Değişime Dair Yanlış Fikirler

MentalPress 30

Değişime Dair Yanlış Fikirler

Değişimin, bir kurumda   herhangi bir zamanda oluşabilmesi bilinen bir olgudur.

Buna rağmen değişimin tabiatıyla ilgili bazı yanlış fikirler vardır.

  1. Değişim problemlere karşı bir tepkidir.
  2. Değişim sadece kurumsal yapıyı etkiler.
  3. Değişim doğal olarak meydana gelir.
 
1. Değişim problemlere karşı bir tepkidir.

Hep rastlanan yanlış bir kanı da değişimin, kurumun belirli bir probleme tepki vermesiyle ortaya çıkmasıdır.

Kurumlar değişimi uygulamaya başlamak için bir problem yaratmaya gerek görmezler.

Gelişmek için sadece istek yeterlidir.

Örneğin; finansal olarak büyümek isteyen kurumlar, finansal durumlarını geliştirmek için mevcut durumlarıyla sürekli olarak uğraşırlar.

2. Değişim sadece kurumsal yapıyı etkiler.

Diğer bilinen yanlış bir kanı da değişimin sadece kurumun yapısını etkilemesidir.

Buna karşın, bugün dünyadaki değişim oranına bakıldığında bir kurumun her bölümü sürekli olarak değişmektedir.

Organizasyon yapısındaki değişiklik, değişimin sadece bir bölümüdür.

Pazarda rekabet gücünü devam ettirmek isteyen her kurum, değişik yollardan pazarın taleplerini karşılayabilmek için değişime ayak uydurmalıdır.

Kurumlar değişime ayak uydurmak için bazı yapısal olmayan hatalar yaparlar.

Bunlar;

•  Ek çalışanların kiralanması yani outsourcing,

• Yeni politikalar çıkartmak,

•  Finansal planlama ayarlamaları yapmak olarak sıralanabilir. 

3 Değişim doğal olarak meydana gelir.

Pek çok insan, kurumların sadece değişime tepki verebileceğini düşünür.

Tam tersine, yöneticiler değişimi, kurumun gelişmesini sağlayan bir çözüm olduğunu düşündüklerinden, tepki vermeden hemen uygularlar.

Yöneticiler değişimi kontrol edebilir ve değişimin etkilerini düzenli bir biçimde takip ederler.