Etkici Çalışan Eğitim Notu

MentalPress 30

Etkici Çalışanın Alışkanlıkları

Temel İlkeler

Süreç:

Alışkanlıkları Hayata Geçirmek

Alışkanlığı hayata geçirmek zaman ve çaba ister. En iyi sonuçları elde etmek için  Alışkanlık sürecini takip etmenizi öneririz:

Etkililiğinizdeki genel gelişimi ölçebilmek için sürece “Alışkanlık Profili”

çalışması ile başlayın ve yine bu çalışma ile bitirin.

Alışkanlık Eğitim Programı'na katılın ve sonraki haftalarda “Etkici Çalışanın Alışkanlıkları” sözleşmesini tamamlayın.

Alışkanlıkları iş ortamınıza uygulamak konusunda güçlenmek ve yardım almak için

90 gün içinde Alışkanlık Güçlendirme Programına katılın.

Planlama sisteminizi kullanarak etkililiğinizi devamlı geliştirin.

ALIŞKANLIK SÖZLEŞMESİ

Alışkanlık Sözleşmesi öğrendiklerinizi gerçek hayattaki alışkanlıklara dönüştür­menize yardımcı olacak 12 haftalık bir süreçtir. Her hafta bir alışkanlığı öğrenmek ve yaşamak üzerine odaklanacaksınız.

Alışkanlık Sözleşmesindeki her alışkanlığın üç adımlık bir süreci vardır:

1. Haftalık plan yapın.

2. Alışkanlığı yaşayın.

3. Öğrenmek için öğretin.

 

KARAKTER: ETKİLİLİĞİN KÖKLERİ

Tıpkı bir ağacın gövdesi ve dalları gibi, insanların bizde ilk gördüğü kişiliğimizdir. İmaj, teknikler ve beceriler başarımızı etkileyebilir, ancak kalıcı etkililiğin gerçek kaynağı güçlü bir karakterde yani köklerde yatar. Alışkanlık programı, kişisel ve profesyonel hayatlarımıza ilişkin hem beceri geliştirici hem de karakter temelli bir içeriğe sahiptir.

Öğrenmek İçin Öğret

•  Öğretmek amacıyla dinlediğimizde daha derin bir düzeyde öğreniriz.

•  Öğrettiğimiz zaman, yeni görüş açıları kazanırız ve bilgimiz artar.

 

 

 

 

SÜREKLİ OLGUNLAŞMA MODELİ

Sürekli Olgunlaşma Modeli,  7 Temel Alışkanlık arasındaki ilişkiyi gösterir. Gelişim aşamalarını tanımlar ve bağımlılıktan, karşılıklı bağımlılığa geçerek nasıl etkili olunacağını gösterir.

Özdenetim ve özdisiplini öğrendiğimizde ÖZEL ZAFER'î yaşarız.

Başka insanlarla derin, sürekli, etkili ilişkiler kurduğumuzda ise GENEL ZAFER'e ulaşırız.

ANLA-YAP-ELDE ET

 

PARADİGMA: Dünyayı görme, anlama, yorumlama seklimiz; zihin haritamız.

Hayatta ................. sonuçlar, ...................... bağlıdır.

Hayatta ................. çevremizdeki dünyayı nasıl ......................... bağlıdır.

ŞARTLANMANIN ETKİLERİ

Görmeye şartlandığımız şeyi görürüz. Yetiştirilme tarzımız, çevremiz ve deneyim­lerimiz bizi şartlandırır.

Uygulama: Paradigmalarınızı İnceleyin.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Kişiler bilginin ve deneyimin ürünüdür ve hiç kimse bir başkasıyla aynı bilgi temeline ya da aynı deneyimlere sahip değildir. Bu nedenle hiç kimse bir başkasıyla aynı paradigmaya sahip olmaz.

Bir Paradigma Değişimi yaşadığınız bir zaman ya da olay düşünün (örneğin: bir rol değişimi yaşadınız, dramatik bir olaya tanık oldunuz, birisini yeni bir şekilde gördünüz, yeni bilgi edindiniz).

 

Detaylar:

Bu çalışmanın amacı, paradigmalarınızı ortaya çıkartabilmek ve bunu ekiple paylaşmanızdır; ekibin, davranışınızı analiz etmesi ve tavsiye vermesi değildir. Düşündüklerinizin ve söylediklerinizin nedenini açıklamak zorunda değilsiniz. Yalnızca yazdıklarınızı paylaşın. Dinleme sırası size gelince aşağıdaki önerilere uyarak dinleyin ve soru sorun.

Dinlemek ve soru sormak için öneriler:

·      Konuşmayı kesmeden dinleyin.

·      Eğer konuşmanın geçtiği durumu anlayamadıysanız, durumu kafanızda netleştirmek için soru sorun.

·      Anlatan arkadaşınızı yargılamaktan, tavsiyeler vermekten ya da "Benim başıma da benzer bir olay geldi. Benim yaptığım..." gibi konuşmalardan kaçının.

1.     Söz konusu durum ya da olay neydi?

 

 

 

2.     Neyi öğrenmiş olmanız paradigmanızı değiştirmenize yol açtı?

 

 

 

3.     Paradigma değişikliği davranışlarınızı nasıl etkiledi?

 

 

 

4.     Hangi sonuçları elde ettiniz?

 

 

 

 

 

 

İLKELER HÜKMEDER

İlkeler son derece açık doğal yasalardır. Paradigmalarımızı etkililiğin ilkeleri ile aynı çizgiye getirdiğimizde olağanüstü sonuçlar elde ederiz. Bu ilkeleri anladığımızda, bizi güçlendirir ve donatırlar.

İLKELERE GÖRE YAŞAYIN

Elde ettiğimiz sonuçları paradigmalarımız ve davranışlarımız etkiler. İlkeler ışığında onlar üzerinde çalıştıkça yeni alışkanlıklar geliştirebiliriz ve böylece ulaştığımız sonuçları değiştirebiliriz.

7 Alışkanlığın her biri aşağıdakilere dayalıdır:

•   Etkililiğin İlkeleri.

•   İlkelerle aynı çizgide olan Paradigmalar (anla).

•   Etkili Sonuçlar (elde et) üreten Davranışlar (yap)

ETKİLİLİK NEDİR?

Etkililik, bugün elde ettiğimiz olağanüstü sonuçları (üretim), bu sonuçlara tekrar tekrar (üretim yeteneği) ulaşabilecek şekilde elde etmektir.

Üretim/Üretim Yeteneği Dengesidir.

Üretim Yeteneği (ÜY):

Üretim (U):

İstenilen sonuçlar (altın yumurtalar)

İstenilen sonuçları üreten kaynaklara (kaz) bakmak

Uygulama: Ü/ÜY Dengeniz

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

İş yerinizi düşünün ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Detaylar:

Size anlamlı gelen önemli noktaları yazmak için aşağıdaki boşlukları kullanın.

1. İşinizde hangi sonuçlardan sorumlusunuz?

 

 

 

2.     Aşağıdaki kaynaklar, istenilen sonuçları üretmenizde size nasıl yardımcı oluyor?

Fiziksel :

           

Mali : 

 

İnsani :         

 

Teknolojik

 

      3. Bu kaynakları korumak için siz ve kurumunuz ne yapıyorsunuz?

 

 

 

4.     İş yerinizdeki Ü/ÜY dengeniz ne kadar sağlıklı?

 

 

 

 

Etkililiğin Kökleri

İnsanların ilk gördüğü şey "ağacın gövdesi ve dallarıdır". İmaj, teknikler ve beceriler başarınızı etkileyebilir, ancak gerçek etkililiğin kaynağı "köklerde" yatar.

Özdenetim ve özdisiplini öğrendiğimizde Özel Zaferi yaşarız.

(1., 2. ve 3. Alışkanlık).

Başka insanlarla derin, sürekli, etkili ilişkiler geliştirdiğimizde ise Genel Zafer'e ulaşırız. (4.,5. ve 6. Alışkanlık).

1. ALIŞKANLIK: PROAKTİF OL

SEÇME ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

•   Etkili olmayan: Ben koşullarımın bir ürünüyüm.

•   Etkili olan: Ben seçimlerimin bir ürünüyüm.

DAVRANIŞ

•  Duraksayıp ilkelere dayalı olarak tepki verin.

•  Proaktif bir dil kullanın.

•  Etki alanınızı genişletin.

•  Değişim getiren kişi olun.

SONUÇ

•  Artan etki

•  Daha fazla özbilinç

•  Daha fazla inisiyatif

•  Hayatınızın yaratıcı gücü haline gelme

İLKE

Seçim yapmakta özgürüm ve seçimlerimden sorumluyum.

DURAKSAYIP İLKELERE DAYALI TEPKİ VERİN

Reaktif Davranış

Reaktif insanlar dış etkilerin (ruh hali, duygular ve koşullar) tepkilerini yönlendirmesine izin verirler.

Proaktif Davranış

Proaktif insanlar kendilerine, duraksayıp ilkelere ve istenilen sonuçlara göre tepkilerini seçme özgürlüğünü tanırlar. Seçme özgürlükleri, etki ve tepki arasındaki alanı bilgece kullandıkça artar.

Uygulama: Etki ile tepki arasındaki alanı kullanın.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

İş yerinizi düşünün ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Detaylar:

Size anlamlı gelen önemli noktaları yazmak için aşağıdaki boşlukları kullanın.

1.     Daima reaktif bir şekilde tepki verdiğiniz bir durumu düşünün (örneğin: sabrınızın tükendiği, yüzleşmekten kaçındığınız, özdisiplinizin yetersiz kaldığı).

2.     Daha iyi, daha etkili bir şekilde nasıl tepki verebilirsiniz?

3.     Bu yeni şekilde tepki vermenin olumlu sonuçları neler olabilir? (Bundan kim etkilenir? Bunun etkisi ne olur?)

4.     Aynı durumda olduğunuz bir sonraki kez, bu yeni şekilde tepki vermek konusunda ne kadar isteklisiniz? (İsteklilik seviyenize uygun sayıyı çember içine alın.)  

Düşük 12345 6789  10 Yüksek

 

Uygulama: Reaktif tepkilere karşı proaktif tepkiler.

Süre: 5 Dakika

Olay:

Bu hafta üçüncü kez, şirketinizin yeniden yapılanmayı planladığına dair söylentiler işittiniz. Bu söylentiler sizi endişelendiriyor ve bir gerçek payı taşıdıklarını düşünüyorsunuz. Üst yönetimin giderleri kısmak için bir yol aradığını biliyorsunuz. Üst yönetimin sizi daha yakından izlediğini hissediyorsunuz son dönemdeki başarısızlıklardan sizi ve departmanınızı sorumlu tutuyorlar.

