Kayıtsızlık

MentalPress 30

Kayıtsızlık kurumdaki mevcut durumun iyileştirilmesi yönündeki tüm çabalara engel olacaktır. Mevcut durumu iyileştirmeye gitmeyen kurumlar, rakipleri tarafından ezilmeye mahkumdur.

Kurumda kayıtsızlığa yol açan nedenler

  • Çalışanlara  Zorlayıcı ve Fırsatlarla Dolu Bir İş Sunulmaması
  • Dar Bakış Açısı
  • Değişim İhtiyacının Anlaşılamaması
  • Çalışanın Gelişime İnanmaması

Çalışanlara  Zorlayıcı ve Fırsatlarla Dolu Bir İş Sunulmaması

Kayıtsızlık, çalışanın zorlayıcı ya da motive edici iş beklentilerinin sona ermesi durumunda ortaya çıkar.

Çalışanlar bu noktada, bulundukları pozisyonda üstlendikleri sorumluluklardan heyecan duymaz, sıkılır ve yeteri kadar performans gösteremez.

Bu durumda çalışanların anlamlı bulacağı ve yeteneklerini gereğince kullanabilecekleri işlere yönlendirilmeleri gerekir.

Dar Bakış Açısı

Küçük hedefler kayıtsızlığa yol açarak çalışanların bakış açılarını sınırlar.

Çalışanlar yaptıkları çalışmaların kurumu nasıl etkilediğini bilmek ister.

Bakış açıları kısıtlanırsa, körelirler ve yaptıkları işlerin ne kadar önemli olduğunu anlayamazlar.

Değişim İhtiyacının Anlaşılamaması

Değişime neden ihtiyaç olduğunu anlayamayan çalışanlar hızla kayıtsızlaşır.

Çalışanlara değişime neden ihtiyaç olduğu anlatılırsa, değişimle birlikte kendilerini ve kurumlarını geliştirebileceklerini anlarlar.

Çalışanın Gelişime İnanmaması

Kurumlarında gelişime inancı olmayan çalışanlar kayıtsız olur.

İş yüklerini ve sorumluluklarını artırmaya yanaşmayan çalışanlar, gelişim gerektiren alanları görmezden gelirler ve bir sorun çıksa dahi, değişimden kaçınmak için bu sorunu da yok sayarlar.