Karar Verme Türleri-2

MentalPress 30

Kimin Karar Verdiğine Göre Karar Verme Türleri;

  1. Bireysel Karar Verme,
  2. Danışarak Karar Verme,
  3. Takım Çalışmasında Karar Verme

Bireysel Karar Verme; Bu tür kararlarda sorumluluk tamamen lidere ait olup, başkalarının katkısı konuyla ilgili bilgi toplamakla sınırlıdır.

Danışarak Karar Verme; Lider konuyu bir veya daha çok kişiyle paylaşarak görüş ve öneriler toplayıp, kararını verir. Bu durumda, lider başkalarının katkılarına da açık olmakla beraber nihai kararında bunlardan yararlanmayabilir.

Takım Çalışmasında Karar Verme; Lider ortak bir karara varılana değin takım üyeleriyle çalışmalıdır ve takımdaki her kişinin görüşünü güz önünde bulundurmalıdır. Bu tutum hem karar verilmesine yardımcı olur hem de kararın uygulanmasında takım üyelerinden destek alınmasına hizmet eder.