Yedi yıldır şirkete oldukça büyük katkılarda bulunduğunuza inanıyorsunuz, ancak üst yönetimin şirkete kattığınız değerden haberdar olduğundan emin değilsiniz. Ayrıca siz ve ekibiniz, diğer departmanlarla iyi ilişkilere sahip olmak için çok çabaladınız. Ne var ki üst yönetim sizin katkılarınızın farkında olsa bile, sizin departmanınız küçültülebilir hatta tamamen kapatılabilir.

 

Detaylar:

Size anlamlı gelen önemli noktaları yazmak için aşağıdaki boşlukları kullanın.

1.     Bu durumun yarattığı hisler, duygular ve koşullar nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

2.     Bu duruma verilebilecek bazı reaktif tepkiler nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

3.     Reaktif bir şekilde tepki vermenin sonuçları neler olur?

 

 

4.     Proaktif tepkiler nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

5.     Proaktif bir şekilde tepki vermenin sonuçları neler olur?

 

 

PROAKTİF BİR DİL KULLANIN

Proaktif ve reaktif insanları, kullandıkları dile göre ayırt edebiliriz.

Proaktif Dil:

"Alternatiflere bir bakalım."

"Ben farklı bir yaklaşım seçebilirim."

"Duygularımı kontrol ederim."

"Etkili bir sunum hazırlayabilirim."

"Uygun bir tepki seçeceğim."

"Seçiyorum."

"Tercih ediyorum."

"Yapacağım."

Reaktif Dil:

"Yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

"Ben böyleyim."

"Beni o kadar kızdırıyor ki!"

"Buna izin vermezler."

"Bunu yapmak zorundayım."

"Yapamam."

"Yapmalıyım."

"Keşke."

ETKİ ALANINIZI GENİŞLETİN

PROAKTİF ODAK

İnsanlar etkileyebilecekleri şeylere odaklandıklarında, bilgilerini ve deneyimlerini genişletirler, güveni­lirlik geliştirirler. Sonuç olarak Etki Alanları büyür.

REAKTİF ODAK

İnsanlar kontrol edemeyecekleri şeylere odaklandıklarında, etkileye­bilecekleri şeylere ayıracak daha az zamanları ve enerjileri olur. Sonuç olarak Etki Alanları küçülür.

Uygulama: İlgi alanına karşı etki alanı.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Yandaki listeyi değerlendirin. Hangilerinin İlgi Alanına, hangilerinin ise Etki Alanına dahil olduğunu belirleyin.

 

Liste:

Departmanda bütçe kesintileri

Geçmiş hatalarım

Seçimlerim

Yetiştirilme tarzım

İş güvencem

Rötarlı uçuş

Alışkanlıkları yaşamak

Mutluluğum

Başka insanların zayıf yanları

İşe ulaşım süresi

Başkalarının bana davranış şekli

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Proaktif mücadele.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

İş yerinizde mücadele ettiğiniz bir durum düşünün, az da olsa sorumluluğunuzda olan ve sizi sinirlendiren bir durum.

 

Detaylar:

Size anlamlı gelen önemli noktaları yazmak için aşağıdaki boşlukları kullanın.

1.     İlgi alanlarını belirleyin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Etkileyebileceğiniz alanları belirleyin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Bu hafta Etki Alanınız içinde hangi adımları atacaksınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Değişim getiren kişi olun.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Değişim getiren kişi; öğrenilmiş sağlıksız, zararlı, kötü veya talihsiz davranışları kırarak onların yerine proaktif, yardımcı, etkili davranışlar geliştirir. Bu kişi olumlu davranışlarıyla örnek oluşturur ve başkalarına onları olumlu şekillerde güçlendiren ve yapılandıran etkili alışkanlıklar aktarır.

Detaylar:

Size anlamlı gelen önemli noktaları yazmak için aşağıdaki boşlukları kullanın.

1.     Sizin için kişisel olarak değişim getiren kişi kim veya kimler oldu?

 

 

 

 

 

 

 

2.     Bu kişinin veya kişilerin sizin üzerindeki etkisi neydi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Sizin değişim getiren kişi olabileceğiniz özel bir durum belirleyin. İş yerinde, evde ve toplumdaki Etki Alanınızı düşünün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ALIŞKANLIK: SONUNU DÜŞÜNEREK İŞE BAŞLA

VİZYON ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

Etkili olmayan: Duruma göre yaşarım.

Etkili olan: Plana göre yaşarım.

DAVRANIŞ

•  Harekete geçmeden sonucu hayal edin.

•  Kişisel Misyon Bildiriminizi yaratın ve ona göre yaşayın.

SONUÇ

•  Amaçların net bir tanımı

•  Daha büyük bir amaç ve anlam duygusu

•  Önemli olan ve olmayanlara karar ver­mek için kriterler

•  Daha iyi sonuçlar

İLKE

Zihinsel yaratım, fiziksel yaratımdan önce gelir.

ZİHİNSEL YARATIM FİZİKSEL YARATIMDAN ÖNCE GELİR

Her şey iki kez yaratılır. İlki zihinsel yaratım, yani plan; ikincisi ise fiziksel yaratım, yani uygulamadır. Etkili insanlar hayatlarının her alanında harekete geçmeden önce istedikleri sonuçları açıkça görürler.

 

Zihinsel Yaratım

Fiziksel Yaratım

Açık bir gündem ve amaç

Verimli bir toplantı

Mimari bir taslak

Bir ofis binası

Geniş çaplı bir pazar araştırması

Başarılı bir ürün

Kişisel hedef belirleme toplantısı

Yüksek lisans diploması

Kişisel misyon bildirimi

Katkı ve doyum dolu bir yaşam

 

HAREKETE GEÇMEDEN ÖNCE SONUÇLARI HAYAL EDİN

1.     Bu yıl kuruluşunuz veya ekibiniz için en önemli üç hedef nedir?

2.     Onlara ulaşıp ulaşamadığınızı nasıl bileceksiniz?

 

Alışkanlık Kontrol Listesi

Aşağıdaki durumların hangilerinde sonunu düşünerek işe başlıyorsunuz?

□   "Toplantılara girerken...

□   Yeni bir yılı, haftayı ya da günü planlarken.

□   Yeni bir projeye başlarken...

□   Tatil planı yaparken...

□   Önemli bir görüşmeye giderken...

 

KİŞİSEL MİSYON BİLDİRİMİNİZİ YARATIN VE ONA GÖRE YAŞAYIN

Kişisel Misyon Bildirimi, hayatınızdaki tüm kararları ona göre verdiğiniz bir anayasa gibidir. Etkili insanlar başka insanların, kültürlerinin ya da koşullarının geleceklerini yönlendirmesine izin vermezler, geleceklerini kendileri şekillendirirler.

Kişisel Misyon Bildirimi'nin Faydaları:

•  Sizin için neyin önemli olduğunu netleştirir.

•  Odak noktası sunar.

•  Hayatınızın sizin için tasarlanması yerine kendinizin tasarlamasına yardımcı olur.

•  Gündelik kararlarınıza yön verir.

•  Size daha büyük bir amaç ve anlam duygusu verir.

Uygulama: Anahtar rolleriniz için takdir sözleri yazın.

Süre: 10 Dakika

Kısa Bilgi:

Etkili insanlar hayattaki önemli rollerinin her biri için nasıl bir miras bırakmak istediklerini tanımlamaya zaman ayırırlar. Rolleri önemli ilişkilerini ve temel sorumluluklarını temsil eder.

Detaylar:

Aşağıdaki çalışma önemli rollerinizin her birinde nasıl bir miras bırakmak istediğinizi tanımlamanıza yardımcı olacaktır.

Belirtilen adımları tamamlamak için aşağıda yer alan kutuları kullanın.

1.     Gerek profesyonel gerekse kişisel yaşamınızdaki en önemli yedi rolünüzü belirleyin ve yazın.

2.     Rollerinizin her biri için anahtar bir kişinin adını yazın.

3.     80. doğum günü kutlamanızı hayal edin. Kutlamada, her rolünüz için çok önemli olan bir kişinin bulunduğunu düşünün ve bu kişilerin sizi nasıl tanımlamasını isteyeceğinizi "Takdir Sözleri" kutularına kısaca yazın. Örneğin içlerinden her hangi birisi onun hayatı üzerindeki etkilerinizi nasıl tanımlardı?

Roller:

Takdir Sözleri

Rol 1:

 

Anahtar Kişi:

 

 

Rol 2:

 

Anahtar Kişi:

 

 

Rol 3:

 

Anahtar Kişi:

 

 

Rol 4:

 

Anahtar Kişi:

 

 

Rol 5:

 

Anahtar Kişi:

 

 

Rol 6:

 

Anahtar Kişi:

 

 

Rol 7:

 

Anahtar Kişi:

 

 

     

 

 

 

Bu övgü sözlerinin gerçek olması için yapabileceğiniz iki veya üç şey nedir?

 

Rol 1:

 

 

 

 

 

Rol 2:

 

 

 

 

 

Rol 3:

 

 

 

 

 

Rol 4:

 

 

 

 

 

Rol 5:

 

 

 

 

 

Rol 6:

 

 

 

 

 

Rol 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Kendinizi keşfedin.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Özbilinç: Kendimize dışarıdan bakarak düşünce tarzımızı, hareket nedenlerimizi, geçmişimizi ve   alışkanlıklarımızla   eğilimlerimizi   inceleme  yetimizdir.

Hayalgücü: Gelecekteki bir durumu gözümüzde canlandırma, zihnimizde bir şey yaratma ve sorunları sinerjik olarak çözme yetisidir.

Vicdan: İç yönlendirme yetimizdir; ilkelere aykırı bir şekilde hareket ettiğimizi, hatta etmeyi düşündüğümüzü hissetmemizi mümkün kılar.

Detaylar:

Aşağıdaki soruları cevaplarken özbilinç, hayal gücü ve vicdan yetilerinizi aklınızda bulundurun. İnsana özgü olan özgür irade yetinizi bu cevaplarınızı hayata geçirdiğinizde kullanmış olacaksınız.

ÖZBİLİNÇ:

1.     Kendimi en iyi hissettiğim durumlar nelerdir?

 

 

 

 

 

2.     Kendimi en kötü hissettiğim durumlar nelerdir?

 

 

 

 

 

3.     İş yerinde yapmayı en çok sevdiğim şey nedir?

