PİY: Psikolojik İlk Yardım Nedir?

MentalPress 30

Psikolojik İlk Yardım Nedir?

Psikolojik ilk yardım (PİY), acı çeken ya da desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan kişiye sunulan insani ve destekleyici müdahale olarak tanımlanmaktadır.

Psikolojik İlk Yardım aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Kişileri zorlamayan pratik bakım ve destek sağlamak,
 • İhtiyaç ve kaygıları belirlemek,
 • İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak  (gıda, su, bilgi alma gibi),
 • İnsanları konuşmaya zorlamadan dinlemek,
 • Rahatlatıp sakinleşmelerine yardımcı olmak,
 • İnsanların bilgi edinmesi, hizmetlere ve sosyal   desteklere ulaşmaları için yardım   sağlamak,
 • Kişileri gelecekteki olası zararlardan korumak.

Psikolojik İlk Yardım Ne Değildir?

 • Sadece profesyonellerin yapabileceği bir şey değildir.
 • Profesyonel psikolojik danışmanlık değildir.
 • Psikolojik İlk Yardım strese neden olan olayın   detaylı bir şekilde tartışılmasını içermediği için "psikolojik anlamlandırma" değildir.
 • Kişilere başlarına ne geldiklerini analiz   etmelerini ya da zaman  ve olayları sıralamalarını istemek değildir.
 • Psikolojik İlk Yardım, insanların hikâyelerini dinlemek için hazır bulunmayı içermesine rağmen, onlara olaydaki duygu ve tepkilerini anlatmaları için baskı  yapmak değildir

Psikolojik  anlamlandırma, yaşanan stresli olay hakkında kişiye kısa ama sistemli sorular sorarak onların bu olay sırasındaki algılarını, düşüncelerini ve duygusal tepkilerini açığa vurmalarını  teşvik ettirme olarak tanımlamaktadır.

Psikolojik İlk Yardım, psikolojik anlamlandırma müdahalesinin daha etkili bir alternatifidir. Bununla birlikte, Psikolojik İlk Yardım uzun dönemli iyileşmede en yararlı faktörleri içermektedir (çeşitli akademik çalışmalara ve birçok  kriz çalışmalarındaki yardımcıların görüş  birliğine göre).

Bunlar:

 • Güvende hissetme, başkalarıyla bağlantı kurma, sakin ve umutlu  olma,
 • Sosyal, fiziksel ve duygusal desteğe erişme ve
 • Gerek birey gerek topluluk olarak kendilerine yardımcı olabileceklerini hissetmedir.