Enerli Modeli

MentalPress 30

Enerji Modeli

Bu uygulama, geçmişi ve geleceği düşünürken ânı ve şimdi burada ya­pabileceklerini kaçıran danışanların farkındalığını şimdiye getirerek onları harekete geçirmeyi amaçlar.

Bu uygulama, danışanın enerjisinin nerede olduğunu anla­manıza ve kendisinin de bunu fark etmesine yardımcı olur. Bu mo­deli kullandığınızda ilerleyen seanslarda daha hızlı yol alabilirsiniz.

Danışana yargılama içermeyen sorular sorulur. Geçmiş, gelecek ve şimdi ile ilgili sorular sorulur ve danışandan bunlara puan vermesi istenir:"... puanlayacak olursak, 0 ile 100 arasında kaç puan verir­siniz?" "0" hiç özlem duymuyorum, "100" çok özlem duyuyorum şeklinde ölçeklendirilerek değerlendirilir.

Örnek sorular:

•Zamanınızın ne kadarını geçmişinizi düşünerek geçiriyorsunuz?

•Zamanınızın ne kadarını geleceğinizi düşünerek geçiriyorsunuz?

•Zamanınızın ne kadarını ânı yaşayarak, şimdide kullanıyorsunuz?

•Yaptığınız bir işe konsantre olma seviyenizi değerlendirecek ol­sak, ne sıklıkta tam konsantre oluyorsunuz?

•Gelecekte sizi neler beklediğini ne Ölçüde düşünüyorsunuz?

•Gelecek için ne sıklıkta hayal kuruyorsunuz?

•Gelecek için ne ölçüde endişeleniyorsunuz?

İçsel potansiyel gücünü, yapabilirlik, dinçlik, sağlık, hareket fikrini ve aktifliğini anlamak için şu sorular sorulabilir:

•Günlük yaşamınızda enerji düzeyiniz nedir?

•Enerji düzeyinizi artırmaya ihtiyacınız var mı?

•Günlük yaşantınızda en çok hangi konu sizi diğerlerinden daha çok heyecanlandırıyor?

Bu örnek sorular ışığında geçmişte, gelecekte ve şimdiki zamanda ne sıklıkta vakit geçirdiklerini anlayabilirsiniz.

Puanlamalarını şöyle değerlendirebilirsiniz:

Bir yuvarlak çizip 100 eşit parçaya bölerek, yüzde kaç geçmişte, yüzde kaç şimdide, yüzde kaç gelecekte zaman harcadığını anla­yabilirsiniz.

Geçmişi değiştiremeyeceğimizi, gelecek için endişelenirken ânın güzelliğini kaçırabileceğimizi danışana hatırlatıp eylem planları ya­parken farkındalık oluşturabiliriz.

İnsanlarla etkili iletişim kurabilmek için olayları ve koşulları değil, onların duygularını ve enerjilerini anlamaya çalışmak önemlidir. Duygular, içinde yaşadığımız dünyadır; gelecekte ne yaşayacağımı­za yönelik tepkimizi biçimlendirirler. Duygulan anlamak, danışa­nınızla daha iyi ilişki içinde olmanın anahtarıdır. Soru sorarak ve puanlayarak bunu yapabilirsiniz.