 

 

 

 

 

4.     Kişisel hayatımda yapmayı en çok sevdiğim şey nedir?

 

 

 

 

 

5.     Doğal becerilerim ve yeteneklerim nelerdir?

 

 

 

 

 

HAYALGÜCÜ:

1.     Sınırsız kaynaklarım ve zamanım olsa ne yapardım?

 

 

 

 

 

 

 

2.     Benim için olası hayat hedefleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

3.     Nasıl bir kişi olmak istiyorum?

 

 

 

 

 

 

VİCDAN:

1.     Gelecekte başkalarına bulunabileceğim en büyük katkının ne olduğunu düşünüyorum?

 

 

 

 

 

 

 

2.     Gerçekten yapmam gerektiğini hissettiğim ama birçok zaman kenara ittiğim şeyler var mı? Bunlar nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Sizi etkilemiş olan insanları düşünün.

Süre: 10 Dakika

Yapılacaklar:

Geçmişte ya da şimdi, sizi en çok etkilemiş olan dört veya beş kişiyi yemeğe çağırdığınızı ve hep birlikte masada oturduğunuzu hayal edin.

Detaylar:

Aşağıdaki kutulara isimlerini ve bu kişilerde en çok takdir ettiğiniz vasıfların veya niteliklerin neler olduğunu yazın.

İsim:

Özellikleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Uygulama: Kişisel misyon bildirgenizi yazın.

Süre: 10 Dakika

Bilgi:

Etkili bir Kişisel Misyon Bildiriminin Temel Unsurları aşağıdaki gibidir.

Kaliteli hayat sonuçları üreten etkililik ilkelerini ifade eder.

Yön ve amaç sağlar.

Size hem ilham, hem de mücadele gücü verir.

Değerlerinizi ve vizyonunuzu gösterir.

En önemli rollerinizi ve sorumluluklarınızı işaret eder.

İnsanın fiziksel, sosyal/duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere dört temel ihtiyacının tümüne hitap eder.

Sahip olduğunuz en iyi değerleri temsil eder.

 

Detaylar:

Hiç durmadan beş dakika boyunca yazın.

•  Aklınıza yazacak başka bir şey gelmediğinde, aklınıza bir şey gelene kadar kalemi­nizi hareket ettirmeye devam edin.

Nasıl göründüğü önemli değil. Düşüncelerinizi kağıda dökün.

 

Değerlendirmenize ve geliştirmenize yardımcı olacak fikirler:

Size ilham veren bir dil bulmak için alıntı, şiir kitapları ve başka edebiyat türleri inceleyin.

Gerçekleştirmek istediğiniz katkılar veya kişisel başarılar konusunda fikirler almak için insanların biyografilerini ve otobiyografilerini okuyun.

Başkalarının misyon bildirimlerine göz atın.

Sizin için önemli olan değerleri fark etmek için bir günlük tutun ya da eski bir günlüğü gözden geçirin.

Kişisel Misyon Bildirgem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİSYON BİLDİRİMLERİ MÜZESİ

Misyon bildirimleri farklı şekillerde olabilir. Bazıları uzun bazıları kısadır. Şiir, resim ya da müzik şeklinde olabilirler. En önemli şey, onu kendinize özgü hale getirmektir.

Misyon Bildirimi

Benim misyonum vermektir, çünkü vermek, en iyi yaptığım ve daha iyi yapmayı öğrenebileceğim şeydir.

Öğrenmeyi amaçlayacağım, çünkü öğrenmek büyümenin temelidir ve büyümek yaşamanın anahtarıdır. Önce anlamayı sonra anlaşılmayı amaçlayacağım, çünkü anlamak değer bulmanın anahtarıdır ve değer saygının, kararların ve hareketin temelidir. Bu eşimle, ailemle ve işimle yapacağım ilk şeydir.

İnsanların ve kuruluşların gelecekteki gelişimlerine katkıda bulunmak istiyorum. Çocuklarıma ve başkalarına sevmeyi ve gülmeyi, öğrenmeyi ve şu anki sınırlarının ötesine büyümeyi öğretmek istiyorum.

Kişisel, iş ve toplumsal ilişkilerimi geliştirmek için adımlar atacağım, yardımlarda bulunacağım.

Karar

Her sabah ilk işin şu kararları vermek olsun:

Yeryüzündeki hiç kimseden korkmayacağım.

Yalnızca Tanrı'dan korkacağım.

Hiç kimseye kötü niyet beslemeyeceğim.

Hiç kimse tarafından haksızlığa uğramaya katlanmayacağım.

Yalanı gerçek ile yeneceğim.

Ve yalana karşı direnerek, her türlü acıya dayanacağım.

-Mahatma Gandhi

 

Bir iletişimci, sanatçı ve bağımsız iş kadını olarak t yeteneklerime hizmet etmek üzere yaşıyorum, iş, [ eğlence ve toplum alanlarında denge yaratırım.

Etkileşim içinde olduğum insanlara esin kaynağı olurum.

 

Köpeğimin zaten olduğumu düşündüğü kişi olmak istiyorum.

 

Sık sık gülmek ve çok sevmek;

Akıllı insanların saygısını kazanmak

Ve çocukların sevgisini;

Dürüst eleştirmenlerin takdirini kazanmak

Ve sahte arkadaşların ihahetlerine dayanmak;

Güzelliği takdir etmek;

Başkalarının en iyi yanlarını bulmak;

Kendini vermek;       :;

Dünyayı biraz daha iyi bir şekilde bırakmak,

İster sağlıklı bir çocukla olsun

İster küçük bir bahçe

Ya da isterse iyileşmiş sosyal bir durumla;

Şevkle oynayıp gülmüş olmak

Ve görkemle şarkı söylemiş;

Siz yaşadınız diye

Sadece bir hayatın bile daha rahat nefes aldığını bilmek... i

Başarılı olmak budur.

Ralph Waldo Emerson

 

Misyonumuz

Ailemizin misyonu düzen, sevgi, mutluluk ve rahatlık dolu bir ortam hazırlamak ve her kişinin sorumlu bir şekilde bağımsız ve etkili bir şekilde karşılıklı bağımlı hale gelip değerli amaçlara ulaşabilmesi için herkese fırsatlar sunmaktır.

 

Alçakgönüllü olmak.

Her gün, bir şekilde Tanrı'ya şükretmek.

Kötülüğe karşı tepki verirken onu başkasına aktarmamak.

Hiç eksiksiz her tarafa bakabilen içteki özü bulmak.

Her insana iyilikle ve saygı ile davranmaya inanıyorum.

Neye değer verdiğimi bilerek, gerçekte ne olduğumu bildiğime inanıyorum.

Değerlerin ve inançların gücüyle ilerlemek.

Hayatın tutkularını, bir çocuğun sevgisinin yeniliği, genç sevginin tatlılığı ve sevinci ve olgun sevginin saygısı ve hürmeti ile yaşamak istiyorum.

Son olarak hayatı yüzümde bir gülümseme ve gözümde bir ışıltı ile yaşamak.

 

Ekip Misyon Bildirimleri

Ekip misyon bildirimi ekibinizin, grubunuzun ya da departmanınızın amaçlarını ve değerlerini temsil eder. İyi bir şekilde yapılırsa ve ekipteki herkes içten bir katkıda bulunursa tüm ekip üyelerine odak, netlik ve ilham verecektir.

Misyon bildiriminizi hazırlamaya başlarken ekibinizin cevaplayabileceği birkaç soru şunlardır.

•   Nasıl tanınmak istiyoruz?

•   Birbirimize nasıl davranmak istiyoruz?

•   Bulunabileceğimiz özgün katkılar nelerdir?

•   Özgün yetenekler ve beceriler konusunda her kişinin takıma verebilecekleri nelerdir?

•   Gerçekleştirmek istediğimiz büyük hedefler nelerdir?

 

Charis Web Tasarımı Departmanı

Misyon Bildirimi

Misyonumuz, devamlı yenilik ve esinle en iyi ve uzmanlaşmış web tasarımını üretmektir. Bizim için, müşterilerimize mükemmel web sitesi çözümleri suna­rak onları memnun etmekten daha önemli bîr şey yoktur.

Hedefimiz

•  Müşterilerimize hizmet etmek,

•  Yaratıcı tasarımlar üretmek,

•  En iyi web teknolojisini araştırmak, uygulamak ve geliştirmektir.

İş Değerlerimiz

•  Müşterilerimize ve birbirimize karşı derin bir saygı duyuyoruz.

•  Üretiyoruz.

•  Anlıyoruz.

•  İlgileniyoruz.

•  Yenilik getiriyoruz.

•  Web yapıyoruz (baskı ya da reklam değil sadece web!)

•  Süreçten zevk alıyoruz!

Tasarım Değerlerimiz

•  Esinlenmiş olmalı.

•  Kullanıcı odaklı olmalı.

•  Her "tıklamayı" düşünürüz.

•  Yaratıcılık sınırları genişletir.

•  İşlev, şekilden önce gelir.

•  En iyi yol bu mu?

•  Müşteri için harika bir deneyim olmalı.

•  Daha hızı oİabilir mi?

 

3. ALIŞKANLIK: ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VER

KİŞİSEL BÜTÜNLÜK VE UYGULAMA ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

Etkili olmayan: Acil işlere öncelik veririm.

Etkili olan: Önemli işlere öncelik veririm.

DAVRANIŞ

•  Yüksek önceliklere odaklanın.

•  Önemli olmayanları eleyin.

•  Haftalık plan yapın.

•  Günlük plan yapın.

SONUÇ

•  Artan ölçüde düzen ve üretkenlik

•  Daha az kriz

•  Verilen işi tamamlamakla tanınmak

•  Daha dengeli bir yaşam ve huzur

 

İLKE

Etkili olmak önceliklerinize göre hareket etme dürüstlüğünü gerektirir

 

YÜKSEK ÖNCELİKLERE ODAKLANIN

İkisi de önemli olmasına rağmen pusula saatten önce gelmelidir, çünkü nereye gittiğiniz, oraya ne kadar hızlı gittiğinizden daha önemlidir.

Pusula; misyonunuzu, yönünüzü ve değerlerinizi sizin için en önemli olanları

temsil eder.

Saat; randevularınızı, programınızı ve aktivitelerinizi – zamanınızı nasıl idare ettiğinizi

temsil eder.

