Eğilimler

MentalPress 30

Eğilimlerimiz nasıl karar vereceğimizi etkiler.

Bilgiyi toplayıp (algılamak) değerlendirme (yargılamak) yaklaşımımız, eğilimlerimizin bir yansımasıdır. 

Yapılan incelemelerde belli başlı dört kişilik türünün gösterdiği eğilimden birini tercih ettiğimiz ortaya çıkmıştır.

Kişisel Özellik Eğilim Karar Verme Yaklaşımı Sorgulama Yöntemi
Duyarlı Tutarlı Kararlarının geçmiş deneyimlere göre anlam taşımasını ister. "Gerçek, maliyet ve çıkarlar nedir?"
İçgüdüsel Yenilikçi Kararları yeni fırsat ve görüşleri kullanabilecek yaratıcılıktadır. "Uygulama modelleri ve olası modelleri nelerdir?"
Mantıklı Etkinlik Yanlısı Kararları objektif ve mantığa dayalıdır. "Olumlu-olumsuz yönler, sebep-sonuç ilişkileri nelerdir?"
Duygusal Etkinlik Yanlısı Kararları insanların değer ve gereksinimlerini değerlendirerek alır. "Bu olay ilgili kişileri nasıl etkiler?"