Sekizinci Alışkanlık

Sekizinci Alışkanlık

Sesinizi Bulun. Sesinizi Keşfedin.

Henüz açılmamış doğum hediyeleri

Her birey, muhteşem biri olma potansiyeli ile doğmuştur. Bu potansiyel ile ne yapacağınız size bağlıdır.

Mevcut yeteneklerinizi kullanıp genişlettikçe, size daha fazla kapasite verildiğini ve yeteneklerinizin daha da büyüdüğünü aklınızdan çıkarmamalısınız.

En önemli üç hediye :

1.     Özgürlük ve seçim yapma gücü - kişisel değerlerinize bağlı olarak, kendi yaşamınızı yönlendirme gücüne sahipsinizdir.

2.     Doğal kanunlar ve prensipler - bunlar evrensel, zamansız, tartışılamayan prensiplerdir ve kültürel ya da coğrafi sınırların ötesine geçerler. Bu prensipler arasında, adalet, nezaket ve dürüstlük bulunmaktadır.

3.     Dört zeka / kapasite :

a. Zihinsel Zeka (IQ)

b. Fiziksel Zeka (PQ)

c. Duygusal Zeka (EQ)

d. Ruhsal Zeka (SQ)

Dört Zekayı Geliştirme Yolları

1.     Zihin için - meslek hayatınızın veyayaşam süresinin iki yıl olduğunu varsayın. Şimdi, bu doğrultuda hazırlanın.

2.     Beden için - bir kalp krizi geçirdiğinizi varsayın. Şimdi buna göre yaşayın.

3.     Kalp için - başkaları için söylediğiniz her sözün onların kulağına gidebileceğini varsayın. Buna göre konuşun.

4.     Ruh için - her üç ayda bir Tanrı ile bire bir  toplantıya gireceğinizi varsayın. Şimdi ona göre yaşayın.

Sesinizi ifade edin - vizyon, disiplin, tutku ve vicdan

Büyük basanlar elde eden bütün insanlar dört farklı zekalarını ve kapasitelerini aşağıdakilere dönüştürmüşlerdir:

1. Vizyon (zihinsel)

Kendinizde, diğer insanlarda, projelerde, girişimlerde ve yatırımlarda neyin mümkün olabileceğini zihinle görebilmek.

2. Disiplin (fiziksel)

Bağlılık - Vizyonu gerçeğe dönüştürebilmek.

3. Tutku (duygusal)

Vizyona ulaşmak için gereken disiplini korumaya yardım eden ateş ya da dürtü.

4. Vicdan (ruhsal)

Yön veren güç - neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair ahlaki pusula.

Bu ifadeler, sesinizi çıkarmanın en yüksek biçimini temsil etmektedir.

Diğerlerine kendi seslerini bulmakta ilham vermek - liderlik konusu

Liderlik, diğerlerine kendi değerlerini ve potansiyellerini kendilerinin görebileceği kadar açık biçimde iletebilmek olarak tanımlanır.

Diğer bir deyişle, bir lider diğerlerine potansiyellerini geliştirmek ve olabileceklerinin en iyisi olmak konusunda ilham vermektir.

Yöneticilik ve Liderlik

Liderlik ve yöneticiliğin her ikisi de bir organizasyon için önemlidir. Aslına bakarsanız, biri olmadan diğeri etkili olamaz. Ancak, ikisi arasındaki ayrımı yapabilmelisiniz.

Liderler, bir insanın olabileceğinin en iyisi olmasını sağlar.

Liderler, insanlara güç verir.

Diğer yanda, yöneticiler şirketleri yönetirler. Yöneticiler, organize ederler.

Başka bir deyişle, insanlara liderlik ederken, olayları yönetirsiniz.

Kronik ve Akut Sorunlar

Bir insanda olduğu gibi, bir organizasyonda da iki tür problem vardır - kronik (devam eden, temelde olan ve altında yatan) ve akut (acı veren, semptomatik ve zayıflatan) problemler...

Aşağıda bu sorunların organizasyondaki varlığını teşhis etmenize yardımcı olacak belirtileri, altta yatan nedenleri ve gereken liderlik tepkilerini bulabilirsiniz.

1. Ruh

Kronik Sorun : Düşük Güven

Akut Belirtiler : Kötüleme, çekiştirme, savunmacı davranışlar, gereksiz bilgi stoğu yapma

Gereken Liderlik Tepkisi : Model Oluşturma - iyi örnek olabilmek

2. Akıl / Vizyon

Kronik Sorun : Paylaşılmayan Vizyon

Akut Belirtiler : Gizli gündemler, politik oyunların oynanması, karar vermede farklı kriterlerin kullanılması

Gereken Liderlik Tepkisi : Rehberlik - rotayı birlikte çizebilmek

3. Beden

Kronik Sorun : Organizasyonel yapıda yöndeşlik ya da disiplin eksikliği

Akut Belirtiler : Çalışanlarla, pazarla ve tedarikçilerle yöndeş olmamak, departmanlararası savaşlar

Gereken Liderlik Tepkisi : Yöndeşlik - rotada kalabilmek için bir sistem kurmak ve yönetmek

4. Kalp

Kronik Sorun : Yetkisizlik

Akut Belirtiler : Sıkıntı, korku, kızgınlık, kayıtsızlık, ilgisizlik

Gereken Liderlik Tepkisi : Yetkilendirme - sonuçlar üzerinde odaklanma, insanların yolundan çekilme, istenildiğinde tavsiye verme