Fikir Üretme Seansı

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Fikir Üretme Seansı

     Üzerinde çalıştığınız konuda "başkalarının ne düşün­düğünü öğrenme" ile "kendi fikrinizi üretme" çabaları­nızı birbirinden ayırın. Aksi durumda kendi düşüncele­rinizi başkalarınınkini baz alarak değerlendirir ve yönlendirirsiniz. Çalışmanızı hazırlık, fikir üretme ve değerlendirme olarak üçe ayırabilirsiniz.

1.       Hazırlık aşamasında herhangi bir tercihte bulunmadan konuyla ilgili düşünce ve verileri toplayın ve hızlı biçim­ de gözden geçirin.

2.       Fikir üretirken herhangi bir kaynağa bakmayın, yeni veri toplamayın.

3.       Değerlendirme aşamasında bulduğunuz bütün seçe­nekleri değerlendirin. Arzu ettiğiniz sonuca ulaşamıyorsanız tekrar birinci aşamadan başlayarak seansı
tekrarlayın.

Fikir üretme seansı için başka neler yapabiliriz?