Düşünce Hızında Çalışmak

DÜŞÜNCE HIZINDA Ç@LIŞMAK

Bilgi Akışı Can Damarıdır

•       Bilgi akışı, dijital çağda iş dünyasının öncelikli farklılaşma yoludur.

•       Her şirkette, bir çok iş "bilgi" işidir.

•       Orta düzey yöneticilerin üst düzey yöneticiler kadar şirket verisine ihtiyaçları vardır ama genelde daha azına sahiptirler.

•       Verimsiz ya da sadece durum güncellemek için yapılan toplantılar, zayıf bilgi akışının işaretleridir.

Dijital bilgiyi şirketinizin iç işleyişi durumuna getirmenin on iki adımı vardır.

Bilgi çalışması için:

1.     Şirket içi iletişimin e-posta yoluyla yapılması konusunda ısrarcı olun, böylece haberlere hızlı geri dönüş sağlayabilirsiniz.

2.     Partner bulmak ve açılımları kolayca paylaşmak için satış verilerini online olarak çalışın. Genel müşteri eğilimini ve her bir müşteriye göre kişiselleştirilmiş hizmetin ne olduğunu anlayın.

3.     İş analizleri için bilgisayarlar kullanın ve çalışanlarınızın ürünler, hizmetler ve karlılık hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlayın.

4.     Dünya çapında, bilgi ve fikir alışverişinde bulunacak sanal takımlar yaratmak için dijital araçları kullanın.

5.     Her türlü kağıt işini dijital ortama yönlendirin. Bu yönetimsel sıkışıklığı yok eder ve çalışanlara daha önemli görevleri yerine getirebilmeleri için zaman kazandırır.

Şirket operasyonları için:

6.     Angarya görevleri ortadan kaldırmak ya da onları çalışanın becerilerini kullanan, değer katan görevler haline getirmek için dijital araçları kullanın.

7.     Fiziksel sürecin etkinliğini, ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak içim dijital geri bildirim çemberi oluşturun. Bu her çalışanın ana ölçümleri kolayca takip etmesini sağlar.

8.     Müşteri şikayetlerini onu çözebilecek kişilere anında ulaştıran dijital bir sistem kullanın.

9.     Şirketinizin yapısını ve sınırlarını tekrar tanımlamak için dijital iletişimi kullanın. Müşteri durumuza göre ya daha büyük ve güçlü ya da daha küçük ve kişisel hale gelin.

Ticaret için:

10.  Bilgi alışverişi yapın. Tüm tedarikçiler ve ortaklarla dijital işlem kullanarak iş çevirim süresini azaltın.

11.  Müşteri işlemlerinde aracıyı ortadan kaldırmak için satış ve hizmet konusunda dijital dağıtım ağı kurun.

12.  Müşterilerinizin sorunlarını kendilerinin çözmesine yardımcı olacak dijital araçları kullanın, ama karmaşık ve yüksek değerli müşteri ihtiyaçları için bireysel iletişimi koruyun.

 

 

Sizin Dijital Sinir Sisteminiz Bunu Yapabilir mi?

Aynı insanlar gibi, şirketlerin de içsel bir iletişim mekanizmaları, yani hareketlerini koordine edecek bir "sinir sistemleri" olması gerekmektedir. Dijital sinir sistemi, kullanıcılarına aksi durumda neyin mümkün olmadığını anlama algısı ve becerisi kazandırır. Dijital sinir sistemi yaratmaya başlamak için, öncelikle şirketinizi idare etmek, pazarı ve rakiplerinizi tanımak için ihtiyacınız olan bilgi görüntüsünü geliştirmeniz gerekmektedir. Şirketinizin işleyişine uygun nitelikleri iyice düşünün. Cevapları işleyişinizi değiştirecek soruları hazırlayın. Daha sonra bilgi sisteminizden bu cevaplan sağlamasını isteyin. Eğer mevcut sisteminiz bunu yapmıyorsa bunu yapabilecek bir sistem geliştirmelisiniz.

Aynı insan beyninde olduğu gibi hızlı ve doğal bilgi akışını şirketiniz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz ve bireysel sorunlarla ilgilendiğiniz hızla grupları koordine etmek için teknolojiyi kullanabildiğiniz an, mükemmel bir dijital sinir sistemine sahipsiniz demektir.

