Karar Nedir?

MentalPress 30

Latince "decido" sözcüğü karar vermek anlamında kullanılıyordu.

Bu sözcük aynı zamanda düşmek anlamına  da gelmekteydi; örneğin sonbaharda ağaçların yapraklarının düşmesi gibi...

“İstediğiniz yoksa istemediğiniz gibi mi olmak?" Bu soru bir karar gerektirir.

Yaşamdaki en büyük zorluk doğru seçimi yapabilmektir,

"Yanlış karar vermek" her yöneticinin aşina olduğu bir korkudur, Nerede başarılı bir iş alanı görüyorsanız, biliniz ki, orada biri bir zamanlar cesaretli ve yerinde bir karar vermiştir.

İş hayatında verilen kararlar kurumun geleceğini şekillendirir; kurumu yönlendirir. Bu kararlar, belirli kurallar ve standartlar içerir. Alınan kararlar, iş hedefleri ile ne kadar örtüşürse sonuçta o kadar sağlıklı bir seçimin yapılmasına da zemin hazırlar.