Pusula

Saat

Etkililik

Verimlilik

İlişkiler

Programlar

Önemli Olanlar

Acil Olanlar

 

ZAMAN MATRİSİ

Önemli: Değerlerinizi, misyonunuzu ve yüksek önceliklerinizi temsil eden faaliyetler.

Acil: Acele ilginizi gerektiren faaliyetler.

Uygulama: Önemli olmayanları eleyin.

Süre: 5 Dakika

Kısa bilgi:

III. Kare: Acil- Önemli Olmayan faaliyetler.

Detaylar:

Size anlamlı gelen önemli noktaları yazmak için aşağıdaki boşlukları kullanın.

1.     İş yerinizdeki kronik III. Kare faaliyetleri nelerdir?

 

 

2.     Bu III. Kare faaliyetleri azaltılmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 

 

 

 

Uygulama: Haftalık plan yapın.

Süre: 10 Dakika

Kısa bilgi:

Haftalık Planlama İçin İpuçları;

•   Ne zaman? Hafta başlamadan önce.

•   Nerede? Sessiz bir yerde.

•   Ne kadar? 20-30 dakika.

Detaylar:

Haftalık Planlama için Üç Adım:

1.     Misyon ve rolleri gözden geçirin.

2.     Büyük taşları seçin.

3.     Haftayı planlayın.

1.     Misyon ve rolleri gözden geçirin.

Kısa Bilgi:

Her hafta Kişisel Misyon Bildiriminizi ve oradan kaynaklanan rollerinizi gözden geçirin. Roller en önemli ilişkilerinizi ve sorumluluk alanlarınızı gösterir.

 

Detaylar:

Rollerinizi seçerken:

Hem kişisel hem profesyonel roller seçin.

Yediden fazla rol seçmeyin.

Bazı rollerin hayat boyu süreceğinin farkında olun.

Yaratıcı olun.

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

Rol:

 

Büyük Taşlar:

 

 

 

     

 

2.     Büyük taşları seçin.

Kısa Bilgi:

Büyük taşlar nereden gelir?

•  Vicdan

•  Misyon

•  Hedefler

•  Önemli projeler

Büyük taşlar ne olabilir?

•  Yapılacak işler

•  Randevular

•  Odak alanları

Detaylar:

Haftanızı planlarken kendinize şu soruyu sorun:

Bu hafta bu rolde yapabileceğim

en önemli şey nedir?

 

 

3.     Haftayı planlayın.

Kısa Bilgi:

Haftalık plan yapmamanın en güzel yanı, başarısızlıktan önce endişe ve depresyon sürecinin yaşanması yerine, başarısızlığın tamamen sürpriz olarak gelmesidir.

Detaylar:

Nasıl bir araç kullanırsanız kullanın

bilgisayar, tablet, cep telefonu veya  ajanda

her şeyden önce programınıza

büyük taşları koyun.

 

 

Uygulama: Haftalık plandan günlük plana gidin.

Süre: 5 Dakika

Kısa bilgi:

Günlük Planlama İçin İpuçları;

•   Ne zaman? Gün başlamadan önce.

•   Nerede? Sessiz bir yerde.

•   Ne kadar? 5-10 dakika.

Detaylar:

Günlük Planlama için Üç Adım:

1.  Bugünün randevularını kontrol edin.

2.  Gerçekçi bir liste yapın.

3.  Öncelik sıralaması yapın (ABC, 123).

 

Etkili bir planlama sisteminin özellikleri:

Etkili insanlar kendilerine verilen işleri tamamlamakla tanınır. Her hafta önemli işlere öncelik vermek sadece disiplin değil aynı zamanda iyi planlama araçları gerektirir.

İşi doğru yapacaksanız doğru araçlara ihtiyacınız olacak.

Etkili bir planlama sistemi:

•  Bir Bütündür. Gerekli dört ana özelliğin hepsi tek bir sistemdedir. (yapılacaklar, randevular, notlar ve iletişim bilgileri

•  Taşınabilirdir. Her zaman yanınızdadır.

•  Kişiselleştirilmiştir. Kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilmiştir.

 

 

GANDİ ÖYKÜSÜ

Özel Zafer Niye Genel Zafer'den Önce Gelir?

Mahatma Gandi ile aynı Hint kasabasında yaşayan altı yaşında bir çocuk vardı. Bu çocuk tatlıyı çok severdi. Şekere karşı koyamazdı. Ancak şeker hastası olduğu için, yediği şekerler tüm vücudunda acı verici çıbanlara neden olurdu.

Çocuğun anne ve babası onu bir doktora götürdü ve doktor ona şeker yememesi gerektiği yoksa hastalığının hiçbir zaman geçmeyeceğini söyledi. Anne ve baba her gün çocuklarını şeker yemesin diye uyarıyorlardı ama çocuk bu alışkanlığını yenmek konusunda pek istekli değildi.

Çaresizlik içinde çocuğun annesi Gandi'ye geldi ve oğlunu şeker yememe konusunda ikna etmesini istedi. Gandi, '15 gün sonra gel onunla o zaman konuşurum' dedi. 15 gün sonra Anne geri geldi. Gandi çocuğu bir kenara çekti ve birkaç dakika onunla konuştu. Çocuk eve gitti ve anında şeker yemeyi bıraktı.

Anne çok şaşırmıştı. Daha sonra Gandi'ye sordu, 'Niye 15 gün sonra gelmemizi istedin? Çocuğumun şeker yemeyi kesmesi için nasıl bir mucize gerçekleştirdin?'

Gandi bunun bir mucize olmadığını söyledi, ve şöyle devam etti; "Oğlunuzla bana ilk geldiğinizde ben de şeker yiyordum. Ondan kendimin yapmaya razı olamadığım bir şeyi yapmasını isteyemezdim."

DUYGUSAL BANKA HESABI

Hesaba Yatırılanlar

Hesaptan Çekilenler

Önce anlamaya çalışmak.

Anladığınızı farz etmek.

İyilik, nezaket ve saygı göstermek.

Kötü, terbiyesizce ve saygısızca davranmak.

Verilen sözleri tutmak.

Verilen sözleri yerine getirmemek.

Yanınızda olmayan kişilerin arkasından konuşmamak.

Yanınızda olmayan kişilerin arkasından konuşmak, dedikodu yapmak.

Beklentileri netleştirmek.

Beklentileri bulanık bir şekilde sunmak.

Özür dilemek.

Gururlu ve kibirli olmak.

Geri bildirim vermek ("Ben" mesajları).

Geri bildirim vermemek ya da karakteri değerlendirmek ("Sen" mesajları).

Bağışlamak.

Kin tutmak.

 

Uygulama: Hesaba yatırmak ve hesaptan çekmek.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Duygusal Banka Hesabını bir ilişkide var olan güven miktarına benzetebili­riz. Hesaba yatırılanlar ilişkilerdeki güveni kurar ve onarır. Hesaptan çekilenler ise ilişkilerdeki güveni kırar ve azaltır.

 

Yapılacaklar:

Sık sık ilişkide olduğunuz bir iş arkadaşınızı düşünün ve aşağıdaki durumları nasıl algılayacağınızı belirtin (Hesaptan çekmek, etkisiz ya da hesaba yatırmak).

 

 

Hesaptan Çekmek

Etkisiz

Hesaba Yatırmak

İşlerin nasıl gittiği konusunda konuşmak için sizi bir fast-food büfesine götürmesi.

 

 

 

 

 

 

Kendisinin öğleden sonra izin alabilmesi için, sizin onun yerine bir iş toplantısına katılmanızı istemesi.

 

 

 

 

 

 

Size verilen bir işte zorluk çektiğinizi fark edip neyi yanlış yaptığınızı size göstermesi.

 

 

 

 

 

 

Üç haftadır geç saatlere kadar çalıştığınızı fark etmesi ve bunun için size konser bileti hediye etmesi.

 

 

 

 

Size geç bir doğum günü tebrik kartı göndermesi.

 

 

 

 

 

Güçlü bir Duygusal Banka Hesabı için şunları hatırlayın:

•  5:1 Kuralı: Hesaptan bir kerelik çekimi telafi etmek için hesaba beş kez yatırmak gerekebilir.

•  Birisi için hesaba yatırmak olan bir başkası için hesaptan çekmek olabilir.

•  Yatırımlarınızda samimi ve istikrarlı olun. Zaman içinde küçük yatırımlar büyük banka hesapları yaratır.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Duygusal banka hesabını geliştirin.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Önemli bir ilişki düşünün. Bu kişiyle Duygusal Banka Hesap bakiyeniz nedir? Bir  çizelgede . -1000'den +1000'e kadar olan aralıkta sizin için geçerli noktayı tahmin edin.

Detaylar:

Duygusal Banka Hesabı sadece kişisel ilişkiler için değil, aynı zamanda müşteriler, tedarikçiler, çıkar sahipleri vb. ile olan iş ilişkileriniz için de geçerlidir.

 

1.     Düşündüğünüz kişinin yatırım olarak algılayacağı üç şey tarif edin.

 

 

2.     Düşündüğünüz kişinin hesaptan çekim olarak algılayacağı üç şey tarif edin.

 

 

 

 

Uygulama: Hangi düşünce yapısına yakınsın?

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Özel Zafer'de biraz temeliniz yoksa "Kazan-Kazan" diye düşünmek zor olacaktır.

 

Yapılacaklar:

Aşağıdaki her cümleyi okuyun ve hangi noktada olduğunuzu düşünüyorsanız tablo üzerinde işaretleyin.

 

Bolluk

Kıtlık

 

 

Herkese yetecek kadar çok olduğuna inanıyorum (örneğin; Seçenekler, başarı, fırsatlar, itibar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece belirli bir miktar olduğuna inanıyorum, sen ne kadar alırsan bana o kadar daha az kalıyor.

Başkalarının başarılarına seviniyorum, özellikle bana yakın olanlarınkine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkalarının başarısı benim için bir tehdit oluşturuyor, özellikle de bana yakın olanlarınki.

Herkese eşit saygı gösteririm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanların konumlarına ve unvanlarına göre insanlara farklı derecelerde saygı gösteririm.

İtibarı kolayca paylaşabiliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İtibarı paylaşmakta zorlanırım.

Kişisel değer ve eminlik konusunda derin içsel bir güvenim var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz-değer duygumu başkalarıyla kıyaslanmakta ve rekabette bulurum.

