Sistem Düşüncesi Nedir?

MentalPress 30

Sistem Düşüncesi Nedir?

Sibernetik ve sistem mühendisliğiyle iç içe ge­çen bu disiplin sistemlerin ne olduğunu, özelliklerini ve işleyiş biçimlerini inceler. Sibernetiğin servomekanikle birlikte iki ko­lundan biri olan sistem düşüncesinin yaygın kullanım alanları mühendislikte sistem ve endüstri mühendisliği, terapide sistemik aile terapisi, bilgisayar programcılığında sistem analizleri, iş ya­şamında ise öğrenen organizasyonlardır. Yine aynı kökten çıkan pek çok disiplin vardır. Yapay Zekâ, Robotics, Sistem Dinamikle­ri, Nöral Ağlar vb. bunlardan bazılarıdır. Sibernetiği kısaca "do­ğanın modellenmesi" diye tanımlayabiliriz.

Hayat anlamak  sistemleri anlamaktan geçer. 

Bunun için;

·      Sistemlerin Özelliklerini

·      Sistemlerin Davranışlarını

·      Sistem Prototiplerini anlamamız gerekir.