İkircikli

MentalPress 30

İkircikli; Bu kişi hayati bir kararla karşı karşıya kaldığında, iş işten geçene kadar konuyu ertelemeye çalışır. Ama sonunda kararın kendiliğinden oluştuğu bir noktaya varılır, bunda kendileri dışında kimsenin kusuru yoktur.

İkircikli; Herhangi bir karar anında belki daha iyi bir seçenek çıkar diye mevcut durumu ya da seçeneği erteleyen tiplerdir. Ne yazık ki , çoğu kararlarda artık çok geç olan bir noktaya gelinir. Zor durumlarda yardımları gerektiğinde kendisi ile çalışılamaz

Birisi İkircikli Tavrına Girdiğinde Amacınız;

Kararlı biçimde Düşünmeyi Öğretmek Olmalıdır.

Eylem Planı;

  1. Gerekli rahat alanı oluşturun ve sürdürün.
  2. Çatışmaları yüzeye çıkarın, seçenekleri açıklığa kavuşturun.
  3. Bir karar alma sistemi kullanın.
  4. Güven telkin edin ve olayı takip etmesini sağlayın.
  5. İlişkiyi sağlamlaştırın.