Müşteri Şikayeti

MentalPress 30

Şikayeti ile ilgilenilen müşteriler, şikayet etmemiş olanlara göre kuruma daha sadıktır.

Şikayet etme fırsatı verilmişse %46

Şikayet dinlenmiş, henüz çözülmemişse %76

Şikayet dinlenmiş, kısa sürede çözülmüşse %95 geri dönüyorlar.