Etkin Karar Veren Nasıl Bir Kişidir?

MentalPress 30

Etkin Karar Veren Nasıl Bir Kişidir?

Kimisi sanki doğuştan karar vermeye alışık izlenimini uyandırır. Peki, bu kişiyi böylesine etkili kılan ne olabilir?

Büyük bir olasılıkla;

Kararlarını güven ve beceriyle vermektedir.

Verdiği kararların çoğu doğru sonuçlar vermektedir.

Bu karar verme becerisinin altında yatan gerçek nedir?

Araştırmalar etkin karar verebilenlerin bazı özellikleri olduğunu ortaya çıkarmıştır.

  1. Bilgi
  2. İnisiyatif
  3. Önerilere açık olma
  4. Seçicilik
  5. Ayrıntılara önem
  6. Zaman faktörünü kullanma
  7. Esneklik
  8. Yerinde yargılama
  9. Hesaplı risk alma
  10. Benlik bilinci

Bilgi; Sağlıklı bir karar vermek için en önemli gereksinim konuyla ilgili tüm faktörler hakkında enine boyuna bilgi sahibi olmaktır.

İnisiyatif; Etkin karar verenler karar verme prosesini başlatıp sonuna kadar sorumlulukları üstlenirler. Olayların iyileştirilmesinde aktif rol alırlar.

Önerilere açık olma; Etkin karar verenler başkalarının yardımına gerek duyacaklarının bilincindedirler. Karar verme prosesine katkısı olabilecek kişileri belirleyip onların görüş ve önerilerini sorgularlar.

Seçicilik; Etkin karar verenler yığınla gerçek ve rakamlar arasında tıkanmak yerine, konuyla doğrudan ilgili veri arayışına girerler.

Ayrıntılara önem; Etkin karar verenler tüm seçenek ve alternatifleri araştırıp göz önünde tutarak en iyi seçimi bulmaya özen gösterirler.

Zaman faktörünü kullanma; Etkin karar verenler mevcut durumu değerlendirirken uygun zamanda ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmayı bilirler. Bir kararın sağlıklı olması için, prosedürlere göre alınmış olması gerekmez. Bazı durumlarda çok acil karar almanız gerekebilir. Etkin karar verenler duruma göre Özel faktörleri değerlendirirken çok titz bir yargılamada bulunmalıdırlar.

Esneklik; Etkin karar verenler yeni kavram ve fikirlere açıktırlar. Daha iyi bir sonuç elde edeceklerine inanırlarsa, yollarını değiştirip farklı bir yaklaşım denemekten çekinmezler.

Yerinde yargılama; Bir kararın sağlıklı olması için, prosedürlere göre alınmış olması gerekmez. Bazı durumlarda çok acil karar almanız gerekebilir. Etkin karar verenler duruma göre Özel faktörleri değerlendirirken çok tiöz bir yargılamada bulunmalıdırlar.

Hesaplı risk alma; Değişik alternatiflerin risk ve sonuçlan tartılmalı ve olumlu veya olumsuz doğacak sonuçlar kabul edilmelidir.

Benlik bilinci; Etkin karar verenler, kendi yeteneklerinin, önyargılarının ve sınırlarının bilincindedirler.