09. Katılımcı Liderlik

MentalPress 30

Künye: Arabulucu Yönetici

Baskın Liderlik Tarzı: Katılımcı Liderlik

Baskın İş Yapma Tarzı: Katılım ve Uyum

Öncelikli İşletme Fonksiyonları: Katılım ve Uyum

Yönetim Anlayışı: Demokratik, esnek, uyuma, işbirliğine ve bürokratik kurallara dayalı, delege edici yönetim

Baskın Potansiyeli: Fiziksel Potansiyel

Baskın Düşünme Tarzları: Sentezci Düşünme, Gerçekçi Düşünme, Siyah-Beyaz Düşünme

Baskın İletişim Tarzları: Sakin, esnek, diplomatik, dolaylı, muğlak, kaçamaklı, onaylayıcı, ikna edici, empatik iletişim

Güçlü Olduğu Fonksiyonlar: Halkla İlişkiler, Takım Yönetimi, Büro Yönetimi, Strateji, Danışmanlık, Müşteri İlişkileri, Çatışma Yönetimi, Sistem Yönetme, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Paydaş Yönetimi

Güçlü Olduğu Sektör ve Alanlar: Hizmet Sektörü, Bürokrasi, Kamu Yönetimi, Siyaset, Politika, Diplomasi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İnsan Kaynakları, Satış, Müşteri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Strateji, Yöneticilik, Danışmanlık,  Planlama, Finans, Bankacılık, Eğitim 

Güçlü Yönetim Becerileri: Planlama, yönlendirme, koçluk, empati, sabır, aktif dinleme, diplomasi, nezaket, üslup hassasiyeti, katılımcılık, ikna, müşteri ilişkileri, tasarımcılık, insan odaklılık, esnek iletişim, toplantı yönetimi, sistemci düşünme, kurallara uyma, takım yönetimi

Gündemindeki Konular: Diyalog, esneklik, uyum, takım ruhu, işbirliği, bürokrasi, diplomasi, eşitlik, istikrar, kişisel bütünlük, saygı, ikna, süreç, uzlaşma, sentez, barış, huzur, büyük resim, iletişim, hizmet, toplumsal sorumluluk, üslup, perspektif, paylaşım, konsensus, doğallık, demokrasi, sükunet, paradoks, zıtlıklar, denge, akış, strateji, plan, kurallar, prosedürler, süreçler, düzen

Gelişmesi Gereken Yönler: Kontrol, takipçilik, uygulama, karar verme, harekete geçme, öncülük etme, motive etme, heyecanlanma, odaklanma, konsantrasyon, Hayır deme, uygulama, risk alma, girişimcilik, inisiyatif alma, zaman yönetimi, performans değerlendirme, net iletişim

Düşebileceği Hatalar: Kararsızlık, erteleme, harekete geçememe, gecikme, pasiflik, tavizkarlık, motivasyon ve heyecan eksikliği, fazla bürokrasi, aşırı planlama, ihmal, tepkisizlik, irade eksikliği, inat, pasif agresif direnç

Katılımcı Liderliğin Boyutlar:

 • Paydaş Yönetimi                 
 • Takım Ruhu ve İşbirliği                   
 • Esnek İletişim
 • Aktif Dinleme                     
 • Saygı, Diyalog ve İşbirliği                 
 • Bürokrasi
 • Toplantı Moderatörlüğü      
 • Demokrasi ve Katılımcılık                
 • Konsensus
 • Sosyal Sorumluluk              
 • Farklılıkları Zenginliğe Dönüştürme 
 • Takım Yönetimi
 • Büyük Resim                      
 • Dengeli ve Geniş Perspektif              
 • Delegasyon

Kişilik Özellikleri:

Olumlu Özellikler:

 • Sabırlı                   
 • Uyumlu         
 • Dengeli
 • Alçakgönüllü        
 • Hoşgörülü      
 • Sade
 • Soğukkanlı           
 • Sağduyulu      
 • Güvenilir
 • Rahatlatıcı           
 • Barışçıl         
 • Olgun
 • Uzlaşmacı            
 • Doğal            
 • Saygın
 • Destekleyici         
 • Arabulucu     
 • İstikrarlı

Olumsuz Özellikler:

 • Pasif               
 • İnatçı
 • Tepkisiz          
 • Heyecanı Azaltan
 • Tavizkar          
 • Muğlak Konuşan
 • İhmalkar          
 • Harekete Geçemeyen

Arabulucu Yöneticilerle İyi Geçinmek İçin;

•       Kontrol edici, baskıcı olmayın.

