Karar Verme Tuzakları

MentalPress 30

Karar Alırken Kendinize Sorun;

1. Kişisel çıkarcı önyargıları kontrol edin

Tavsiyeyi veren ekipte kişisel çıkarlarla güdülenen hatalar olmasından şüphelenmem için herhangi bir neden var mı? Teklifi ekstra bir dikkatle gözden geçirin, bilhassa aşırı iyimserliğe karşı.

2. Sezgisel duygulanımı kontrol edin

Ekip bu teklife âşık mı olmuş?
Kontrol listesindeki tüm kalite kontrollerini titizlikle uygulayın.

3. Grup düşüncesini kontrol edin

Ekip içinde muhalif fikirler var mıydı? Yeterince incelendiler mi?

Muhalif görüşleri ısrarla isteyin, gerekirse ketum bir şekilde.

Tavsiye Verenlere Sorun;

4. Dikkat çekicilere önyargıyı kontrol edin

Teşhis, unutulmaz bir başarıyla kurulan bir analojiden fazlasıyla etkilenmiş olabilir mi?

Daha fazla analoji isteyin ve mevcut durumla benzerliklerini dikkatli bir şekilde analiz edin.

5. Doğrulama sapmasını kontrol edin

Güvenilir alternatifler tavsiyeye dahil edilmiş mi? Ek seçenekler talep edin.

6. Geçerlilik önyargısını kontrol edin

Eğer bir yıl içinde bu kararı yine almanız gerekirse, hangi enformasyonu istersiniz ve şu anda bundan daha fazlasını alabilir misiniz?

Her tür karar için ihtiyaç duyulan veriler kontrol listesini kullanın.

7. Demirleme (çıpalama) önyargısını kontrol edin.


Rakamların nereden geldiğini biliyor musunuz? ispatlanmamış rakamlar... Tarihsel bir dış değerlendirme...
Belli bir demiri (çıpa) kullanma güdüsü olabilir mi?

Başka modeller veya kıyaslar ile oluşturulmuş rakamlarla yeniden demirleme (çıpalama) yapın ve yeni analizler talep edin.

8. Hale etkisini kontrol edin

Ekip, bir alanda başarılı olan bir kişi, kuruluş veya yaklaşımın başka bir alanda da aynı şekilde başarılı olacağını mı varsayıyor? Asılsız çıkarımları ortadan kaldırın ve ekipten fazladan karşılaştırabilir örnekler isteyin.

9. Batık masraf yanlışını, gelir sağlama etkisini kontrol edin


Tavsiye verenler, eski bir kararın tarihine fazlasıyla mı bağlılar? Meseleyi yeni bir CEO'ymuşsunuz gibi göz önünde bulundurun.

Değerlendirme Soruları Teklif hakkında sorun

10. Aşırı güveni, planlama yanılgısını, iyimserlik önyargısını,rakip ih- malini kontrol edin

Baz senaryo fazlasıyla iyimser mi?
Ekip dışarıdan bir görüş alarak mı bir senaryo oluşturmuş; savaş oyunlarını kullanın.

11. Felaket ihmalini kontrol edin

En kötü senaryo yeterince kötü mü?
Ekip bir ölüm öncesi yapmış mı: En kötünün gerçekleştiğini hayal edin ve nedenleri hakkında bir hikâye yazın.

12. Kayıptan kaçınmayı kontrol edin

Tavsiye veren ekip aşırı mı dikkatli?
Riskin sorumluluğunu paylaşmak veya riski ortadan kaldırmak için teşvikleri yeniden sıraya koyun.