1. Alışkanlık: Proaktif Ol

MentalPress 30

PROAKTİF OL

SEÇME ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

•   Etkili olmayan: Ben koşullarımın bir ürünüyüm.

•   Etkili olan: Ben seçimlerimin bir ürünüyüm.

DAVRANIŞ

•  Duraksayıp ilkelere dayalı olarak tepki verin.

•  Proaktif bir dil kullanın.

•  Etki alanınızı genişletin.

•  Değişim getiren kişi olun.

SONUÇ

•  Artan etki

•  Daha fazla özbilinç

•  Daha fazla inisiyatif

•  Hayatınızın yaratıcı gücü haline gelme

İLKE

Seçim yapmakta özgürüm ve seçimlerimden sorumluyum.

DURAKSAYIP İLKELERE DAYALI TEPKİ VERİN

Reaktif Davranış

Reaktif insanlar dış etkilerin (ruh hali, duygular ve koşullar) tepkilerini yönlendirmesine izin verirler.

Proaktif Davranış

Proaktif insanlar kendilerine, duraksayıp ilkelere ve istenilen sonuçlara göre tepkilerini seçme özgürlüğünü tanırlar. Seçme özgürlükleri, etki ve tepki arasındaki alanı bilgece kullandıkça artar.

PROAKTİF BİR DİL KULLANIN

Proaktif ve reaktif insanları, kullandıkları dile göre ayırt edebiliriz.

Proaktif Dil:

"Alternatiflere bir bakalım."

"Ben farklı bir yaklaşım seçebilirim."

"Duygularımı kontrol ederim."

"Etkili bir sunum hazırlayabilirim."

"Uygun bir tepki seçeceğim."

"Seçiyorum."

"Tercih ediyorum."

"Yapacağım."

Reaktif Dil:

"Yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

"Ben böyleyim."

"Beni o kadar kızdırıyor ki!"

"Buna izin vermezler."

"Bunu yapmak zorundayım."

"Yapamam."

"Yapmalıyım."

"Keşke."

ETKİ ALANINIZI GENİŞLETİN

PROAKTİF ODAK

İnsanlar etkileyebilecekleri şeylere odaklandıklarında, bilgilerini ve deneyimlerini genişletirler, güveni­lirlik geliştirirler. Sonuç olarak Etki Alanları büyür.

REAKTİF ODAK

İnsanlar kontrol edemeyecekleri şeylere odaklandıklarında, etkileye­bilecekleri şeylere ayıracak daha az zamanları ve enerjileri olur. Sonuç olarak Etki Alanları küçülür.