Kağıtsız Bir Ofis Yaratın

•       Dijital bilgi, kağıt sistemiyle başarılması imkansız atılımlara imkan sağlar.

•       Bütün kağıt işlemlerinizi gözden geçirin. Satın alma ve insan kaynakları gibi kağıt işinin yoğun olduğu alanlardan başlayarak, bunları dijital formlara çevirebileceğiniz programlar geliştirin.

•       Self servis bir yaklaşımla çalışan, yönetimle ilgili ihtiyaçların % 90'ıyla başa çıkılabilir.

Ticaret: İnternet Her şeyi Değiştirir

Alışverişlerin çoğu şelf servis dijital alışveriş haline gelecektir.

Her şirkette müşteri hizmetleri öncelikli katma değer olacaktır.

Değişim hızı ve daha bireysel ilgi ihtiyacı, şirketleri iç bünyelerini dijital işleyişe

adapte etmeye itecektir.

• İnternet, alıcıyla satıcının direkt bağlantı içinde olmasına ve kendileri hakkında
birbirlerine daha fazla bilgi sağlamasına destek olarak "sürtüşmesiz kapitalizm"e
ulaşmaya yardımcı olacaktır.

İnternet, işleyiş maliyetlerini düşürecek ve aracıyı ortadan kaldıracaktır. Düşük  fiyat  politikasıyla başarıya ulaşan  şirket  sayısı   çok  azalacak,   şirketlerin çoğunun müşteri hizmetleri stratejisi geliştirmesi gerekecektir.

Eğer hizmet odaklı  çalışmak istiyorsanız,  müşterilerle bağlantı  kurmaları ve bu ilişkileri yönetebilmeleri için, bilgi işçilerinizi dijital bilgi gereçleriyle donatın. Başarılı bir web sayfası, internetin eşsiz gücünden yararlanabilen yeni müşteri profili gerektirir.

Web'teki başarı,  internet gücünün  şirket bünyesinde tam  olarak anlaşılması ve desteğiyle gerçekleşir.

İnternette  müşterilerinizle  olan  karşılıklı  iletişiminizin  çoğu  satıştan  çok  destek içerecektir ve eğer sayfanız müşterilerinizin ilgisini çekmiyorsa internetin dedikoducu doğası bunun size pahalıya mal olmasına neden olacaktır. İyi bir web sitesi satışçıları danışmanlara dönüştürebilir.

Bilgisayar fiyatları düştükçe ve internet kullanımı yaygınlaştıkça daha çok müşteri online alışveriş yapacaktır.

PC-TV'nin   yaygınlaşması   yeni   bir   kullanıcı   profili   ve   yeni   reklam   araçları oluşturacaktır.

Web, şirketler ve şirketlerle insanlar arası sınırları yeniden tanımlar; bir şirketin daha etkin olması için yeniden yapılanmasına fırsat verir.

Web çalışma biçimi, çalışanların, diğer bölgelerdeki çalışanlarla haberleşmesine ve iş birliği yapmasına imkan tanır.

Web, büyük şirketlerin daha küçük ve esnek; küçük şirketlerin ise daha etkin ve büyük görünmesini sağlar.

İster   somut   ister   bilgi   ürünleri   satsın,   her   şirket   açısından   pazarlama   süreci kısalmaktadır. Dijital bilgiyi pazarda ilk kullanan olmak rekabet şansınızı artırır. En  önemli  "hız"   sorunu teknik değil,  kültüreldir.   Şirketin yaşamını   sürdürmesi herkesin hızlı hareket etmesine bağlıdır.

Stratejik Düşünceyi Geliştirmek İçin Bilgiyi Yönetin

Bir şirketin, iyi ya da kötü, beklenmedik bir duruma karşılık verebilme becerisi, rekabet becerisinin en önemli göstergesidir.

Stratejik açıdan, CEO'nun ana görevi kötü durumları araştırmak ve buna cevap vermesi için şirketi organize etmektir. İyi haberler kadar kötü haberleri de paylaşmaları için çalışanlar teşvik edilmelidirler.

Şirket hiyerarşisi ne kadar yatay olursa, çalışanlar kötü haberleri paylaşma ve ona göre hareket etmekte o kadar istekli olurlar.

