Senaryo Geliştirme

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Senaryo Geliştirme

Vizyonunuzu ilgilendiren çeşitli faktörlerle ilgili varsayımla­rınızı bütünleştirerek bir senaryo haline getirin. Varsayımlarınız arasında tutarsızlık var mı ? Kaç türlü senaryo yazabiliyorsunuz ? Hangisi daha gerçekçi ? En gerçekçi senaryodan yola çıkarak han­gi varsayımların daha mantıklı olduğunu saptayabiliyor musu­nuz? Örneğin, "Gelecekte hızlı karar verme becerisi önem kazanacak, "

"Bilgisayar destekli karar sistemlerinin önemi artacak, " "Kararlar daha demokratik ve katılımcı bir şekilde alınacak" gibi varsayım­larınızın her birisi tutarlı gözükebilir. Ancak bunları ayrı ayrı de­ğerlendirdiğinizde ulaşacağınız çözümlerle, bir araya getirerek oluş­turduğunuz senaryonun ima ettiği çözüm aynı olmayabilir.

Senaryo geliştirme becerimizi  geliştirmek için başka neler yapabiliriz?