Ekibin Sargınlığı

MentalPress 30

Ekip üyelerini birbirine bağlayan ve karşılıklı düşkünlüğü teşvik eden özellikleridir.

Bazen ekip arasındaki iyi ilişkileri korumak bir soruna iyi bir çözüm bulmaktan daha önemli hale geldiğinde sargınlık başarıyı engelleyebilir.

Ekip içinde herkesin birbiriyle iyi geçinmesindeki asıl amaç ilişkilerde sorun yaşamamak olabilir.

Bu durum, iş önceliklerinin dikkate alınmamasıyla sonuçlanabilir.

Ekibin fazla yakınlaşması, ekip çalışmasının başarısını tehlikeye atar.