Geribildirim

MentalPress 30

Geribildirim

Bu uygulama, danışanın bilinçaltındaki duyguları dışa vurmasını sağ­lamayı amaçlar. Koçluk sürecinin farklı evrelerinde kişinin önceden nasıl hissettiğini, o anda hissediyor olduğunu veya gelecekte nasıl hissedeceğini anlamak için kullanılabilir. Bu geribildirim uygulamayı, koçluk süreci boyunca danışanın duygu ve tecrübeleri ile bağlan­tı kurmasına yardım eder. Danışanın duyguları ve tecrübelerine odaklanan bir koçluk uygulamadır.

Yere, koçluk sürecinin farklı aşamaları için seçilmiş değişik renklerde kâğıt parçaları konur ve danışandan bu kâğıtların arasında durarak koçluk sürecini dilediği zaman parçalarına ayırması istenir. Bunu yaparken danışan koçluk süreci boyunca yaşadıklarını hatırlamaya odaklanmalıdır. Daha sonra danışanın bu zaman dilimlerine karşı neler hissettiği araştırılır.

Koçluk süreci boyunca, danışanın kendi duygularına odaklanma­sını isteyin.

Danışan koçluk süreci boyunca gereken eylemleri gerçekleştirdiyse, bu geçen süreyi geriye bakıp değerlendirdiğinde nasıl hisset­tiğini sorun, Sonra bu süreyi renkli bir kâğıtla belirleyin, Örneğin 3 haftalık ya da bir haftalık bir zaman dilimini bir dönem olarak belirleyin, Bu tamamen sizin sezgilerinize ve danışanın duygusal yoğunluğuna bağlıdır. Danışandan bu kâğıdın üzerinde durmasını ve o zamandaki o kişi olmasını isteyin, o kişinin gelecek zamanda neler hissedeceğini sorun, Eğer danışan kendini iyi hissediyorsa, bu süreçte yapılan eylemler iyi demektir. Eğer Danışan iyi hissetmiyorsa, geleceğe baktığında neyi değiştirebileceğini sorun.

Şimdiki zamanın kâğıt renginin belirlenmesini danışana bırakın ve ona bunu yaparken ne hissettiğini sorun.

Bu geri bildirim uygulamayı uygulamasına başlarken, danışanın şim­diki zamanda (güncel koçluk seansında) olduğundan emin olun. Bunu, "Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi rahat mısınız? Huzurlu musunuz?" gibi sorularla teyit edebilirsiniz. Danışanın cevabının ardından, örneğin şöyle devam edebilirsiniz: "Şimdi görüyorum ki çok rahatsınız."

Koç, danışanın odağını daha iyi anlamak için, danışanın kar­şılaştırmak istediği zaman aralıklarını (hafta/tarih/özel bir tarih) başka bir kâğıda yazabilir veya Danışana bu zaman aralıklarını tem­sil etmek için başka bir şey (kod veya sembol gibi) seçmek isteyip istemediğini sorabilir,

Danışan fiziksel olarak ayakta durabiliyor olmalıdır. Çalıştığınız mekân yere farklı renkteki kâğıtları sermeye uygun olmalıdır.

Farklı zaman aralıklarını temsil edecek kadar değişik renkte A4 dosya kâğıdı büyüklüğünde kâğıtlara ihtiyaç vardır. Bu uygulamayı koçluk sürecinin hemen başında kullanmayın, danışanın duygularını ifade etmekte zorlandığı zaman kullanın.

Danışanın herhangi bir renge veya renklere karşı isteksizliği ya da düşkünlüğü olmadığından emin olun. Örneğin çocukluk hatıraları gibi. Eğer böyle bir şey varsa, boş dosya kâğıtları ile başlayabilirsi­niz. Danışan koçluk dönemlerini, bilinçli/bilinçsiz olarak, önceden hatırladığı bu renkle bağdaştırabilir.

Zaman aralıklarını danışanın belirlediğinden emin olun, bı­rakın o seçsin.

Eğer danışan duygusunun derinine inemiyorsa, onun kâğıdın üzerine oturarak kâğıdın temsil ettiği duruma gitmesini ve duru­mun içinde olmasını önerin.