İnanç Başarının Esasıdır.

MentalPress 30

Kariyer hedeflerinizin peşinde kaç başarısızlık yaşarsanız yaşayın, bir gün onları gerçekleştireceğinize inanmalısınız. Eğer inancınızı kaybederseniz vazgeçecek ve yenik düşmüş olacaksınız. İnanç, kariyerinizdeki temel motivasyon faktörüdür. Buna inanmalısınız!

En   sevdiğim   alıntılardan   biri   Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız Anatole France'ındır:   "Büyük  işler başarmak için sadece harekete geçmemeli, aynı za­manda hayal de etmeliyiz, sadece plan­lamamak, aynı zamanda da inanmalı­yız." Bu cümle yaşamımdaki itici güç oldu. İşte size kişisel örneklerimden ikisi: "Dünyayı gezeceğimi ve çok sayıda ülkeyi ziyaret edeceğimi hayal ettim. Yapabileceğime inandım. Öyle de yaptım." "Dersler vereceğimi hayal ettim. Yapabileceğime inandım. Öyle de yaptım.”

İnancın olmaması halinde başaramamanız, olması haline göre daha olasıdır. Dolayısıyla, hayattaki amaçlarınız her neyse, onla­rı başarabileceğinize inanmalısınız. Birincisi, bunun anlamı mevcut işinizdeki amaçlarınıza olduğu gibi, kariyer amaçlarınıza da odaklanmaktır. İkincisi, bunun an­lamı amaçlarınızı gerçekleştirebileceğiniz inancına gerçekten sa­hip olup olmadığınızı keşfetmek için ruhunuzun derinliklerini araştırmaktır.

Buna başka bir yönden şöyle de bakılabilir: "Eğer bir başka­sı bunu başarabiliyorsa, yeteneklerim uygun ise o zaman ben de yapabilirim." Amacınız bir Fortune 500 şirketi yönetmek ya da yaşamınızı yoksulluğun azaltılmasına adamak da olsa, bunun uygulanması mümkündür. Amaçlarınızı başarabileceğinize inandığınız sürece amaçlarınızın uzun ya da kısa vadeli olması hiç önemli değildir. Bu inanç ruhtan fışkırır ve gelecekte sizin için gerçekten önemli olanla bağlantı kurar.

Temel motivasyon faktörleri hayaller ve inançlarken, bunları fantezilerden ayırt etmek önemlidir. Herhangi bir fantezinin ha­kikat olma ihtimali uzaktır. Piyangodan birkaç milyon kazanma fantezim olabilir, fakat 14 yıldır, bu dönemde yaptığım binlerce dolarlık harcamaya rağmen, hiçbir durumda 100 dolardan fazlasını kazanmadım. Aynı şekilde, genç güzel bir yıldız adayıyla tanışma ve onunla palmiye ağaçlarının, beyaz kumsalların ve kristal gibi berrak mavi suların olduğu tropik bir adada yaşama fantezim olabilir. Her iki fantezi de gerçekçi değildir. Bir haya­li gerçekleştirmek için onun gerçekleşebileceği inancını, hayalin gelecekte nesnel gerçekliğe dönüştürülebileceği inancını taşı­manız gerekir.

Dahası, ne kadar zor olursa olsun, bir hayali ancak sizi o yöne yöneltecek belirli bir harekette bulunabileceğinize inandığınız takdirde gerçekliğe dönüştürebilirsiniz. Bir fanteziyi gerçekleş­tirmek için atabileceğim hiçbir adım yoktur. Piyango bileti satın alarak milyon bile harcamış olsam, milyondan fazla kazanma ih­timali çok düşüktür. Oysa bir kitap yazmak ve onu yayınlatmak üzere harekete geçebilirim. İnancın ne "yapabileceğinizle" ilgisi vardır, ne "yapamayacağınızla" değil ve çoğu insan düşündü­ğünden çok daha fazlasını yapabilir. Bu yüzden inanç, yenilgi ve olumsuzluk gibi zihinsel engellerin kaldırılmasını gerektirir.

İçten gelen bir inançla, gerçekçi bir şekilde mümkün olan herhangi bir şey meydana getirilebilir. Şu anda işsizseniz "dı­şarıda bir yerde" sizi bekleyen mükemmel bir işin olduğuna ve onu elde etmek için bir şeyler yapabileceğinize inanmanız ge­rekir. Eğer terfi bekliyor ve ikidir atlanıyorsanız, sonunda layık olduğunuz pozisyona yükseltileceğinize inanmanız gerekir. Fa­kat önce o terfii elde etmekle ilgili bir şeyler yapabileceğinize inanmalısınız.

Bir alıntıyla: "Görünüşte zorlu soranlara dair akla hayale gelmedik çözümleri dinlemeli, öğrenmeli ve onlara inanmalısınız."

Uygulamalar:

Uzun dönemli motivasyon hayallerden ve inançlardan besle­nir. Bunları geliştirmenin tek yolu yüreğinizin ve ruhunuzun derinliklerini araştırmak ve yaşamınızı (ve işinizi) yönlendiren güçleri net bir biçimde incelemektir. Bu güçleri tanımlarken gaddarca dürüst olun.

Sıra işinize ve kariyerinize geldiğinde, bu kişisel güçleri ser­best bırakmaya odaklanın.

Bu etkili güçleri ulaşabileceğinize inandığınız amaçları gerçekleştirecek enerjiyi üretmek için kullanın. Her şeyin mümkün olduğuna kendinizi inandırmalısınız.