Karar Verme Türleri-1

MentalPress 30

Kişisel ve Psikolojik Yapılara Göre Karar Verme Türleri

Ünlü psikolog Jung'a göre beyinsel faaliyetler iki farklı şekilde çalışır:

•   İnsanlar bilgiyi ya duyularıyla ya da önsezileriyle algılarlar.

•   İnsanlar edindikleri bilgiyi ya düşünerek, ya da hissederek düzenleyip kullanırlar.

İnsanlar aynı zamanda enerjilerini sağlama ve odaklama konusunda da farklılık gösterirler. Kimileri, başkalarıyla olan ilişkilerinde ve onlarla yürüttükleri faaliyetlerde enerji bulan dışa dönük yapıya sahiptir. Kimileri ise fikir ve düşüncelerden enerji alan içe dönük yapıdadır. Psikolojik yapımız, eğilimlerimizin bileşimini yansıtır.