Bireysel inisiyatif ve sorumluluk, tartışmanın teşvik edildiği bir ortamda gelişir.

Gelişime   hangi    konuda   ihtiyacınız   olduğunu   öğrenmek   için   kötü   haberleri memnuniyetle kabul edin.

En mutsuz müşterileriniz, en büyük öğrenme kaynağınızdır.

Şikayetleri hızlı çözümlere ulaştıran uygulamaları ve şirket yapılarını geliştirin.

Rakamlarınız sadece finansal amaca hizmet etmezler; aynı zamanda pazarlama ve satış için bu verileri kullanmanızı sağlarlar.

Hızlı ve doğru rakamlar, müşteri davranışlarına anında yanıt vermenizi mümkün kılar.

Analitik software, insan kaynaklarını ezberci veri toplamadan kurtararak müşteri

hizmetlerine değer katmasını ve insan temasının önemli farklılık yarattığı durumlarda destek vermesini sağlar.

Software  analizlerini,  ilk  olarak,  işinizin  sonuçlara göre  hareket  edebileceğiniz yönlerine uygulayın.

Kitlesel   reklamdan   hedef   gruba   reklama   geçişin   pazar   yaklaşımınızı   nasıl değiştireceğini değerlendirin.

Uygulamalar, ödüller ve bilgi paylaşımı kültürü oluşturan belli projeler yoluyla bilgi paylaşımını teşvik edin.

Takımlar, aynı amaç doğrultusunda hareket etmeli ve tek bir vücut gibi o amaca odaklanmalıdırlar.

Her yeni proje,  dünyanın her hangi bir yerinde yürütülmüş benzer bir projeden öğrenilen temellere oturtulmalıdır.

Çalışanlar, bilgiye her an ulaşabilmelidirler. Tüm eğitim kaynakları online olmalıdır.

Çok kazanmak için bazen büyük risk almak zorundasınız.

Dijital bilgi akışıyla desteklenen risk, ürün ve pazar atılımı yapmanın belki de tek yoludur.

Üretim hattında çalışan işçiler üretim sisteminin içsel işleyişini ne kadar iyi anlarlarsa bu sistemleri o kadar akıllıca kullanırlar.

Üretim sistemindeki gerçek zamanlı veriler, herhangi bir şey bozulmadan önce bakım programlaması yapmanızı sağlar.

Götürü çalışan işçilere gerek kalmayacaktır. Onların işleri, daha fazla bilgi isteyen otomasyona dayalı görevlere aktarılacaktır.

Taşınabilir cihazların ve kablosuz ağın bilgi sisteminizi fabrika, depo ve diğer alanlara nasıl ulaştırabileceğini inceleyin.

İşleyişle ilgili sorunları çözerken farklı bakış açılarını devreye sokun ve geliştirilmiş

işleyişi   yaratmak  için  teknolojiyi   kullanın.   Tüm  işleyişi   düzenli   olarak  tekrar değerlendirin.

En uygun bilgi akışını sağlamak için işleyişi tekrar tasarlayın. Bu, önemli şirket sorunlarını çözmenize yardımcı olur.

İş dünyasının liderleri (sadece İT sektöründe değil) teknolojiye dayalı bir işleyişe sahip olmak zorundadırlar.

Kötü bir işleyiş, işin gerektirdiğinden on kat fazla zaman harcamanıza neden olur. İyi bir işleyiş ise gereksiz harcanan zamanı ortadan kaldırır; teknoloji yapılması gereken asıl işi hızlandırır.

Karmaşıklık,    projeleri    yeniden    yapılandırmanın    katilidir;    özellikle    teknoloji içerenlerin...

CEO'lar, işin diğer işleyişini anladıkları kadar bilgi teknolojilerinden de anlamalılar.

Bilgi teknolojilerinin stratejik kullanımının sorumluluğunu ClO'ya devredemezler.

CEO'lar, bilgi teknolojisini şirketin kazancını sağlayan stratejik kaynaklar olarak görmelidirler.

ClO'lar şirket stratejisinin geliştirilmesinde rol almalı ve bilgi teknolojilerinin bu stratejinin    gerçekleşmesine    nasıl    yardımcı     olduklarını     anlaşılır    bir    dille açıklayabilmelidirler.

Eğitim masraflarını temel alt yapı masrafları olarak değerlendirin.