Kalıpları Sorgulamak

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Kalıpları Sorgulamak

Kendinize aşağıdaki gibi ve benzeri sorular sorun. Böylece es­nek olmadığınız konuları fark edip önlem alabilirsiniz:

1.       Tutum, davranış ve inançlarınızda içinde bulunduğu­nuz koşullar, almış olduğunuz eğitim veya deneyimlerinizin etkileri nelerdir? Bunlar değişseydi tutum ve davranışla­rınızda ne tür değişiklikler olurdu ?

1.       Bu gün "Kesinlikle olmaz, " dediğiniz bir şey hangi koşul­larda mümkün olabilirdi ?

2.       O koşulların oluşması neden olanaksızdır?

Kalıpları sorgulamak için başka neler yapabiliriz?