Yüksek Motivasyonun Çalışana ve Kuruma Faydaları

MentalPress 30

Yüksek Motivasyonun Çalışana Faydaları

Kişiler, ekonomik nedenlerin yanı sıra kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını tatmin etmek için de çalışırlar.

Motivasyonun yüksek olması, bu ihtiyaçların karşılandığı anlamına gelir.

Kurum bu ihtiyaçları karşıladığı surece çalışanların motivasyonu yüksek olacak, dolayısıyla üretkenlikleri artacaktır.

Yüksek Motivasyonun Kuruma Faydaları

Yüksek motivasyonun kurum açısından en büyük faydası, çalışanların üretkenliğini artırarak kurumun daha kârlı olmasını sağlamasıdır.

Bununla birlikte, çalışanlarına hak ettiği değeri veren kurumlar, bu özellikleri sayesinde en kaliteli elemanları bünyelerine katma şansını elde edeceklerdir.

Yüksek motivasyonun kuruma en büyük faydası, yeni eleman alımından kaynaklanan maliyeti önlemesidir.

Çalışanların motivasyonunun yüksek olması, onların mevcut işlerinde daha uzun süre kalmalarını sağlayacak, bu da kurumun sürekli yeni eleman almasını engelleyecektir.

Yüksek motivasyonun bir diğer faydası da, yaptığı işe değer verildiğini hisseden çalışanın, yönetici ve iş arkadaşlarıyla uyumlu ve sıcak bir ilişki içerisine girmesini sağlamasıdır. Bu; çalışanın, kurumun çıkarını kendi çıkarından farklı tutmamasını sağlar.