Dinamik Tempo

MentalPress 30

Olumlu ortam oluşturmak için, her katılımcıyı anlattığımız konunun içine çekebilmek gerekir. Bu nedenle aktaracağınız konunun bilgi seviyesini ve derinliğini iyi ayarlamalısınız.

Çok derin bilgilerin verildiği, istatistik! rakamlara boğulmuş, çok detay içeren konuları uzun süre dinlemek bir hayli yorucudur.

Bu nedenle katılımcıların dikkat süresini önemseyip olabildiği kadar hemen pratikte işlerine yarayacak kıymetli bilgilen onların dağarcığına sunmak faydalı olacaktır. Kuşkusuz verdiğiniz eğitim bir akademik eğitim değil ise.

Bu yöntemi seçmedeki temel neden, her bir bölümün göreceli olarak daha kısa sürecek olması ve her yeni başlığın katılımcıların dikkatlerinin tazelenmesine yol açmasıdır.

Grup çalışması gibi alıştırmaların yer aldığı eğitim programlarında bu çalışmaların zamanlaması önemlidir.

Çalışma için verilen sürenin sonunda bir ara verilmesi iyi bir seçimdir.

Çünkü çalışmayı bitiren katılımcı başkalarını beklemek yerine arayı kullanacaktır.

Bitiremeyen kişi ya da kişiler de "başkalarını bekletiyorum" paniğini yaşamayacaktır.

Dolayısıyla bu da sizin verdiğiniz eğitimin temposunu dinamik kılacaktır.

Açıklamalar Yapmak:

Bu ortam, eğitimin verimli geçmediğine işaret etmektedir.

Katılımcılar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Oysa eğitimcinin grup çalışmasıyla ilgili bilgilendirme notlarını çalışmadan önce dağıtmış olması herkesin ne yapacağı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacak ve verimli bir eğitim ortamı oluşacaktır.

Aktardığınız konularla ilgili açıklamaların net olmasında fayda vardır. Net açıklamalar yapabilmek için eğitim notlarının eksiksiz olması gerekir.

  • Grup çalışmalarında yönlendirme bilgilerinin yazılı olması yararlıdır. Herkes rahat bir biçimde çalışmaya hazırlanabilir. Sadece grup çalışmaları için doküman dağıtacaktanız ya sırası geldikçe vermek ya da dosya içinde rahat bulabilecekleri bir şekilde sıralanmış olarak katılımcılara sunmak gerekir.
  • Eğitimde kitapçık, not gibi dokümanlar dağıtacaksınız bunu önceden eğitim akışına göre hazırlamak gerekir. Anlatacağınız her konu kitapçıkta bulunuyorsa katılımcılara önceden bilgi verip, kitapçığı eğitim sonunda vermek iyi bir seçimdir. Bu sayede hem not almaya çalışarak dikkatlerini dağıtan katılımcıların önüne geçmiş olursunuz hem de eğitimdeki bilgilere ulaşabileceklerini bilirler.
  • Eğitim sırasında kitap ya da dokümanlardan yararlanmaları gerekiyorsa, bu dokümanlar eğitimin başında katılımcıların sıralarında olmalıdır.