İkili Tartışmalar

MentalPress 30

Çoğunlukla toplantılara katılanlardan iki kişi birbirleriyle ağız dalaşına girer. Asıl anlaşmazlıklar ise bu durumlarda yaşanır. Toplantı yöneticisinin böylesi durumları öngörerek bazı tedbirler alması gerekir:

•   Kavga etme potansiyeli taşıyan iki kişi arasındaki durum önceden biliniyorsa, bu kişileri yan yana oturtmak gerekir. Çünkü uzaktan laf sokuşturmak daha kolaydır.

•   Her iki tarafa da fırsat vererek konuşmalarını sağlamak gerekir. Birinin daha baskın olduğu sezildiğinde denge sağlanmalı ve diğer tarafın konuşması için olanak yaratılmalıdır.

•   Her iki tarafın ayrı anda konuşması ve birbirlerini dinlememesi sık görülen bir durumdur. Böyle durumlarda, kişilere birbirlerinin söylediği sözleri tekrar ettirerek, birbirlerini dinleyebilecekleri ortam yaratılmalıdır,

•  Anlaşmazlığın temelinde ne yattığını tespit edip, o meselenin asıl konu olduğunu gün yüzüne çıkarmak gerekir, Çünkü bu tip tartışmalarda, genellikle duygular işe karıştığından mantıklı davranmak mümkün olmaz ve sorunlar kronik bir hal alır.

•   İki kişiden biri kendim yenilmiş hissederse, onun moralini düzeltmek için çaba sarf edilmesi gerekir ve mümkünse bu işin toplantıda halledilmesinde yarar vardır.