 

4. ALIŞKANLIK: KAZAN-KAZAN DİYE DÜŞÜN

KARŞILIKLI FAYDA ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

•  Etkili olmayan: Sadece belli bir miktar var, sen ne kadar alırsan, bana o kadar daha az kalıyor.

•  Etkili olan: Herkes için yeterince var, fazlası da var.

 

DAVRANIŞ

•  Cesaret ve duyarlılığı dengeleyin.

•  Karşılıklı fayda amaçlayın.

•  Kazan-Kazan Anlaşmaları yaratın.

•  Kazan-Kazan sistemleri geliştirin.

 

SONUÇ

•  Problemlere daha hızlı çözümler

•  Daha fazla ekip katılımı

•  Cömertlik ruhu

•  Zengin ilişkiler

 

İLKE

Etkili, uzun vadeli ilişkiler karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda gerektirir.

 

İNSAN ETKİLEŞİMİNİN ALTI PARADİGMASI

KAZÂN-KAZAN: "İKİMİZ İÇİN DE İYİ OLAN BİR ÇÖZÜM BULALIM." Kazanmayı seçen ve karşılarındaki kişinin de kazandığından emin olmak isteyen insanlar "Kazan-Kazan"ı uygular. Aynı anda hem kendilerini hem de başkalarını mutlu edecek çözümler ararlar.

 Özellikler

•  Karşılıklı fayda amaçlarlar.

•  Rekabetçi değil, işbirlikçidirler.

•  Daha fazla dinler, daha fazla iletişimde kalır ve daha büyük bir cesaretle iletişim kurarlar.

KAZAN-KAYBET: "NE OLURSA OLSUN SENİ YENECEĞİM." Kazan-Kaybet paradigması olan insanlar baştan sona kendileriyle ilgilenirler. Kendilerinin kazanmasını ve diğerlerinin kaybetmesini isterler. Başkalarının kaybetmesi pahasına ya da onları dışlayarak kendileri başarılı olur. Kıyaslama, rekabet, konum ve güç tarafından yönetilirler.

Özellikler

Yaygın bir düşünce yapısıdır.

Otoriter yaklaşımdır.

Kazanmak için konumlarını, güçlerini, unvanlarını, varlıklarını ve kişiliklerini kullanırlar.

KAYBET-KAZAN: "HER ZAMAN EZİLİRİM."

Kendileri kaybetmeyi ve başkalarının kazanmasını seçen insanlar başkalarına karşı çok duyarlıdır ancak kendi duyguları ve inançlarını ifade etme ve onların doğrultusunda hareket etme cesaretleri yoktur. Kolayca korkarlar, kabul edilme ve popülerlikten güç ödünç alırlar.

Özellikler'

Kendi doğrularını, isteklerini ve başkalarından beklentilerini dile getirmezler. Başkalarını memnun etmek için aşırı çaba harcarlar. Birçok duygularını ört-bas ederler.

KAYBET-KAYBET: "EĞER BEN DÜŞERSEM, SEN DE BENİMLE BİRLİKTE

DÜŞECEKSİN"

"Kaybet-Kaybet" paradigması olan insanlar hem cesaretsizdir hem de duyarlı değildirler. Başkalarını kıskanırlar ve onları eleştirirler. Hem kendilerini hem de başkalarını yererler.

Özellikler

•  Yüksek derecede bağımlı olan kişilerin düşünce yapısıdır.

•  Hiç kimse fayda sağlayamadığı için kimse kazanmaz.

•  "Kazan-Kaybet" ya da "Kazan"ın uzun vadede ki sonucudur.

 

KAZAN: "BEN KAZANDIĞIM SÜRECE SENİN KAYBETMEN YA DA KAZANMAN

BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL." "Kazan" paradigmasına sahip olan insanlar sadece kendi istediklerini elde etmeyi düşünür. Onlar için diğer kişinin kaybetmesi şart değildir ama kendileri kazanmaya odaklanmıştır. Karşılıklı bağımlı durumlarda başkalarının farkında olmadan veya onları dikkate almadan, bağımsız olarak düşünürler.

Özellikler

•   Kendilerine odaklıdırlar.

•   "Önce ben" diye düşünürler.

•   Diğer kişinin kaybetmesi ya da kazanması umurlarında değildir.

 

KAZAN-KAZAN YA DA ANLAŞMA YOK:

"İKİMİZ İÇİN DE İYİ OLAN BİR ÇÖZÜM BULALIM, YOKSA OYNAMAYALIM."

"Kazan-Kazan ya da Anlaşma Yok" "Kazan-Kazan"ın en yüksek seviyesidir. Bu paradigmayı benimseyen insanlar "Kazan-Kazan"ı amaçlar. Uygun bir çözüm bulunamazsa anlayışlı bir şekilde anlaşmamaya anlaşırlar.

Özellikler

•   İki tarafın da hayır demesine fırsat tanırlar.

•   Bir ilişkinin ya da iş anlaşmasının başında olabilecek en gerçekçi seçimdir.

•   "Kazan-Kazan"ın en yüksek seviyesidir.

 

Uygulama: Hangi düşünce yapısına yakınsın?

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Özel Zafer'de biraz temeliniz yoksa "Kazan-Kazan" diye düşünmek zor olacaktır.

 

Yapılacaklar:

Aşağıdaki her cümleyi okuyun ve hangi noktada olduğunuzu düşünüyorsanız tablo üzerinde işaretleyin.

 

Bolluk

Kıtlık

 

 

Herkese yetecek kadar çok olduğuna inanıyorum (örneğin; Seçenekler, başarı, fırsatlar, itibar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece belirli bir miktar olduğuna inanıyorum, sen ne kadar alırsan bana o kadar daha az kalıyor.

Başkalarının başarılarına seviniyorum, özellikle bana yakın olanlarınkine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkalarının başarısı benim için bir tehdit oluşturuyor, özellikle de bana yakın olanlarınki.

Herkese eşit saygı gösteririm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanların konumlarına ve unvanlarına göre insanlara farklı derecelerde saygı gösteririm.

İtibarı kolayca paylaşabiliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İtibarı paylaşmakta zorlanırım.

Kişisel değer ve eminlik konusunda derin içsel bir güvenim var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz-değer duygumu başkalarıyla kıyaslanmakta ve rekabette bulurum.

 

NE ZAMAN "KAZAN-KAZAN" DİYE DÜŞÜNÜLMELİYİZ?

Rekabet etmek ne zaman uygundur?

 

 

Özellikle hangi durumlarda "Kazan-Kazan" diye düşünmeliyim?

•   Çatışma söz konusu olduğunda

•   Uzun vadeli ilişkilerde

•   Karşılıklı bağımlı durumlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Cesaret ve duyarlılığı dengeleyin.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Cesaret

Düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etme isteği ve yeteneği.

Duyarlılık

Başkalarının düşüncelerini ve duygularını saygıyla dinleme isteği ve yeteneği.

 

Yapılacaklar:

İlişkiniz olan bir özel bir de profesyonel kişi seçin. Onlarla normal bir etkileşiminizi düşünün. İsimlerini aşağıdaki çizelgede uygun yere yazarak cesaret ve duyarlılık konusunda kendinizi değerlendirin.

 

 

 

Description: Macintosh HD:Users:macbookair:Desktop:Screen shot 2015-07-05 at 07.57.27.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Karşılıklı fayda amaçlayın.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Kazan-Kazan düşünce yapısından yararlanabilecek bir durum/ilişki düşünün.

Detaylar:

Aşağıdaki soruları ilişki ışığında yanıtlayın

İsimler:

 

Durum:

 

 

Sizin için "kazan"ne olur?

Onlar için "kazan" ne olur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Kazan/ Kazan anlaşması tasarlayın.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Kazan-Kazan anlaşmasını için bir durum düşünün.

•  Beklentilerin netleşmesi,

•  Başkalarının güçlendirilmesi,

•  Sorumlulukların delege edilmesi ve

•  Çatışan önceliklerin aynı çizgiye getirilmesi gereken bir durum.

 

Detaylar:

Aşağıdaki formda, kendi açınızdan bir Kazan-Kazan Anlaşması tasarlayın, elinizden geldiğince diğer kişinin bakış açısını tahmin etmeye çalışın.

 

 

İstenen Sonuçlar

Aklımdaki netice nedir? Neye ulaşmak istiyorum?

 

Kurallar

Sonuçlara ulaşmak için uymam gereken kurallar nelerdir?

 

Kaynaklar

Hangi kaynaklardan yararlanabilirim (örn. İnsanlar, para, araçlar, malzemeler, teknoloji)?

 

Karşılıklı Sorumluluk

Ne kadar iyi gittiğini nasıl ölçeceğiz?

 

Varılan Nokta

İstenen sonuca ulaşmanın ödülleri nelerdir? Ulaşılamaması halinde neyle karşılaşılacaktır?

 

KAZAN-KAZAN SİSTEMLERİ GELİŞTİRİN

Kazan-Kazan'ın herhangi bir kuruluş veya ekipte işleyebilmesi için sistemin bunu desteklemesi gerekir. Eğitim, planlama, iletişim, bütçe, bilgi, tazminat sistemlerinin hepsi Kazan-Kazan ilkesine dayanmalıdır.

 

Kazan-Kazan Sistemi                                 Kazan-Kaybet Sistemi

Satış bölümündeki kişiler hedeflerinin %110'una ulaştıklarında prime hak kazanırlar.

Satış bölümündeki kişilerin yalnızca üst %5'i prime hak kazanır.

Bir ailede, o dönemdeki not ortalaması hedefine ulaşan her çocuk bir akşam özel bir yere çıkabiliyor.

Bir ailede, yalnızca o dönemdeki en yük­sek not ortalamasına sahip olan çocuk bir akşam özel bir yere çıkabiliyor.

Hem kişisel üretim hem de ekip katkısına dayalı olan performans-yönetim sistemi.

Ekiple bağlantılı konularda değil, sadece kişisel üretime dayalı olan performans-yönetim sistemi.

Okulda, makul bir standart geçme notuna göre değerlendirme.

Performansa bakmaksızın herkese eşit derecede veren bir tazminat sistemi.

 

 

Uygulama: Kazan/ Kazan sistemleri geliştirin.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Hayatınızda bir Kazan-Kaybet sistemi yaratmış ya da desteklemiş olabileceğiniz bir alan düşünün (örneğin.: Ailenizde, bir ilişkide, ekip içinde).

Detaylar:

Bu sistemi geliştirebilmek için Etki Alanınız içinde hangi adımı atacaksınız?

