Kararın Delege Edilmesi

MentalPress 30

Kararın Delege Edilmesi

Organizasyon yapısını hiyerarşiden uzaklaştırıp yalınlaştırdıkça kararların delege edilmesi gerekliliği daha çok ortaya çıkar. Kararların delege edilmesi "karar verme prosesinde daha çok kişiyi yetkili kılmak" anlamına gelir.

Karar verme işleminde daha fazla kişiyi yetkilendirmenin etkin bir şekilde işlemesi için öncelikle mevcut şirket kültürünün bir değerlendirmesi yapılmalı ve aşağıdaki koşullar göz önüne alınmalıdır:

•   Organizasyonun her kademesinde çalışanlar şirkete bağlı mı?

•   Çalışanlar yetki devralmaya hazırlar mı?

•   Yetki almanın, sorumluluk almaktan farklı olmadığı bilinci yerleşmiş mi?

•   Üst düzey yönetici, müdür, amir ve çalışanların tutumları yetki kullanabilen bir organizasyon yapısını yansıtıyor mu?

•   Şirket çalışanları yetki devralmaya istekli mi?

•   Yetki kullanabilen bir ekibin finansal çıkarları nelerdir?

Karar Verme Yönteminde Yaklaşımınızı Belirlemek

Aşağıdaki sorular karar verme yönteminizi geliştirmenize ışık tutacaktır.

Karar verirken yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?

Bu sorunun cevabı "Hayır" ise kararı bir takım ile veya delege ederek vermek daha iyi olur.

Sağlıklı karar verecek birikiminiz olduğuna inanıyor musunuz?

Bu sorunun cevabı "Hayır" ise danışarak karar vermek tercih edilmelidir.