Takımın Başarısını Etkileyen Faktörler

MentalPress 30

Takımın Başarısına Bireylerin Etkisi

Başarılı takımlar kendiliğinden oluşmazlar.

Bir takımın başarılı olabilmesi için öncelikle takım üyelerinin, katılıma istekli ve başkalarının fikirlerine değer veren kişiler olmaları gereklidir.

Ayrıca, kişinin ihtiyaçları ile takımın hedefleri arasında bir uyum olursa motivasyon artacaktır.

Bir takımın başarılı olabilmesi için gerekli olan bir diğer Özellik de, takımı oluşturan bireylerin tutumlarıdır.

Kişilerin sorumluluk almaları için başarıya bir katkılarının olduğunu hissetmeleri gerekir. Böylelikle, hem daha fazla çalışmak için motive olacaklar, hem de takım arkadaşlarıyla işbirliğine dayalı bir ilişki içerisine gireceklerdir.

Takımın Başarısına Kurumun Etkisi

Takımların başarılı olabilmesi için, kurum kültürünün çalışanların birlikte çalışmasını destekler nitelikte olması gerekir.

Böylelikle, farklı departmanlardan gelen takım üyeleri, ortak hedefe ulaşmak için işbirliği yapabilirler..

Takımın Başarısına Yöneticinin Etkisi

Takımların başarılı olabilmesi için, yöneticilerin dikte edici değil, yönlendirici olmaları gereklidir.

Unutmayın ki, takım üyelerini istekleriniz doğrultusunda zorlamak, onların motivasyonunu olumsuz yönde etkilerken, kibar ve saygılı olmak motivasyonlarını artırır ve daha verimli çalışmalarını sağlar.

Takımın Başarısına Çevrenin Etkisi

Takım başarısını etkileyen en önemli çevresel faktör rakiplerdir. Şirketin güçlü bir rakibinin olması takım içerisindeki işbirliğini ve motivasyonu önemli ölçüde artırır.

Başarıyı etkileyen bir diğer çevresel faktör de, teknolojik değişikliklerdir. Çalışanların teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını sağlamak, onları motive edecektir.