Dürtü

MentalPress 30

Dürtü; ihtiyaçları tatmin etmek amacıyla kişiyi harekete geçiren bir güç olarak tanımlanabilir.

İnsanlar çeşitli dürtülere sahiptir. Bu dürtüler zaman içinde, değişen şartlar doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Sahip olduğumuz bazı dürtülerin farkında olmakla birlikte bazıları bilinç altımızda yerleşik olabilirler.

Bu yüzden, çoğu zaman bütün davranışlarımızın nedenini bilmeyiz.

Dürtünün Hedefle İlişkisi

Sahip olduğumuz bütün dürtüler bizim için aynı derecede önem taşımazlar.

Hedefimize ulaşmakta gösterdiğimiz çaba, dürtünün önceliği ile ilişkilidir.

Dürtü ne kadar kuvvetli olursa, hedefimize ulaşmak için o kadar fazla güç sarf ederiz.

Kişisel Farklılıklar

Kişilerin sahip olduğu dürtüler, birbirinden farklılık gösterir. Dürtüyü belirleyen ve kişiden kişiye değişmesine neden olan faktörler şunlardır;

•    Dürtüyü belirleyen en önemli faktör önceliktir. Öncelikler, kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi, aynı kişide de zaman içinde farklılık gösterebilir.

•    Dürtüyü belirleyen bir diğer faktör de değerlerdir. Değerler, kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir çalışan için önemli olan dürtüleri belirleyebilmek için onun değerlerini bilmeniz gerekir.

•    İhtiyaçlar da dürtüyü belirlemede önemli rol oynarlar. Tüm çalışanlar, temel ihtiyaçlarının giderilmesini isterler. Ancak, daha yüksek seviyedeki ihtiyaçlar, kişiden kişiye farklılık gösterir.