Yerel Kültürü Göz Önünde Bulundurmak

MentalPress 30

Bir kriz olayı meydana geldiğinde, etkilenen grup  içinde   sıklıkla azınlıklar veya marjinalleri de içeren   farklı kültürel kökenlerden insanlar vardır.   Kültür, insanlarla nasıl ilişki kurduğumuzu, nelerin söylenmesinin ve yapılmasının uygun olup olmadığını belirler. Örneğin, bazı kültürlerde kişi ailesi dışındaki biriyle duygularını paylaşmayabilir ya da kadınların sadece kadınlarla konuşması uygun görülüyor veya belirli bir şekilde giyinmek/ örtünmek önemseniyor olabilir.

Kendinizi, kendi kültürünüzden farklı insanlarla çalışırken bulabilirsiniz. Bir yardımcı olarak, kendi kültürel geçmişinizin ve inançlarınızın farkında olmanız ve böylece önyargılarınızı bir kenara bırakabilmeniz önemlidir. Yardımı, yardım edeceğiniz kişilere en uygun ve kendilerini en rahat hissedecekleri şekilde sunun.

Her kriz durumu kendine özgüdür. Bu eğitim notunu yerel, sosyal ve kültürel normları göz önüne alarak uyarlayın. Farklı kültürlerde Psikolojik İlk Yardımı sunarken dikkate almanız gereken sorular aşağıda verilmektedir.

Farklı Kültürlerde Psikolojik İlk Yardımı Sunarken Aşağıdaki Soruları Dikkate Alın.

Kıyafet

Saygılı olabilmek için belli bir biçimde giyinmeye ihtiyacım var mı?

Krizden etkilenen kişilerin itibarları ve gelenekleri gereği belli biçimde giyinmeye ihtiyaçları var mı?

Dil

Bu kültürdeki insanların geleneksel selamlaşma yolları nedir?

Hangi dilde   konuşuluyor?

Cinsiyet, Yaş ve Güç

Krizden etkilenmiş kadınlarla yalnızca kadınlar mı iletişime geçmelidir?

Kiminle iletişime geçmeliyim? (Diğer bir deyişle ailenin reisi mi topluluğun lideri  mi?)

Dokunma ve Davranış

İnsanlara dokunmakla ilgili genel gelenekler nelerdir?

Kişinin elini tutmak ya da omzuna dokunmak uygun mudur?

Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve diğerleriyle ilişki kurarken davranışlarda dikkat  edilmesi gereken noktalar var mıdır?

İnançlar ve Din

Krizden etkilenenler arasındaki farklı etnik ve dini gruplar kimlerdir?

Krizden etkilenenler için hangi inanç  ve ibadetler önemlidir?

Olay nasıl anlamlandırılıyor ve açıklanıyor?