Farklı Yöntem ve Yaklaşımlar Kullanmak

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Farklı Yöntem ve Yaklaşımlar Kullanmak

1.       Beş temel duyumuzdan (görme, işitme, duyma, dokunma ve tat alma) her birisi nesne veya olayın farklı boyutlarını algılamamızı sağlar. Bunlardan mümkün olan hepsin­den yararlanmaya çalışın (bu, her şeyin tadına bakmak anlamına gelmez tabii!)

2.       Sözlü, yazılı ve görüntülü ifadeler, matematiksel formül­ler, şekiller, grafikler ve sembollerin her birisi olayın farklı boyutlarını ön plana çıkarabilir. Konuyu mümkün oldu­ğunca yöntem ve araçla ele alın.

Yaşamın herhangi bir yerinde kullanılan bir yöntem üze­rinde çalıştığınız konu için kullanılabilir.

Farklı yöntem ve yaklaşımlar kullanmak için başka neler yapabiliriz?