Karar ve Problem

MentalPress 30

Karar mı Veriyorsunuz? Problem mi Çözüyorsunuz?

Karar verme ile problem çözmeyi asla birbirine karıştırmayın.

Karar verme, problem çözmenin her aşamasında seçimler yapmak için gerekli olan bir mekanizmadır.

Problem çözme ise bir durumu sistematik olarak İnceleyip, geliştirmek, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek için takip edilen bir dizi faaliyeti anlatır.

Karar Verme ile Problem Çözme Arasındaki İlişki

Problem çözme bir yapıda bir sorunun varlığını gerektirir. Karar vermeye ise, bir sorun olsun olmasın, değişime ihtiyaç duyulduğunda baş vurulur.

Organizasyonun yapısını, performansını veya politikalarını değiştirme ve geliştirme esnasında bir karar vermemiz gerekir.