–       Gerçek işbirliği için çalışın.

•       Doğal bir alçakgönüllülük gösterin.

–       Debdebeyi, gösterişi sevmezler.

•       Kaliteli iletişim kurun.

–       Onunla düzenli görüşün.

–       Konuya girmeden hoş bir atmosfer oluşturun.

–       Görüşürken  tüm dikkatinizi onlara verin, telefonla – başka işle uğraşmayın.

•       İkna için:

–       Grubun nerede olacağını vurgulayın.

–       Tüm görüşleri, insanları, paydaşları hesaba katın.

•       Karar verme süreçlerinde:

–       Baskı altında acele karar vermesini istemeyin.

–       Aranızda farklı görüşleri tartışarak onun arabuluculuk yapmasını sağlayın.

–       “Hangi seçeneği istiyorsunuz?” yerine “Hangisi sizi rahatsız eder?”

•       Üstün performans için: 

–       Rollerini, bütün içindeki yerlerini iyice ifade edin

–       Spesifik performans hedefleri ve açık beklentiler

–       Verdikleri sözleri yazıya dökün, son tarih koyun, sıkı takip edin.

•       Dolaylı iletişimini doğru yorumlayın.

–       “Evet, olabilir, inşallah” evet anlamına gelmez.

Arabulucu Çalışanlara Daha İyi Yöneticilik Yapmak İçin;

•       Onunla iletişiminizde öz ve net konuşun.  Beklentilerinizi açıkça ve doğrudan ifade edin.

•       Hiçbir zaman baskı kurmayın.  Kendi yolunu bulmasına izin verin.

Arabulucu Yöneticiler için Yönetim Tavsiyeleri:

•       Kendi yolunuzu, gündeminizi, isteklerinizi, amaçlarınızı bulun ve takip edin.

•       Yaşamın içine, ortasına dalın:

–       Çok istemek, motive etmek, seçmek, bunun için mücadele etmek, yüz yüze gelmek, yoğun duygular

•       “Hayır” demeyi öğrenin.

•       Risk almayı teşvik edin ve bu konuda öncü olun.

•       Net direktif verin, spesifik geri beslemede bulunun.

•       Takipçilik konusunda hassas olun, hesap sorun.

•       Diyalog, kabul, güven her meseleyi çözmez. Problemlerin içeriğiyle uğraşmalısınız.

•       Önemli işleri daha önemsiz işlerden ayırt edin.

•       Odağınızı daraltın, çok dağılıyorsunuz.

–       Somut sonuca ulaşmak için konsantre olun.

–       Probleminiz:  Dışarıda bırakamama, atlayamama

–       Küçük küçük bölüp çözün, adım adım ilerleyin.

•       Bir an önce harekete geçin. 

–       “Şimdi ne yapayım?” yerine “Şu an neyi bitirmem gerek?”

•       Karar vermenizi geliştirin:

–       Daha az öncelikli, istenmeyen alternatifleri atın.

–       Kararı sürüncemede bırakmayın.

–       Kriz zamanında herkesi memnun edemezsiniz.

Katılımcı Lider İçin Okuma Tavsiyeleri:

A) Katılımcı Liderin Kendisini ve Mesleğini Bulabileceği Kitaplar

 • Takım Oluşturmak – Prof. Dr. Tamer Keçecioğlu
 • Halkla İlişkiler Pratiği El Kitabı – Cevdet Tellioğlu
 • Matsushita Liderliği – J. P. Kotter
 • İçimizdeki Biz – Doğan Cüceloğlu

B) Katılımcı Lider İçin Gelişim ve Denge için Kitap Tavsiyeleri:

 • Zaman Yönetimi – Martin Scoot
 • İnsanları Motive Etme – Trevor Bentley
 • Örgüt Geliştirme: Teori, Uygulama ve Yeknikler – Prof. Dr. Ömer Dinçer
 • Ulusal Ataleti Yenme – Mümin Sekman