Adımlarım:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazan-Kazan Anlaşmalarının Mükemmelen İşlediği Durumlar

•  Beklentiler netleştirdiğinde.

•  Başkaları güçlendirildiğinde.

•  Sorumluluklar delege edildiğinde.

•  Birbiriyle çatışan öncelikler aynı çizgiye getirildiğinde.

Kazan-Kazan Anlaşmaları herhangi iki taraf arasında geliştirilebilir.

•  Yönetici / Çalışan

•  Eş konumda olan iki taraf

•  Ebeveyn / Çocuk

•  Müşteri/Tedarikçi

 

KAZAN-KAZAN ANLAŞMA ÖRNEKLERİ

Ebeveyn-Çocuk Örneği

Çocuk ödevlerini ihmal ediyor ve notları düşüyor. Anne ve baba durumdan mutsuz ancak çocuğu devamlı uyarmaktan da bıkkın.

İstenen Sonuçlar

Her gün ödevler yapılacak; notlar daha iyi olacak.

Devamlı uyarılar sona erecek.

Kurallar

Ödevler bitene kadar TV izlemek ya da bilgisayarda oynamak yok.

Ödevlerin yapılması konusunda günde en fazla bir hatırlatma yapılacak.

Kaynaklar

Anne ve baba, öğretmen, okul sonrası programlar.

Karşılıklı Sorumluluk

Anne ve baba her gün yapılan ödevi imzalayacak ve alınan notları öğrenecek.

Varılan Nokta

Olumlu : Birlikte yemeğe çıkılacak ve sinemaya gidilecek.

Olumsuz : Başarılı olmazsa çocuk yaz okuluna katılması gerekecek.

 

Yönetici-Çalışan Örneği

Bir tıbbi teknisyen kendine yeterince değer verilmediğini hissediyor ve daha fazla sorumluluk ile daha yüksek maaş istiyor. Yönetim ise ameliyat sonrası enfeksiyon oranlarını %50 azaltmak istiyor.

İstenen Sonuçlar

Teknisyen için yeni unvan, terfi ve %10 zam verilecek. Yönetim için, ameliyat sonrası enfeksiyon oranlarında %50 düşüş sağlanacak.

Kurallar

Hedefe altı ay içinde ulaşılmalı. Standart protokoller izlenmeli. Deneysel kurallar izlenmeli.

Kaynaklar

Proje ekibine iki ameliyat sonrası teknisyeni katılacak. Hekim Kurulu tavsiyeler verip değerlendirmeler yapacak. Ek bütçe düzenlenip onaylanacak.

Karşılıklı Sorumluluk

Süreci denetlemek ve sorunları çözmek için haftalık toplantılar yapılacak. Enfeksiyonlar çizelgesi her gün gözden geçirilecek.

Varılan Nokta

Olumlu : Enfeksiyon oranlarında hedeflenen düşüş sağlanır ve böylelikle terfi ve zam konuları değerlendirilir.

Olumsuz : Teknisyen terfi edilmeyecek zam almayacak ve durumu tekrar gözden geçirecek.

 

5. ALIŞKANLIK: ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞ

SONRA ANLAŞILMAYA

KARŞILIKLI ANLAYIŞ ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

•   Etkili olmayan: Cevap vermek amacıyla dinlerim.

•   Etkili olan: Anlamak amacıyla dinlerim.

 

DAVRANIŞ

•  Reçete yazmadan önce teşhisi koyun.

•  Empatik bir şekilde dinleyin.

•  Diğer kişinin bakış açısından anlaşılmaya çalışın.

 

SONUÇ

•  Başkaları üzerinde daha fazla etki

•  Karmaşık problemlere çözümler

•  Temel konularda netlik

•  Daha hızlı problem çözümü

 

İLKE

Benimle etkili bir şekilde iletişim kurabilmen için, önce beni anlaman gerekiyor.

 

KİŞİSEL DENEYİME DAYALI TEPKİLER

 

Uygulama: Reçete yazmadan önce teşhis koyun.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Çoğu kişi, çözümler üretmeye başlamadan önce semptomlara doğru teşhisi koya­bilmek için gerekli olan zaman ve çabayı harcamazlar. Hemen diğer kişinin duru­munu anladıklarını varsayarlar ve kendi tavsiyelerini vermekte hızlı davranırlar.

 

Detaylar:

Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1.     Birisinin, sizi dinlemeden hemen cevabını hazırladığı bir zamanı açıklayın.

 

 

 

 

 

2.     Kendinizi nasıl  hissettiniz?

 

 

 

 

 

3.     Genelde hangi zamanlarda başkalarını dinlemekte başarısızsınız?

 

 

 

 

 

4.     Etkili bir şekilde dinlemeye engel olan şeyler nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğüt Verme

Problemler için çözümler üretmek, tavsiyeler, öneriler vermek.

İrdeleme

Kendi deneyimlerimize ya da amaçlarımıza göre sorular sormak.

Yorumlama

Kendi deneyimlerimize dayalı olarak başka insanların amaçlarını ve davranışlarını açıklamak; insanları çözmeye çalışmak.

Değerlendirme

Yargılamak ve kişinin söylediklerine katılmak veya katılmamak.

 

EMPATİK BİR ŞEKİLDE DİNLEYİN

Empatik dinleme, kişinin hissettiklerini ve söylediklerini kendi sözlerinizle ona geri yansıtmaktır. Öğüt ve tavsiyeler vermek, cevap vermek, azarlamak, çözümler bul­mak, onarmak, değiştirmek, yargılamak, hemfikir olmak veya olmamak, sorgulamak, analiz etmek ya da çözmek amacıyla dinlemek değildir.

İŞARETLERİ OKUMAK

Sevdiklerimiz ve sevmediklerimizle ilgili yüz yüze iletişim kurduğumuzda, vücut dilimiz, ses tonumuz ve duygularımız, kullandığımız sözcüklerden daha yüksek sesle konuşur.

Yüz ifadeleri, vücut dili

•  Duygular zirvede olduğunda,

•  Asıl konuya gelmeniz gerektiğinde,

•  Anlamadığınızı hissettiğinizde,

•  Diğer kişi anlaşılmadığını hissettiğinde,

•  Konuşmayın ve empatik bir şekilde dinleyin.

 

Sözcükleri söyleyiş şeklimiz, ses tonumuz, tarzımız

Yavaşlayın.

Bakın ve empatik bir şekilde dinlemeye hazır olun.

Kullandığımız sözcükler

•  Konu açık olduğunda ve iki taraf da anladığında,

•  Konuşma rahat olup duygusal olmadığında,

•  Öğüt veya tavsiye vermeniz istendiğinde,

•  İlerleyin ve anlaşılmayı amaçlayın.

 

EMPATİK DİNLEMENİN ÖZELLİKLERİ

 

İçerik, konu ya da söylenenlerin anlamı

 

konusunda

 

 

kızgın, sinirli, heyecanlı, üzgün, rahatsız, dikkate alınmamış, anlaşılmamış, mutlu, endişeli, tedirgin, utanmış, aptal, mutsuz,

düş kırıklığına uğramış, boğulmuş, saygısızca davranılmış, duygusal,

aklı karışık, şaşkın, tereddütlü, şevk dolu

 

hissediyorsun.

 

İpuçları:

1.    Konuşan kişiye odaklanın, ona vereceğiniz "doğru" tepkiye değil.

2.    Sıkışırsanız sadece konuşanın söylediklerini tekrarlayın. Gerçekten samimi bir şekilde anlamaya çalışıyorsanız, amaçlarınız sorgulanmaz.

3.    Sessizlikten korkmayın. Bazen sadece dinlemek ye hiçbir şey söylememek asıl konuya gelmenin en iyi yoludur.

 

Uygulama: Empatik tepki senaryoları.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Empatik dinleme; anladığınızdan emin olmasını sağlamak için, dinlediğiniz kişinin his­settiklerini ve söylediklerini kendi sözcüklerinizle ona geri yansıtmaktır.

 

Detaylar:

Aşağıdaki senaryoları okuyun, sonra da her senaryo için empatik bir tepki yazın.

 

1. Yönetici, iki çalışanı Can ve Mert'ten ticaret fuarı için stant hazırlama konusun­dan sorumlu olmalarını istemiştir. Can, "Mert tek başına yapsın" der, "Artık ticaret fuarlarında onunla çalışmak istemiyorum. Hiçbir zaman ona düşen işleri yapmıyor."

Yöneticinin Can'a vereceği olası empatik tepki:

 

 

 

 

 

 

2. Hakan, süreçlerin verimliliğini artıracak ve teslimat süresini kısaltacak bir kalite kontrol sistemi geliştirmiştir. Başka bir yönetici başını sallar ve "Yine başladık. Bunu geçen sene de denemiştin ama işe yaramamıştı" der.

Hakan'ın yöneticiye vereceği olası empatik tepki:

 

 

 

 

 

 

3. Gece geç saate kadar dışarıda kalmaması gerektiği söylenen 18 yaşındaki bir genç kız babasına, "Bu benim hayatım ve kendi kararlarımı verebilirim." Der.

Babanın genç kızına vereceği olası empatik tepki:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Etkin dinleme çalışması.

Süre: 5 Dakika

Yapılacaklar:

Kişisel veya profesyonel hayatınızdan güçlü duygularınızın olduğu ve başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyeceğiniz bir durumu anlatın.

 

Detaylar:

Şimdi de üç kişilik gruplara ayrılın ve sırayla bu durumla ilgili hissettiklerinizi guruptaki diğer kişilerle paylaşın.

 

Konuşmacı: Dinleyici ile durumunuzu paylaşın. Öyküyü birinci şahsı kulla­narak anlatın.

Dinleyici: Konuşmacı ile durumu canlandırın. Durumu anlamak için empatik dinleme yöntemlerini kullanın.

Gözlemci: Dinleyicinin kullandığı empatik ya da kişisel deneyime dayalı tepkileri not edin. Üç dakika sonra gözlemlerinizi paylaşın.

Notlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Diğer kişinin bakış açısından anlaşılmaya çalışın.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Anlaşılmanın anahtarı, önce diğer kişinin ihtiyaçlarını, endişelerini ve önceliklerini anlamaktır. Bu kulağa bir çelişki gibi gelebilir, ancak dinleyicinin önceliklerini kendi anlattıklarınıza dahil ederseniz istediğiniz sonuca ulaşma ihtimalinizin daha yüksek olacağını göreceksiniz.

