Kazan Kaybet Stratejisi

MentalPress 30

Benim istediğim olur.

Ben galip gelirim, sen mağlup olursun. 

Hükmetme Tarzı (Zorlama)

Amaç, ne pahasına olursa olsun, karşı tarafı yenmek ve istediğini elde etmektir.

Karşı tarafın ihtiyaçları önemsenmez.