Motivasyonun Tanımı ve Önemi

MentalPress 30

Motivasyon Nedir?

Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır.

Motivasyonda temel amaç, çalışanların istekli, verimli ve etkili çalışmalarını sağlamaktır.

Motivasyonun Önemi;

Motivasyon, çalışanların normalden daha fazla çalışmalarını sağlayarak, onların üretkenliğini ve kişisel tatminini artırır.

Motivasyonu yüksek olan çalışanlar, çalışmalarının olumlu sonuçlar doğuracağına inandıkları için endişe duymazlar.

Ayrıca, yüksek motivasyon, kişilerin beceri ve yeteneklerini tam kapasite kullanmalarını sağlayarak onların gelişimlerine katkıda bulunur.