Değişimde Yaratıcılık

MentalPress 30

Yaratıcılık, değişim için yeni hedefler belirlemede en etkili yoldur. Müşteri memnuniyetini, takım çalışmasını ve iletişim becerilerini geliştirmeyi sağlamada yeni ve farklı yollar geliştirmenize olanak verir. Yaratıcılığı, çalışanın moralini yerine getirmek için de kullanılan bir yol olarak görebilirsiniz.

Çalışanlardaki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için;

  • Yeni fikirlere açık olmak,
  • Sözlü iletişimi desteklemek,
  • Beyin Fırtınası oturumları düzenIemek,
  • Çalışanları farklı pozisyonlarda çalıştırmak,
  • İş geliştirme toplantıları düzenlemek,
  • Çalışanların fikirlerine kulak vermek gerekir.

Yeni Fikirlere Açık Olmak

Yeni fikirlere açık olmak, çalışanları fikir ve düşüncelerini özgürce paylaşmaları konusunda cesaretlendirir.

Çalışanların, olaylara yaklaşımı sizinkinden farklı olabilir, bu da onların değişik görüşler ortaya atabilmelerine yol açar.

Ayrıca çalışanlarınızı fikirlerini paylaşmaya teşvik ederek onların güvenlerini ve saygılarını kazanırsınız.

Sözlü iletişimi Desteklemek

Çalışanlarınızı sözlü olarak överek, onların değişime katkıda bulunmalarını sağlarsınız. Çalışanlar, takdir edilmeyi severler.

Onlara fikirlerini sorduğunuzda sizinle düşüncelerini daha rahat paylaşacaklardır

Beyin Fırtınası Oturumları Düzenlemek

Beyin Fırtınası oturumları, çalışanları yeni ve yaratıcı fikirler önermesi konusunda cesaretlendirir.

Beyin fırtınası grubu, kurumun değişimden doğrudan etkilenecek   bölümlerini kapsamalı ve altı ile sekiz kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturuImalıdır.

Bu büyüklük ve çeşitlilikteki bir grup, değişim için yeteri kadar fikir üretebilecektir.

Çalışanlar, yaratıcı olduğu kadar gerçekçi ve aynı zamanda uygulanabilir fikirlerini de dile getirmek için teşvik edilmelidir.

Bu da beyin fırtınası grubunu, erişebilir fikirler ve hedefler geliştirmeye od aklayacaktır.

Çalışanları Farklı Pozisyonlarda Çalıştırmak

Çalışanları kurum içerisinde farklı pozisyonlarda çalıştırmak, onları yaratıcı düşünmeye teşvik eder.

Aynı işte sürekli çalışan kişiler, bazı bariz hataları gözden kaçırmaya başlarlar.

Ama, çalışanları yeni pozisyonlara getirmek, onlara yeni bir bakış açısı verdiği için onların önceki problemleri daha rahat görmelerini sağlar.

İş Geliştirme Toplantıları Düzenlemek

Çalışanlarla iş geliştirme toplantıları düzenlemek, çalışanların işlerini geliştirmeleri için yaratıcı yollar üretir.

Çalışanlar sürekli olarak işlerini nasıl geliştirecekleri konusunda fikirlere sahiptirler.

Bir iş geliştirme toplantısında, çalışanlarınıza kendi fikirlerini açıklama fırsatı vererek, onların yaratıcılığını teşvik edebilirsiniz.

Çalışanların Fikirlerine Kulak Vermek

Kurumda çalışanlarınızın fikirlerine kulak vermenizi sağlayacak bazı yollar vardır.

Ama çalışanlar yeni ve yaratıcı fikirlerle ortaya çıktığı zaman onlara bu fikirlerin gerçekçi ve şirket politikasına uygun olması konusunda yol göstermelisiniz.

Çalışanlarınızın fikirlerine kulak vermenizi sağlayacak yollar;

Çalışanlarınızı işlerinde yeni yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmek,

Komiteler oluşturmak ve atölye çalışması düzenlemek,

Yaratıcı fikirleri sunan çalışanları ödüllendirmeyi teşvik eden politikalar geliştirmek,

Yaratıcı düşünme seminerleri düzenlemektir.