Karar Vermede Gereken Özellikler

MentalPress 30

Etkin karar veren bir kişide bazı özelliklerin bulunması gerekmektedir.

  1. Ayrıntılara önem vermek,
  2. Yetkili ve bilgili olmak,
  3.  İyimser olmak,
  4. Risk alabilmek,
  5. Kişisel değerler,

Ayrıntılara önem vermek;

Bir durum karşısında konuyla ilgili tüm ayrıntıları inceleme becerisi kararın başarısını doğrudan etkiler. 

Ayrıntılara dikkat edilmesi, konuyu dana iyi anlamayı sağlamakla kalmayıp, seçilen kararın sonuçlarını önceden görebilmemize de yardım eder.

Yetkili ve bilgili olmak;

Bir karar vermek için yerinde yetki ve bilgiye sahip değilseniz karar vermek için uygun kişi olduğunuz söylenemez. 

İyimser olmak;

Etkin karar veren kişiler çevrelerini de etkileyerek harekete geçirebilecek iyimser bir bakış açısına sahip olmalıdırlar. 

"Değişimden çoğunluğun hoşlanmayacağını bilmekle beraber bu kararın uygulanmasını istiyorum" gibi olumsuz bir bakış açısına sahipseniz, kararınızın desteklenmesinde başarısız olmanız daha büyük ihtimaldir.

Risk alabilmek;

Bir karar verirken hiçbir zaman tüm sonuçları yeterince destekleyecek bilgiye sahip olamazsınız. 

Etkin karar veren kişi o karara ulaşırken kullanacağı yargılamada her ihtimalin artı ve eksi yönlerini değerlendirir.

Kişisel değerler;

Bir kararın uygulamada başarılı olması için desteklenmesi gerekir. 

Kişisel değerler karar verme süreçlerini etkiler. Kişinin motivasyon ve başarılı olma isteğini de belirler. 

Kişi bu değerler çerçevesinde başarıya koşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.