Önemin Önemi.

MentalPress 30

Düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız her şeyin sizin için önemli olanı yansıtması önemlidir.

Bu konu öyle önemlidir ki, kararlarınızı ve iletişiminizi neyin etkilediği konusunda kendinizi her gün sorgulamanız gerekmektedir.

Kendileri için neyin önemli olduğu konusunda kafaları net olan insanlar yalnızca daha etkileyici olmakla kalma­yıp yaşamlarında ve kariyerlerinde de daha ileri gideceklerdir. Kişilerin ne zaman kendileri için önemi olan meseleler hakkında konuştuklarını saptamak kolaydır: İkna edicidirler ve güven sergilerler. İnsanlar kendileri için neyin önemli olduğunu bildik­lerinde, bu onların karar almalarını ve iletişimlerini de etkiler.

Sizin için önemli olanın tercihi, yalnızca sizin tercihiniz olabi­lir. Bu konuda (işvereniniz dahil) hiç kimse size talimat veremez. Bununla birlikte, sizin için her şeyin önemli olması mümkün de­ğildir. Bunun aksi olarak, sizin için hiçbir şeyin önemli olmaması da mümkün değildir. "Önem spektrumunun" genişliği sonsuz­dur. Önemli bir şeyi bir diğeri karşısında dengeleyerek kendinizi ona göre konumlandırmanız gerekir—örneğin, sizin için aileniz­le geçireceğiniz zaman, daha yüksek bir maaş kazanmak için uya­nık olduğunuz her müsait saati çalışarak geçirmekten daha çok mu, yoksa daha az mı önemlidir? Aslına bakılırsa zamanınızı nasıl harcadığınız sizin için neyin önemli olduğunun bir yansımasıdır. Diğer bir zorluk amaca uygunlukla ilgilidir. Patronunuzun emriyle bile olsa, işin kolayına kaçmak ve kuralları çiğnemek buna örnektir. En emin yol ile en riskli yol arasında seçim yapmak ne­yin önemli olduğunu düşündüğünüzün bir diğer yansımasıdır.

Sizin için önemli olan şey değerlerinizle eşanlamlıdır. Değer­ler hakkında çok fazla yanlış anlama vardır. Bu nedenle yıllık ra­porlarda genellikle "şirket değerleri" açıklamalarını bulursunuz. Şirketler ticari dünyada sadece tüzel kişilikler olarak var olurlar. Şirketlerin değerleri olamaz. Sadece insanların değerleri olabilir.

Yetiştirilirken hepimize anne babamızın ve öğretmenlerimizin itibar ettiği bir dizi değer telkin edilmiştir. Örneğin, bize "ter­biyeli olmanın-" önemini öğretirler ve dolayısıyla çoğumuz da buna inanarak yetişmişizdir. Oysa okuduğumuz biyografilerden biliriz ki, insana özgü değerlerin sayısı çok fazladır. Yetişkinler olarak, özellikle de işimiz ve kariyerimiz söz konusu olduğunda, tüm bu değerlere meydan okumamız ve kendimiz için neyin ger­çekten önemli olduğunu anlamaya çalışmamız gereklidir. Bu konu hakkında çok netseniz ve düşüncelerinizi açık bir biçimde ifade edebiliyorsanız, özellikle de sizin gibi, bunun önemli olduğunu düşünenler tarafından aranır olursunuz.

Uygulamalar:

Bu bölümü işyerindeki meslektaşlarınızla ve ayrıca ailenizle tartışın, işiniz söz konusu olduğu zaman, hepiniz için neyin önemli olduğuna dair bir ortak görüş elde edip edemeyece­ğinizi görün. Tartışma sizin açınızdan amacın daha da açıklık kazanmasını sağlayacaktır.