06. Sistem Liderliği

MentalPress 30

Künye: Sorgulayıcı Yönetici

Baskın Liderlik Tarzı: Sistem Liderliği

Baskın İş Yapma Tarzı: Sorgulama ve Risk

Öncelikli İşletme Fonksiyonları: Muhasebe, Finans, Strateji, Genel Yönetim

Yönetim Anlayışı: Soru sormaya, gözleme, analize, senaryo kurmaya dayalı yönetim

Baskın Potansiyeli: Zihinsel Potansiyel

Baskın Düşünme Tarzları: Şüpheci Düşünme, Sorgulayıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Sistemci Düşünme

Baskın İletişim Tarzları: Soru sorma, Internet, e-mail, zayıf sözlü iletişim, az ve öz konuşma, etki tepki tarzı, sınırlı

Güçlü Olduğu Fonksiyonlar: Araştırma Geliştirme (ARGE), Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Rakip ve Sektör Araştırmaları, Bütçe Planlama, Finans, Bütçe Planlama, Bilgi Üretimi

Güçlü Olduğu Sektör ve Alanlar: Muhasebe, Finans, Vergi, Sigorta, Auditing, Araştırma, Stratejik Planlama, Basın, Medya, Gazetecilik, Askerlik, Yayıncılık, İstihbarat, Güvenlik, Bankacılık, Danışmanlık, Eğitim

Güçlü Yönetim Becerileri: Kontrol, planlama, denetim, organizasyon, koordinasyon, analiz, problem çözme, raporlama, vizyon, stratejik değerlendirme, takip, rakamlara hakimiyet, proje tasarımı, süreç yönetimi 

Gündemindeki Konular: Sistem, güven, sadakat, risk, tehdit, ihtimal, senaryo, araştırma, sorgulama, sorular, anlam, bağlantılar, otorite, bağlılık, sorumluluk, takım, uyum, temkin, ihtiyat, tedbir, kriz, gözlem, rakipler, istihbarat, güvenlik, muhasebe, vergi, sigorta, tasarruf, raporlar, bütçeleme, kontrol, senaryo kurma, tahmin, planlama

Gelişmesi Gereken Yönler: Pozitif düşünme, empati, sözlü iletişim, insan boyutu, kurumsal ilişkiler, sunum becerileri, takım çalışması, toplantı yönetimi, uygulama, müşteri ilişkileri, hitabet, imaj yönetimi, takım çalışması ve uyum, koçluk yapma, pazarlama, satış, motivasyon, paylaşımcılık

Düşebileceği Hatalar: Yeniliklere açık olmama, tepkisel davranma, alay etme, duvar örme, küçümseme,  uyumsuzluk, iletişim eksikliği, asosyal olma, analiz felci, olumsuz duygulara kapılma

Sistem Liderliğin Boyutlar:

 • Kriz Yönetimi                     
 • Sistem Kurma ve İşletme                 
 • Rakip Analizi
 • Risk Yönetimi                     
 • Eleştirel Düşünme                           
 • Strateji ve Planlama
 • Sorgulama                          
 • Hiyerarşik Denetim ve Kontrol        
 • Adaptasyon
 • İstihbarat ve Gözlem          
 • Yapılandırma ve Kutu Yaklaşımı      
 • Senaryo Kurma
 • Prosedürler ve Yazılı Süreçler

Kişilik Özellikleri:

Olumlu Özellikler:

 • Eleştirel               
 • Sistemci       
 • Düşünceli
 • Güvenilir              
 • Analitik        
 • Uyumlu
 • Açık Fikirli           
 • Temkinli       
 • Esnek
 • Tedbirli               
 • Araştırmacı   
 • Cesur
 • Sadık                   
 • Gerçekçi      
 • Gözlemci
 • Fedakar               
 • Sorumlu       
 • Dikkatli

Olumsuz Özellikler:

 • Kötümser           
 • Yeniliklere Kapalı
 • Yargılayıcı         
 • Şikayet Eden
 • Tepkisel             
 • Moral Bozan
 • İğneleyici          
 • Fazla Endişelenen        

Sorgulayıcı Yöneticilerle İyi Geçinmek İçin;

•       Açık ve samimi iletişim kurun, bilgi saklamaya çalışmayın.

•       Grubun içinde olduğunuza onu net ikna edin. Dışarıda kalmayın.

•       Abartmayın.  Proje ile ilgili noktaları olduğu gibi yalın gerçekliğiyle aktarın.

•       Çabuk karar vermesi için zorlamayın, zaman tanıyın.

•       İlk eğilimleri “Hayır” demektir, buna hazır olun.

•       İkna için bol veri, net planlar, senaryolar, tahminler, risk analizleri

•       Öneri ve raporlarınızda negatifleri katın:

•       Var olan muhtemel problemleri ve tehlikeler neler?

•       Bunlar için nasıl tedbirler alırız?

•       Alternatif senaryolarda B planlarımız neler?

•       Sözünüzü tutun, eylem-söylem tutarlılığınız olsun.

•       Hemen güven beklemeyin, güvenmesi zaman alır.

