Kendi İlişkileriyle Yüzleşmek

MentalPress 30

Kendi İlişkileriyle Yüzleşmek

Bireyler genellikle ilişkilerinde hep karşı tarafı suçlamak, onları haksız gösterip kendilerini haklı çıkarmak isterler. Yüzleşmekten kaçarlar. Bu teknik, müşterinin kendisine odaklanmasını sağlayarak ilişkilerinde nerede hata yaptığını fark etmesini sağlamayı amaçlar. Farkındalık kazanan birey bilinçlenir. Bilinçlenen birey, farklı bir bakış açısına sahip olur ve değiştireceği ya da geliştireceği yeni dav­ranış artık kimliğinin bir parçası olur.

Bu metot çocukluğumuzdan getirerek öğrendiğimiz davranışları fark etmemizi sağlar. Anne babamızın ve kendimizin özelliklerini hatırlayıp bunları tek kelime ile adlandırmak istediğimizde nasıl bir kişiliğe sahip olduklarını fark etmemize yardım eder. Bunu şikâyet ettiğimiz ilişkiye nasıl transfer ettiğimizi görürüz. Farkındalığını yaşarız. Bu yöntem sayesinde, ilişkilerimizde "X değişirse Y deği­şir" kuralının çok faydalı olduğunu anlarız.

Müşterinin geleceğe bakması ve ilişkisinde geliştirmeyi, değiştir­meyi, fark etmek istediği konup kendi kontrol edebileceği noktaya kadar getirmesi sağlanarak konu spesifikleştirilir. Mevcut durum ile varmak istediği durum ve ideal durum karşılaştırılır. Mevcut durum hakkında sorulacak sorularla sınırları zorlamasına yardım edilir. Mevcut durumda anne, baba ve müşterinin özellikleri mad­deler hâlinde sıralanır. "Tek kelime ile özetlense, bu kişiler senin için ne ifade eder?" sorusu sorulur. Üç kişinin özelliklerinden sonra şikâyet ettiği kişinin özelliklerini değerlendirmesi istenir. Son ola­rak, bunlar yazıya dökülür ve müşteriden sorunlu ilişkisinde hangi ebeveyn gibi davrandığı sorulur. Birey farkındalık yaşar ve eylem adımlarına geçilir.

Danışan ergenlik çağındaki oğlu ile sorun yaşıyordu. Oğlunun hiç dü­zelmeyeceği şeklinde bir endişe taşıyordu. Her yolu denemişti ve artık umutsuzdu. Son şans olarak koçluk almak istedi.

Danışan

Mevcut durumu 1-2 adım ileri götürmek bile benim için çok önemli.

Koç

Mevcut durumu on üzerinden değerlendirsen, kaç verir­sin?

Danışan

3 gibi ve koçluk süreci içinde 1-2 puan ilerlemek isterim.

Koç

Bu noktaya geldiğini nasıl anlarsın? İdeal durumu nasıl tanımlarsın?

Danışan

İletişim kurduğumu hissetmem benim için ideal durum­dur.

Koç

İletişim senin için neden önemli?

Danışan

İletişim bir anahtar gibi, tüm ilişkilerimin kapısını açıyor.

Koç

Annenin özelliklerini gözünün önünde getirdiğinde nasıl birisidir? Tek kelime ile ifade ettiğinde, annen senin için ne ifade eder?

Danışan

Dominant, hep haklı. Tek kelime ile ruhsuz.

Koç

Babanın özelliklerini gözünün önünde getirdiğinde nasıl birisidir? Tek kelime ile ifade ettiğinde baban senin için ne ifade eder?

Danışan

Munis, sakin, sevgi dolu ve çok düşünceli. Tek kelime ile ideal insan.

Koç

Senin özelliklerini gözünün önünde getirdiğinde sen nasıl birisisin? Tek kelime ile ifade edecek olsan, ne der­sin?

Danışan

Tuttuğunu koparan, sıcak, samimi, lider. Tek kelime ile her şeye yarar.

Koç

Oğlunun özelliklerini gözünün önünde getirdiğinde oğlun nasıl biri? Tek kelime ile ifade edecek olsan, ne dersin?

Danışan

Tembel, egoist, müzisyen, duygusal. Tek kelime ile sadece alıcı. Radar gibi.

Koç

Yazdıklarıma şöyle baksan, neler fark ediyorsun?

Annen: Dominant, hep haklı. Tek kelime ile ruhsuz.

Baban: Munis, sakin, sevgi dolu ve çok düşünceli. Tek kelime ile ideal insan.

Sen:   Tuttuğunu koparan, sıcak, samimi, lider. Tek ke­lime ile her şeye yarar.

Oğlun: Tembel, egoist, müzisyen, duygusal. Tek kelime ile sadece alıcı. Radar gibi.

Danışan

Fark ettiğim şey, oğluma annem gibi davrandığım zaman tepki alıyorum. Babam gibi şefkatli davrandığımda sorun yok. Vericiliğim suistimal ediliyor diye korktuğumu fark ettim.

Koç

Bu durumu iyileştirme ve iletişim kurma adına yarından itibaren eylem adımları atıyor olsaydın, bu adımlar ne olurdu?

Danışan

Eylem adımlarım şöyle olurdu:

•  Bu korkumu oğluma açıklarım,

•  Beni daha çok şefkat göstermem için motive etmesini rica ederim,

•  Annemin sevmediğim dominant davranışlarıyla içimde taşıdığım konularla ilgili olarak yüzleşirim.

Bu yöntemde kişinin iletişim değerini yakalamış olmamız, bizi onun diğer değerlerini aramaya iter. Sorularla bunları çoğaltabiliriz. Örneğin, birey kendisini değersiz hissediyorsa, bir sonraki seansta ya da zaman varsa aynı seans içinde değer bazlı başka yöntemler de uygulanabilir.