Farklı Açılardan Bakabilmek

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Farklı Açılardan Bakabilmek

Hangi açılardan değerlendirilmesi gerektiği konuya göre deği­şir. Ancak buna rağmen bazı genellemeler size yardımcı olabilir veya en azından bir başlangıç oluşturabilir.

     Bir   sorun   veya   olayın   unsurları    "psikolojik"   veya "fiziksel" olarak ikiye ayrılabilir.

Yükseklik korkusu tamamen psikolojik bir sorundur.

•     Otomobilin lastiğinin  patlaması tamamen fiziksel bir sorundur.

•     Futbol maçını kaybetmenin nedeni psikolojik, fiziksel veya her ikisi birden olabilir.

2.      Olaya taraf olan kişilerin her biri farklı bakış açısına sa­hip olabilir. Bunun için bütün tarafları liste haline geti­rip görüş almak veya onlar adına davranabilmek gerekir.

3.  Olayın etkileri açısından farklı bakış açıları getirilebilir: Örneğin, nükleer enerji "enerji ihtiyacının karşılanması", "ekonomik kazanç" veya "çevreye etkileri" gibi çok farklı açılardan değerlendirilebilir.

4.      Aşağıdakine benzer soru listeleriyle olayın farklı boyutları değerlendirilebilir:

Amaçlar ve Sonuçlar

Amaç nedir? Gerçekleşince ne olacak? Gerçekleşmese ne olur? En iyi durum ne olabilir? Bunun gerçekleşme olasılığı nedir? En kötü durum ne olabilir? Gerçekleşme olasılığı nedir? Nelerden vazgeçebilirim ? Nelerden vazgeçemem ?

Veriler ve Gerçekler

Veriler, gözlemler, deneyimler, düşünceler ve tahminler nelerdir? Kanunlar, teoriler veya varsayımlar nelerdir?

Duygular ve Sezgiler

Bu durum bende ne tür duygular uyandırıyor? Sezgilerim nelerdir?

Yöntemler

Bu konu hangi yöntemlerle ele alınabilir? Hangi yöntem­lerle ele alınamaz ?

Daha önce benzeri bir konuda hangi yöntemi kullandım? Nasıl bir yol izleyeceğim? Deneme? Araştırma? Görüş alma?

Zaman, Mekân, ve Kapsam

Hangi olaydan önce veya sonraydı? Hangi olaya paraleldi? Nerede oldu ? Nerede olabilirdi ? Mekânın etkisi ne olabilir? Neleri içeriyor, neleri içermiyordu ?

İnsanlar

Sonuçlan kimleri ilgilendirir?

Yöntem ve uzmanlık açısından kimleri ilgilendirir?

Yetki ve sorumluluk açısından kimleri ilgilendirir?

Kolaylıklar ve Güçlükler

Konunun kolay ve zor tarafları nelerdir?

Farklı açılardan bakabilmek için başka neler yapabiliriz?