 

Yapılacaklar

Aşağıda, iki farklı bakış açısından verilmiş bir sunumdan alıntılar vardır: "Ben" bakış açısı (konuşmacıya odaklanan) ve "Sen" bakış açısı (dinleyiciye odaklanan). Sizce, hangisi daha etkilidir? Neden?

"Ben" Bakış Açısı                               

"Sen" Bakış Açısı

Ben ABC Şirketinden Can. Sunumum aşağıdaki dört noktayı kapsayacaktır: ABC’nin ürünleri, ortaklık kriterlerimiz, satış noktaları promosyon planlarımız ve sizden istediklerimiz.

Ben ABC Şirketinden Can. Beraber geçireceğimiz zaman için sizin önceliklerinizi doğru anladığımdan emin olmak istiyorum, önceki konuşmalarımıza dayanarak sanırım aradıklarınız şunlar.

Elimizdeki materyali 25 dakikada tamamlamayı düşünüyorum ondan sonra da sorularınıza zaman ayırırız.

Güney Amerika gençlik pazarını açmak istiyor­sunuz ve bunu gerçekleştirmede Indiva ürün­lerini bir fırsat olarak görüyorsunuz.

Yeni BS40 ürünümüzle son derece gurur duyuyorum, bu ürün BS10'nun büyük özel­likleri üzerine kuruludur. Fiziksel boyutları biraz daha büyük olmasına rağmen, BS40 Fog Tortis ve WAV playback desteği ye optik giriş soketi içerir.

Dayanıklı MP3 çalarlarının pazarınızın çoğu için ulaşılmaz bir fiyatta olduğunu söylüyor­sunuz. Bizim dayanıklı BS40 ürünümüz, çok daha pahalı olan B50'nin birçok özelliğine sahiptir, ve yarı fiyattadır. Feda edilen tek özellik BS40'ın biraz daha büyük olmasıdır.

 

 

6. ALIŞKANLIK: SİNERJİ YARAT

YARATICI İŞ BİRLİĞİ ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

•  Etkili olmayan: Ya senin yolun, ya benim yolum, ya da uzlaşma.

•  Etkili olan: Beraber daha iyi bir yol yaratabiliriz, daha yüksek bir yol.

 

DAVRANIŞ

•  Farklılıklara değer verin ve onları kutlayın.

•  Yaratıcı işbirliği yapın.

 

SONUÇ

•  Yenilik ve yaratım

•  Yeni ve daha iyi çözümler

•  Değişmiş ilişkiler

•  Farklı bakış açılarının takdir edilmesi

 

İLKE

Bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür.

Uygulama: Farklılıklara değer verin.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

İnsanlar çoğu zaman farklı düşünceleri, görüşleri veya geçmişleri bir tehdit olarak görürler. Ortak bir amaca karar verdiğinizde, farklılıklarınızı arayın ve onlardan öğrenin. Etkili insanlar farklılıkları

sadece kabul veya tolore etmezler onları kutlarlar.

Yapılacaklar

Kişisel veya profesyonel hayatınızda farklılıklara değer vermeniz sonucunda elde ettiğiniz ve bunlara değer vermiş olmasaydınız elde edemeyeceğiniz bir sonucun ortaya çıktığı bir durumu anlatın.

 

1.     Hangi farklılıklara değer verildi!

 

 

 

 

 

2.     Farklılıklara değer verdiğinizi gösteren ne dediniz ya da yaptınız?

 

 

 

 

 

 

3.     Bu deneyimden ne öğrendiniz?

 

 

 

 

 

 

4.     O anda farklılıklara değer vermek, şu an insanlara davranış biçiminizi nasıl etkiledi?

 

 

 

 

 

 

 

SİNERJİ YARATMAK NEDİR?

Sinerji yaratmak, etkili insanların sinerci ya da Üçüncü Alternatife ulaşmak için kullandığı etkileşim sürecidir.

 

Sinerji yaratmak şudur:                   

Sinerji yaratmak şu değildir:

Sonuç odaklıdır ve pozitif enerjidir.

Hiçbir yere varmayan bir beyin fırtınası,

Paradigmanızı değiştirecek ya da tamam­layacak kadar açık bir şekilde farklı görüşler incelemek, araştırmak, aramaktır.

Başkalarının fikirlerini yanılmaz gerçek olarak kabul etmek.

Kazan-Kazan işbirliğidir.

Kazan-Kaybet rekabeti.

Ortak bir şekilde karar verilmiş bir son düşünülmüştür.

Grupça düşünme (baskı altında kalma).

Çabaya değer ve son derece etkilidir.

Her zaman kolay.

Disiplinli bir süreçtir.

Sadece bir uzlaşma tekniği.

 

 

 

Etkileşim Türleri

 

Sonuç

Sinerji- Üçüncü Alternatif

1+1=3,10,100

Değişim

Uzlaşma

1+1=1,5

Alışveriş

Savunma

1+1=0,5

Çekişme

Düşmanlık

1+1=-1,-19,-100

 

 

 

YARATICI İŞ BİRLİĞİ YAPIN

 

 

•  İstekliliği kontrol edin: İki tarafın da aklındakilerden daha iyi olan bir çözüm aramaya istekli olun.

•  Bakış açılarını yansıtın: Başlamadan önce diğer kişinin bakış açısını onu memnun edecek şekilde tekrarlayın

•  Yeni fikirler yaratın: Yeni fikirler sunun ve değerlendirin. Üçüncü Alternatife varana kadar daha fazla anlayış kazanmaya çalışın.

 

 

Uygulama: Yaratıcı işbirliği yapın.

Süre: 5 Dakika

Kısa Bilgi:

Sinerji yaratmak, ilgili tüm taraflara yarar sağlamak üzere yeni olasılıklar araştıran yaratıcı bir süreçtir. En iyi halinde, Üçüncü Alternatif ile sonuçlanan bir süreçtir.

 

Yapılacaklar

Aşağıdaki adımları takip edin.

 

Birinci Adım: İstekliliği kontrol etmek.

Kısa Bilgi:

Bir problem ya da fırsatla karşılaştığınızda, karşı tarafa 'İkimizin de aklındakinden daha iyi bir çözüm aramaya istekli olur musun?' diye sorarak Sinerjiye Ulaşma sürecini başlatın.

Yapılacaklar

İnsanların Üçüncü Alternatifi aramalarına en büyük engel güvensizliktir. Aşağıdaki boşluklara sinerjinin yaygın engellerini yazın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Adım: Bakış açılarını yansıtmak.

Kısa Bilgi:

Sinerjiye Varma sürecinde devam ettikçe karşı tarafa sorun, "Basit ve temel bir kuralı kabul eder misin? Senin düşünceni seni tatmin edecek şekilde tekrarlamadıkça ben kendi düşüncemi söyleyemem; ve sen benim düşüncemi ben tatmin olacak şekilde tekrarlamadıkça kendi düşünceni söyleyemezsin."

Yapılacaklar

"Konuşma Çubuğu" Uygulaması:

Sadece Konuşma Çubuğunu tutan kişi konuşabilir. O kişi anlaşıldığını hissettiğinde Konuşma Çubuğunu diğer kişiye verir.

 

Haklı olduğunuzu düşündüğünüzde, diğer kişiyi gerçekten dinleyebilmek için kişisel görüşlerinizi ve duygularınızı bir kenara koymaya istekli misiniz?

İstekliyim

İstekli Değilim

6

5

4

3

2

1

Düşüncelerinize saldırıldığını hissettiğinizde, başka kişilerin sizi rahatsız edebil­ecek düşüncelerine ve duygularına kendinizi açık tutmaya razı mısınız?

Razıyım

Razı Değilim

6

5

4

3

2

1

Alçakgönüllülük ve açıklığın gerçekte zayıflık değil de güçlü özellikler olduğuna inanıyor musunuz?  

İnanıyorum

İnanmıyorum

6

5

4

3

2

1

Üçüncü Adım: Yeni fikirler yaratmak.

Kısa Bilgi:

Karşılıklı olarak birbirinizi iyi bir şekilde anladığınızı hissettiğinizde alternatifleri sunun ve değerlendirin: Yeni bir düşünce, şekil, hareket planı ya da prototip. Üçüncü Alternatife varana kadar değiştirmeye, yaratmaya ve daha fazla anlayış kazanmaya devam edin. Üçüncü Alternatifi hedeflemek inanılmaz ölçüde özgüven gerektirir. Macera ve keşif ruhuyla başlıyorsunuz. Güvenlik çemberinizden çıkıp hiç bilmediğiniz, daha önce ayak basılmamış topraklarla karşı karşıya geliyorsunuz. Ama bunu yaparken bir kâşif oluyorsunuz. Başka kişilerin de izleyebileceği yeni fırsatlar ve yerler keşfediyorsunuz.

Yapılacaklar

Üçüncü Alternatifi yarattığınızı nasıl bileceksiniz? Aşağıdaki kontrol listesini kullanın.

 

o   İkinizin de düşüncesi/bakış açısı değişmiştir.

o   İkiniz de yeni bir enerji ve heyecan duyarsınız.

o   İkiniz de olayları yeni bir şekilde görürsünüz.

o   İkiniz de ilişkinin değiştiğini hissedersiniz.

o   İkinizin baştaki düşüncelerinden daha güzel bir fikre ulaşmışsınızdır.

                     

 

 

 

 

 

Uygulama: Sinerjiye ulaşma senaryoları; 1

Süre: 5 Dakika

Durum:

Çağrı Merkezi

Müşteri Hizmetleri çağrı merkezi müşteri memnuniyetini yüzde 70'ten 90'a çıkartmak ile görevlendirilmiştir. Merkez iki ekip lideri tarafından yönetilmektedir.

Siz, Ekip Lideri 1 olarak, müşteri memnuniyetini arttırmanın en iyi yolunun çağrılara hızlı bir şekilde yanıt vermek olduğunu düşünüyorsunuz, böylece hiçbir müşteri bant kaydına aktarılmadan yanıtlanmış olacaktır. Meslektaşınız, Ekip Lideri 2 ise, en iyi yolun ilk çağrıda müşterinin sorununu halletmek için gerekli olan tüm zamanın harcanması gerektiğine inanıyor.

Gelişim hemen olmalı; yoksa çağrı merkezinizde işten çıkarmalar başlayabilir. Üçüncü Alternatifi hedefleyin.