•       Onun asıl niyetini sorgulamayın, ama siz niyetinizi, çıkarınızı ifade edin.

•       Sadakat gösterin, sorumluluk alın.

•       Onlarla konuşurken cep telefonunuzu ve kapıyı kapatın.

•       Ne söyleyeceğinizi söyledikten sonra konuya girin.

•       Toplantı olacaksa tüm bilgileri ona geçin:

•       Kimler katılıyor?

•       Neden katılıyorlar? Bir şey isterler mi?

•       Gündem maddeleri?

•       Ondan beklentileriniz?

•       Fikirlerinizi aşırı heyecan ile aktarmayın.  Temkinli ve dengeli olun.

•       Hemen karar vermesi için baskı kurmayın, zaman tanıyın.

•       Onu ikna etmek için:

•       Hani veriler, istatistikler, rakamlar?

•       Tüm detaylar ve bilgiler mevcut mu?

•       Analiz ve tahminleriniz neler?

Sorgulayıcı Çalışanlara Daha İyi Yöneticilik Yapmak İçin;

 • Onunla konuşurken başka işlerle uğraşmayın ve dikkatinizi tam olarak ona verin.
 • Uzman oldukları alanda onlara tam söz hakkı verin.   Fikirlerini sorun, öğrenin, anlayın ve uygulamalarına fırsat verin.
 • Beklentilerinizi net olarak ve önceden ifade edin.  Aceleye getirmeyin ve ona düşünmesi için zaman tanıyın.

 

Sorgulayıcı Yöneticiler için Yönetim Tavsiyeleri:

•       Takımınızdaki kişilere koşulsuz bir saygı ve güven duyun, güvenebileceğiniz kişileri seçin.

•       Takım içinde gizli görüşmeler yapmayın:

–       Bu klikleşmelere neden olabilir.

–       Çağırmadığınız kişilere güvensizlik hissi verir.

–       “Dışarıdakiler”i otomatik olarak kaybedersiniz. 

•       Bardağın dolu tarafına odaklanın ve moral verin.

•       Eşeği sağlam kazığa bağladıktan sonra tevekkül edin.

•       Risk almaya daha açık olun ve inisiyatif almayı teşvik edin.

•       Daha paylaşımcı olun:

–       Sahip olduğunuz bilgi madenini,

–       Kişisel alanınızı,

–       Enerjinizi ve kaynaklarınızı,

–       Zamanınızı ve ilginizi

     daha cömertçe çalışanlarınızla paylaşın.

•       İnsanları kamplara ayırmayın, farklılıkların zenginlik kaynağı olduğunu farkedin.

•       Kötü olasılıkları aşırı büyütmeyin, şikayet etmeyin.

–       Bir yumurta için mahalleyi ayağa kaldıran tavuk

–       Çözüme katkınız yoksa eleştirmeyin.

–       Reaktif değil proaktif olun.

•       Analiz felcini engelleyin.

–       Sayılar, veriler, analizler, detaylar içinde boğulmayın.

–       Aşırı planlamadan dolayı hareketi ertelemeyin. 

–       Plan kadar uygulamaya da öncelik verin.

•       İnsanlar robot değildir.  Duygular, iletişim, takım çalışması, sinerji, işbirliği masal değildir.  İnsana ve takıma odaklanın, sinerjiyi yakalamaya çalışın.

•       İnsanların gelişimi ve öğrenmesi için çaba gösterin.  Onların öğrenme sürecinde onları yalnız bırakmayın ve yanlarında bulunarak destek verin.

•       Özel ile sır arasındaki sınırı belli edin. 

•       Takıma, gruba, uyuma odaklanın.  İyi bir ekip çalışması için uygun atmosferi oluşturmaya bakın. Güven ortamını herkese yayın.

Sorgulayıcı Yöneticiler için Öğrenme ve Eğitim Tavsiyeleri:

 • Aile İçi İletişim ve Empati
 • Toplantı Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Sunum Teknikleri
 • Müşteri Memnuniyeti

Sistem Lideri için Okuma Tavsiyeleri:

A) Sistem Liderinin Kendisini ve Mesleğini Bulabileceği Kitaplar

 • Kriz ve Stres Ortamında Yönetim – Dr. Hasan Tutar
 • İş Dünyasında, Politikada, İlişkilerde ve Yaşamda Güven Yaratmak –                    Robert C. Solomon, Fernando Flores
 • Maliyet Düşürme – Jeff Olson
 • 2. Abdülhamit’in Liderlik Sırları: Günü Kurtarma Sanatı – Adnan Nur Baykal
 • Sistem Liderliği: İş Yaşamında 100 Kanguru – Ahmet Şerif Uzgören

B) Sistem Lideri İçin Gelişim ve Denge için Kitap Tavsiyeleri:

 • Olumlu Düşünmenin Gücü – Norman Vincent Peale
 • Negatif Limanlardan Pozitif Sulara – Oğuz Saygın
 • Maverick – Ricardo Semler
 • Kendini ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu
 • Değişim Yönetimi – David Hussey
 • Yenilikçiliğin Simyası – Alan Barker
 • Çalışanlara Yetki Verme – Robert B. Nelson