Sinerjik Ol

MentalPress 30

Sinerjik Ol

Hedef Kitle: İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Bu program; çalışanların; farklı bakış açılarına değer vermenin önemini anlamalarını, başarılı bir takımın özelliklerini, nasıl yaşatılacağını bilgi+ uygulamaya dayalı bir süreçle deneyimlemeleri ve bu deneyimleri iş hayatlarına taşıyarak elde ettikleri sonuçlara doğrudan yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmelerini amaçlar.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       Sinerjinin, yani farklı bakış açılarına ve kapasitelere değer verme ve bunları kutlamanın, avantajlarının anlatılması.

·       Çeşitli bakış açılarının bir araya getirilmesindeki engellerin açıklanması.

·       Kendi karar alma sürecinizdeki sinerji fırsatlarının açıklanması.

·       İş ortamındaki bir sorunun sinerji yaratarak nasıl çözüleceğinin gösterilmesi.

·       Tek taraflı çözümlerden daha yararlı olan yenilikçi bir "üçüncü alternatife nasıl ulaşılacağının gösterilmesi.

Konularında becerilerinin geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.

·       Sinerjik yaklaşımınızı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Yaratıcı işbirliği alışkanlığı.

·       Sinerjik iletişim.

·       Üçüncü alternatifi yakalamak.

·       Sinerji ve Asinerji farkı.

·       Kişisel farklılıklardan doğan gücü açığa çıkarmak.

·       Kararları alırken/sorunları çözerken işbirliği içinde hareket etmek.

·       Kuvvet alanı analizi.

·       Farklılıklara değer vermek.

·       Yaratıcı bir biçimde işbirliğine girmek.

·       Yenilikçi çözümler geliştirmek.

·       Sinerji ve sistem düşüncesi.