Sosyal ihtiyaç Nedir?

MentalPress 30

İnsanlar sosyal varlıklardır ve her insan bir grubun üyesi olduğunu bilmek ister.

Sosyal ihtiyaç, kişilerin diğer insanlarla etkileşimini gerektiren ihtiyaçlardır.

Sosyal İhtiyacın Önemi

Sosyal ihtiyaçların karşılanması, diğer insanlar tarafından da algılanır. Örneğin, terfi eden bir çalışanın iş arkadaşları da terfi edebilmek için motive olur ve daha fazla çalışırlar.

Bunun yanı sıra, sosyal ihtiyaçlar kurumu etkilemesi açısından da önem taşırlar. Örneğin, güç sahibi olmak isteyen bir çalışan, kurum içerisinde kendini gösterebilmek İçin daha fazla çalışır.

Ayrıca sosyal ihtiyaçlar, beraberinde iletişimi getirdiği için de çok önemlidirler.

Güç ve Kontrol İhtiyacı

Bazı İnsanlar için güç ve kontrol çok önemli bir ihtiyaçtır.

Ancak, güç ve kontrol ihtiyacı, başkalarının hedeflerine ulaşmasını engellerse, bu diğer çalışanların motivasyonunu düşürür.

Takdir ihtiyacı

Her çalışan, başarısının takdir edilmesini ister. Bu, kişinin motivasyonu için çok önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, başarı için gösterilen takdir, bu başarıya ulaşmak için gösterilen çaba ile tutarlı olmalıdır.

Bir diğer deyişle, takdiri gereğinden fazla kullanmamaya özen göstermelisiniz.

Aidiyet ihtiyacı

Kişilerin çalışmalarının en önemli nedenlerinden biri de sosyal bir gruba ait olma, yani aidiyet ihtiyacıdır.

Birey, sosyal bir gruba girdikten sonra grubun bir üyesi olduğunu ve grupta belli bir yere sahip olduğunu kanıtlamaya çalışır.

Aidiyet ihtiyacı karşılanan çalışanların motivasyonu yükselir.

Bağımsızlık ve Yetki İhtiyacı

Her insan kendisinin özgür olduğunu, kendi seçimini yapacak güce sahip olduğunu hissetmek ister.

Çalışanlar, edindikleri tecrübeler arttıkça, bağımsız olma ve başkalarını etkileme ihtiyacı hissederler.

İşin doğasına ve yapısına uygun olarak çalışanlara belirli özgürlükler sağlamak, karar almada inisiyatiflerini kullanmaları için teşvik etmek ve yetki devretmek, kişilerin motivasyonlarını önemli ölçüde yükseltir.

Adalet ihtiyacı

Çalışanlar, gerek gelişimleri için sunulan imkanlar açısından, gerekse ilgi çekici görevlerin verilmesi açısından, kurum içerisinde adaletli davranıImasını isterler.

Yöneticiler, ücretlendirme konusunda da adaletli davranmalı; tüm çalışanları performansları ölçüsünde eşit olarak ödüllendirmelidirler.

Aksi takdirde, çalışanlar demotive olur ve cesaretleri kırılır.

Geri Bildirim İhtiyacı

Geri bildirim de çalışanların önemli ihtiyaçlarındandır. Başkalarının yapılan işi nasıl algıladığı çalışan için bir motivasyon unsurudur.

Geri bildirimin faydası, kişilerin, hedefleri ile gösterdikleri performansı karşılaştırmalarına olanak vermesidir. Böylece, aradaki sapmaları tespit etmek ve düzeltici önlemler almak kolaylaşır.

Aynı zamanda geri bildirim, birçok çalışan açısından yöneticinin kendisine ilgi göstermesi anlamına geldiği için de önem taşır.