İşGüdü

İş GÜDÜ

“Çığır açan büyük hamlelerin anahtarı, yalnızca davranışların değişmesi değildir. Tavrınızı değiştirmeniz yeterli olmaz; dünyaya bakış şeklinizin, paradigmalarınızın, varsayımlarınızın değişmesi gerekir. Tarih boyunca büyük dönüşümlerin hepsi öncelikle paradigma değişimlerinden, insanların dünyaya bakış tarzlarının değişmesinden kaynaklanmıştır...”

Önsözünde “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” kitabının yazarı Stephen R. Covey’in yukarıdaki cümlelerinin yer aldığı İşGüdü kitabının yazarları, okuyucularına sadece işleri doğru yapmanın kurallarını değil; aynı zamanda dünyaya bakış açılarını değiştirmenin yollarını ve doğru kararlar vererek etkili sonuçlar almanın da pratik yollarını anlatıyorlar. Öncesinde ise çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarına yer veriyorlar.

Ohio State Üniversitesi Fischer İşletme Koleji profesörü Dr. Paul Nutt, insanların aldıkları kararlardan çıkan sonuçları incelemiştir. 19 yıl boyunca 356 değişik şirkette yöneticiler tarafından verilen kararların başarı oranını ölçen Dr. Nutt’ın bulguları şöyledir:

İncelenen kararların 130’dan fazlası bencilce bir sorumluluk üstlenme yaklaşımını yansıtmaktadır. Bu yaklaşımdan sonra bile kararların yalnızca %42’si benimsenmiş ve bunların da ancak çok azı işe yaramıştır.

              Yöneticilere bakıldığında, neredeyse üçte ikisinin bir kez karar verdikten sonra herhangi bir alternatifi araştırmadıkları görülmektedir. Verdikleri kararların %60’ı rafa kaldırılmış, kısmen kullanılmış ya da felaketle sonuçlanmıştır.

              Yöneticilerin %81’i, kararlarını ikna ya da emir yoluyla kabul ettirmişlerdir. İkna yönteminde vakaların %53’ünde, emretme yöntemindeyse %65’inde başarısız olunmuştur.  Kararların yalnızca %7’si uzun vadeli öncelikler göz önüne alınarak ya da çalışma arkadaşlarıyla görüşülerek verilmiştir.

İşGüdü-İşini Doğru Yapıp Sonuç Almanın Kuralları

Bu araştırma sonuçları sizi şaşırttı mı? Eminim ki şaşırtmıştır. Çünkü çoğunlukla, verdiğimiz kararların her zaman doğru olduğunu düşünürüz. Eğer böyle düşünüyorsanız bilin ki tüm dünyadaki meslektaşlarınızdan sizin gibi düşünenlerin oranı %91’dir.

Peki düşüncelerimizle araştırma sonuçları arasındaki bu uçurumu nasıl kapatacağız? Yani, verdiğimiz kararların doğruluğundan ve etkili sonuçlar doğuracağından nasıl emin olacağız? İşte, kitabımızın yazarları işi doğru yapmak ve doğru yönde düşünmek için standartlaştırılmış ve optimize edilmiş bir yaklaşımın temel kurallarını şöyle sıralıyorlar:

İşGüdü’nün 8 Kuralı:

1. Egonu Kapıda Bırak: Kibir, savunmacılık ve mutlaka onaylanma gereksinimi, aradaki iletişimi ortadan kaldırır, fırsatları kaçırtır, kararları köreltir; sonuçta zaman ve enerjinizi yuttuğu gibi insanları da tüketir. Kendinizi değiştirmeniz, işyerinizde değişimin yolunu açabilir.

2. Merak Uyandır: Çığır açan çözümler taze fikirler gerektirir, meraksa sizi bilinmeyeni araştırmaya iter. Merak uyandırma yeteneğiniz, herkesi soru sormaya teşvik eden ve sormayanları geri iten bir kültür yaratılmasına yardımcı olabilir. Bırakın insanlar akıllarındaki her soruyu sorsunlar.

3. Çözümü Ötele: İnandırıcı çözümler yerine sadece oyalamaya yarayan çözümlere başvurmaktan kaçının. Sorunun temeline inin ve yalnızca etkili sonuçlar doğuracak çözümlere odaklanın. Bu bir süre çözümleri ötelemenize sebep olsa bile...

4. Delil Topla: Eğer elinizde delil yoksa karar vermek için bir neden de yoktur. Somut deliller toplayın ve kararlarınızı gerçekçi nedenlere dayandırın.

5. Kararlarının Etkilerini Hesapla: Bir şeyi yapabilecek durumda olmanız yapmanız anlamına gelmez. Kararlarınızın ortaya çıkaracağı maliyet, sorunun yarattığı ma-liyetten daha çok olabilir. Somut delilleri etkiye dönüştürün ve “yapabilirim”den “yapmalıyım”a geçin.

6. Zincirleme Etkileri Araştır: Kararlarınızın sadece mali etkilerini hesaplamakla kalmayın; şirkette başka kimin ve nasıl etkileneceğini de araştırın.

7. Sarı Işıkta Yavaşla: Sarı ışıkta yavaşlamanın özü, “bu kadar önemli bir işse şirketin daha önce bu konuda bir şey yapmasını engelleyen neydi acaba?” sorusunu sormaktır. Sizi ileride durdurabilecek ne ya da kim olabilir?

8. Nedenini Bul: Sorunların temel sebeplerini bulun. Sorunun etkilerini değil de nedenlerini ele aldığınızdan emin olun. “Niçin?” diye sorun.

Aynı işi yapan iki kişiden birinin diğerinden neden daha çok önemli olduğunu düşünüyorsanız verdiği kararların doğruluğuna bir bakın. Artık başarılı olmanın ve diğerlerinin önüne geçmenin yolu bakış açısını değiştirmekten geçiyor. Yalnızca doğru kararları verebilenler istedikleri yolda ilerleyebilecekler. Bunun için doğru adımları sıralayan ve gerçek yaşamdan örnekler sunan “İşGüdü: İşini Doğru Yapıp Sonuç Almanın Kuralları” isimli kitap eminim ki sizlere yol gösterici olacaktır.

Doğru kararlar verip diğerlerinin önüne geçebilmeniz dileklerimle...