Yetki Devret Rahat Et

Yetki Devret Rahat Et

Etkili Yetki Devri;

İş performansınızı artırır,

İş ile ilgili sıkıntılarınızı hafifletir.

Özgüveni artırır. Hataları azaltır,

İş arkadaşları arasındaki ilişkileri geliştirir,

İş ile ilgili beceriyi geliştirir.

Yönetimde koçluk ve eğitmenlik yapma imkânı sunar

İş yükünü azaltır,

Takım çalışması oluşturur,

Personelin moralini yükseltir.

Başarılı sonuçları garanti eder.

Siz ve ekibinizin daha fazla işi zamanında sonuçlandırmanıza imkân sağlar.

İşinize yeniden  enerji  ve heyecanla sarılmanızın anahtarıdır. Hayatınızı değiştirir.

Etkili Yetki Devri'nin altı basit adımını uygulamaya başladığınızda, kariyerinizde ilerleme kaydettiğinizi ve en çok keyif aldığınız faaliyetlere daha fazla zaman ve enerji ayırabildiğinizi göreceksiniz.

Her bir görevi açık ve net bir biçimde tanımlayarak anlatın.

Spesifik olun.

Görev verdiğin elemanın anlattıklarını tam olarak anladığından emin olmak

için, ondan anladıklarını tekrar etmesini isteyin.

Önceden hazırlanın.

Görev verirken mutlaka açıkça tanımlanmış bir zaman çerçevesi çizin.

Görev ile birlikte yetkileri de tanımlayın.

Yetki Çeşitleri:

1. Tavsiye Etme Yetkisi: Alternatifleri araştırır ve en iyi alternatifi önerir. Bu yetki seviyesini karar vermeden önce veriye ihtiyaç duyduğunuzda kullanın.

2. Bilgilendirme ve Başlama Yetkisi: En iyi eylem planını araştırır ve seçer; seni ne­den bu seçimin en doğru olduğu konusun­da bilgilendirir; seçilen plana başlar. Bu seviyeyi birinin eyleme geçmeden önce seni bilgilendirmesini istediğiniz zaman kullanın, bu sayede olası sorunları öngörerek önlem alabilirsiniz.

3. Harekete Geçme Yetkisi: İşe veya pro­jeye göre harekete geçmek için tam yetki.

Bu seviyeyi birinin yeteneklerine güvendi­ğinde ve risk minimum olduğunda kullanın.

Gelişmeleri anlamak ve eğer ge­rekiyorsa yardım ve rehberlik öner­mek için kontrol toplantıları düzenleyin.

(Bu toplantıları, projenin başların­da daha sık, ilerleyen dönemde daha seyrek yapın)

Yetki devri sürecini neyin iyi gittiğinin, neyin iyileştirilebilir olduğunun ve nelerin öğrenildiğinin tartışıl­dığı bir bitiş brifingiyle sonuçlandırın.

 

Bu projeden beklenen sonuçlar

Projenin takvim teslim süresi

Yetki seviyem

Yapılanların gözden geçirilmesi için kontrol toplantıları

 

Etkili Bir Yetki Devreden Olmanın Faydaları;

Bana daha fazla zaman kazandırır.

En önemli noktalara yoğunlaş­mama yardım eder.

Ekibimin becerilerinin ve özgüveni­nin artmasını sağlar.

Ekibimi geliştirmemi, onlara koçluk etmemi ve akıl hocalığı yapmamı sağlar.

Başarıları takdir etme imkanı yaratır.

Düşük performansın değerlendirilmesi için net veriler sağlar.

Başarılı sonuçları garantiler.

Etkili Yetki Devrinin Altı Adımı

1.     Önceden hazırlanın,

2.     Tamamlanacak görevi açık ve net şe­kilde tanımlayın, Tam olarak anladığın­dan emin olmak için, görev verdiğine kişinin anlattıklarındı tekrar etmesini isteyin.

3.     Görev verirken mutlaka açıkça tanım­lanmış bir zaman çerçevesi çizin.

4.     Personelin görevi tamamlamak için kullanacağı yetki seviyesini tanımlayın.

Birinci Seviye. Tavsiye Etme Yetkisi

İkinci Seviye:8ilgi verme ve Başlama Yetkisi

Üçüncü Seviye: Harekete Geçme Yetkisi

5.     İşin ilerlemesini kontrol edebil­mek ve gerektiğinde müdahale edebilmek için, görevi verdi­ğine pere öneliniz ile görüşme 2amanlan belirleyin. Bu görüş­meleri başlangıçta sıklıkla ya­pın, projenin yolunda ilerlediğini gördüğünüzde seyreltin.

6.      Proje tamamlandıktan sonra: 'Neler iyi gitti?' 'Neler geliştirile­bilir? 'Neler öğrenildi?' gibi ko­nuları tartışmak için personeli­ne le bir bitiş toplantısı yapın.

 

 

Personel Bilgisi ve Tecrübesi

İşin Önemi ve/veya Proje Riski

 

Çok

Ortalama

Az

Çok

Bilgilendirme ve Başlama

Tavsiye Etme

 

Tavsiye Etme

Ortalama

Harekete Geçme

Bilgilendirme ve Başlama

 

 

 

Tavsiye Etme

Az

Harekete Geçme

Harekete Geçme

Bilgilendirme ve Başlama