 

Ekip Lideri 1'in Bakış Açısı:

 

 

 

 

 

Ekip Lideri 2'nin Bakış Açısı:

 

 

 

 

 

Üçüncü Alternatif:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: Sinerjiye ulaşma senaryoları; 2

Süre: 5 Dakika

Durum:

Havlayan Köpek

Cumartesi sabahı saat 7'de telefonunuzun çalmasıyla uyandınız. Komşunuz, biraz sert bir şekilde size köpeğinizin havlaması yüzünden dün gece saatlerce uyuyamadığını söyler. Köpeğinizi iğneyle uyutmanızı önerir. Bu öneri sizi şaşırtır ve savunmaya geçersiniz. Ama sonra Kazan-Kazanı düşüncesini hatırlarsınız. Akılcı bir şekilde, komşunuza muhtemelen ikinizi de memnun edecek bir alternatif bulunabileceğini söylersiniz ve ondan bir öneri istersiniz.

Beraber, Üçüncü Alternatif ile sorununuzu çözersiniz.

Sizin Bakış Açınız:

 

 

 

 

Komşunuzun Bakış Açısı:

 

 

 

 

 

Üçüncü Alternatif:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ALIŞKANLIK: BALTAYI BİLE

YENİLENME ALIŞKANLIĞI

PARADİGMA

•   Etkili olmayan: Sadece altın yumurtaları elde etmeye odaklanırım.

•   Etkili olan: Altın yumurtaları sağlayan kazı beslerim.

DAVRANIŞ
Dört alanda sürekli yenilenin.

Zor anlarda güçlü olun.

SONUÇ

•  Daha fazla kapasite

•  Daha güçlü ilişkiler

•  Daha büyük kaynaklar

•  Sürekli gelişim

 

İLKE

Etkililiğimizi devam ettirmek ve artırmak için kendimizi beden,

kalp, zihin ve ruhta yenilememiz gerekir.

 

 

 

Uygulama: Sinerjiye ulaşma senaryoları; 1

Süre: 5 Dakika

Description: Macintosh HD:Users:macbookair:Desktop:Etkici_Calisan_Ders_Formlar_2015:Yedi_Aliskanlik_Uygulama_Resimler:Screen shot 2015-07-03 at 02.07.54.png

Kısa Bilgi:

Fiziksel: Egzersiz, beslenme, dinlenme, stres kontrolü.

Zihinsel: Okuma, yazma, öğrenme, çalışma.

Duygusal: Önemli ilişkilerdeki duygusal banka hesabına sürekli yatırımlar.

Ruhsal: Hizmet değerlerinin netleşmesi, ilham veren edebiyat, derin düşünme, doğa.

Yapılacaklar:

Bu alanların her birinde ne kadar iyi olduğunuzu işaretleyin.

 

Fiziksel:

Çok İyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok Zayıf

5

4

3

2

1

Sosyal/ Duygusal

Çok İyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok Zayıf

5

4

3

2

1

Zihinsel

Çok İyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok Zayıf

5

4

3

2

1

Ruhsal:

Çok İyi

İyi

Orta

Zayıf

Çok Zayıf

5

4

3

2

1

Fiziksel alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın:

 

 

Sosyal alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın:

 

 

Zihinsel alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın:

 

 

Ruhsal alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın:

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL ALAN

 

Geçen ay bir kalp geçirdiğinizi hayal edin. Egzersiz ve beslenme konularına nasıl yaklaşırdınız? 

Kendinizi fiziksel açıdan yenilemek için, şu önerileri düşünün:

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğunu bildiğiniz miktarda uyumak.

Kendinize sağlık ve form hedefleri koymak (örn. maraton koşmak, belirli bir

kolesterol seviyesi ya da kiloya ulaşmak). D Diyetinizde sebze, meyve, tam tahıllar, lifli besinler ve bol suya yer vermek. D Egzersiz rutininizin tek boyutlu olmamasına, esneklik, güçlenme ve kardiovasküler gelişmeye yönelik olmasına dikkat etmek. D 3. Kare aktivitelerini eleyerek hayatınızdaki stresi azaltmak, aciliyet tuzağından

çıkmak.

Biliyor muydunuz?

•  Aerobik egzersizi beyne giden besleyici kan miktarını arttırır, sinirlerin verimliliğini geliştirir ve iyi hissetmenizi sağlayan nörotransmitör hormonlarını arttırır.

•  Doktorlar günde 2.5 litre ya da 8 bardak su içilmesini tavsiye eder. Daha az su içmek, su kaybına, baş ağrılarına, halsizliğe ve kan basıncı ve dolaşımı ile ilgili problemlere neden olabilir.

•  İşteki performansı en yüksek seviyeye çıkartmak için uzmanlar, her 90-120 dakikada bir 5-10 dakikalık aralar verilmesini (işten tamamen uzaklaşılmasını) tavsiye eder.

Fiziksel alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın:

 

SOSYAL/DUYGUSAL ALAN

İnsanlar hakkında söylediğiniz her şeyin onlar tarafından duyulacağını hayal edin. Kelimelerinizi nasıl daha özenle seçersiniz?

Kendinizi duygusal olarak yenilemek için, şu önerileri düşünün:

Duygusal Banka Hesabına sürekli yatırımlar yaparak ilişkilerinizi iyi durumda tutmak.

Başka insanların farklılıklarına değer vermek ve sinerji yaratmak için fırsatlar aramak.

Sizin için önemli olan insanlarla devamlı Empatik Dinleme alıştırmaları yapmak.

Arkadaş çevrenizi genişletmek.

Kendinizi ve sizi incitmiş başka insanları affetmek.

Yakın ve uzak aile ilişkilerinizi geliştirmek.

Başkalarına karşı hissettiğiniz zararlı ve rekabetçi duyguları bırakmak.

Biliyor muydunuz?

•  İnsanların işten ayrılma nedenlerinin başında yöneticileri ile kötü ilişkiler vardır.

•  25 yıl veya daha fazla süren evlilikler konusundaki araştırmalara göre, mem­nuniyetin ana etkeni problemleri beraber çözme becerisidir.

•  Yaşam süresi, insanların yakın dostlarıyla geçirdikleri zamanla doğru orantılıdır.

Sosyal/duygusal alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın.

 

 

ZİHİNSEL ALAN

 

Bilginizin ve becerilerinizin iki yıl sonra tamamen geçersiz olacağını hayal edin. Hangi yeni öğrenim yollarını araştırırdınız?

Kendinizi zihinsel olarak yenilemek için, şu önerileri düşünün:

Günlük tutmak. Günlüğünüz, problemlerinizi çözmeniz için kullandığınız ortam

olabilir.

Çok okumak. Kitap kurdu olmak.

Alıntılar toplamak. Büyük insanların düşünceleri aklı canlandırır.

Bir hobi geliştirmek. Yapmayı sevdiğiniz bir şey yapmanıza fırsat olur.

Eğitiminize devam etmek. Aklınızı, kendi paradigmasını incelemesi için eğitin.

Biliyor muydunuz?

•  Tüm dünyada yaklaşık 175 milyon kitap basılmıştır. Bu rakam her yıl 1 milyon artış gösterir.

•  Doğumda, beyninizde yaklaşık bir trilyon nöronal bağlantı vardır. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama hatırlayın ki bir bebeğin beyninden bahsediyoruz. Bağlantı sayısını artırmanın en iyi yolu sizin için yeni olan ve sizi biraz zorlayan bir faaliyete başlamaktır; bilgisayarlar, müzik ya da yabancı bir dil gibi.

•  Bir araştırmaya göre sadece dört aylığına da olsa piyano dersleri almak genç insanların matematik testlerindeki başarılarını yüzde 27 oranında geliştirebilir.

Zihinsel alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın.

RUHSAL ALAN

Yaşamak için sadece bir seneniz olduğunu hayal edin. Nasıl bir miras bırakmak isterdiniz?

Kendinizi ruhsal olarak yenilemek için, şu önerileri düşünün:

Kişisel Misyon Bildiriminizi yaratmak, değerlendirmek ve geliştirmek.

Doğayı izlemek, dinlemek ve ondan zevk almak.

İlham verici edebiyat okumak, özellikle size ilham kaynağı olan kişilerin biyografilerini

okumak.

Önceliklerinize tamamen sadık ve dürüst olan bir yaşam sürdürmeye adanmak.  İlham verici, coşturucu müzik dinlemek.

Toplumunuzda hizmet etmeye adanmak. Zamanınızı, paranızı ve kendinizi vermek.

Eğitici ve aydınlatıcı ruhsal ibadet etmek.

Biliyor muydunuz?

•  Hizmet etmek sağlığınızı geliştirebilir. Bağışıklık sistemini geliştirebilir, yaraların iyileşmesini hızlandırabilir, soğuk algınlıkları ve diğer enfeksiyonların sıklıklarını azaltabilir. Gönüllü işler yapan yetişkinler, yapmayan akranlarına göre daha uzun yaşarlar.

•  Biyografiler okumak bize empati öğretir. Ödül sahibi yazar Jane Kurtz'un sözleriyle, "Sadece birkaç dakikalığına da olsa, başkasının dünyasında yaşamaya bizi teşvik eder".

•  İnsanlar yirmili yaşlarının ortasından 65 yaşına kadar yaklaşık 11.000 gün çalışırlar. İşte tatmin olmuyorsanız ya da kendinizi ilgisiz hissediyorsanız bu oldukça uzun bir zamandır.

Ruhsal alanda gelişmek için istikrarlı bir şekilde yapacağınız bir şey yazın.

 

Uygulama: Zor alanlarda güçlü olun.

Süre: 5 Dakika

Kendimizi devamlı olarak yenilemeye çalışırken engellerle karşılaşacağız, baltayı bilemek için fazla meşgul olduğumuzu ya da verdiğiniz sözlere bağlı kalacak özdisiplinden yoksun olduğumuzu hissedeceğiz. Bunlar zor anlardır, birkaç örnek:

•  Zamanında uyanmak ve kalkmak.

•  Öfkenize hakim olmak ve o kötü şeyi söylememek.

•  Sağlıklı beslenmek için kendinizi disiplin etmek.

•  Meşgul olmanıza rağmen okuma düzeninize sadık kalmak.

Bu zor anlarda başarılı olmak üzere kendinizi disiplin ederseniz, büyük ödüller biçeceksiniz.

Biraz önce belirlediğiniz dört yenilenme faaliyetlerinden birini seçin.

 

 

 

 

Bu faaliyeti yaparken hangi zor anlarla ya da engellerle karşılaşabilirsiniz?

 

 

 

 

 

Bu engelleri ya da zor zamanları nasıl aşacaksınız?