Çalışanların Değişime Olan Tutumu

MentalPress 30

Çalışanın değişime karşı vereceği tepki, değişimin kendileri üzerinde yapacağı etkinin büyüklüğüne göre değişir.

Çalışanlar değişime olumlu veya olumsuz tepki verebilir.

Değişime karşı olumlu bir tutum sergileyen çalışanlar, değişimin uygulanmasında etkin bir rol oynarlar.

Değişimin gerekliliğini anlamayan çalışanlar ise değişimin uygulanmaması için direneceklerdir.

Buradaki sorumluluğunuz, değişime karşı çıkan çalışanlarınıza değişimin gerekliliğini ve faydalarını doğru ve açık bir şekilde anlatarak onları etkilemenizdir.

Çalışanların Değişime Karşı Çıkma Nedenleri

Değişimin; iş kaybına, tenzile ve fazla mesailere neden olacağını düşünmeleri,

Değişimin rahatsız edici olduğunu ve güvenliklerini tehdit eden bir durum olduğunu düşünmeleri

Değişimde bilgi paylaşımının olmadığını düşünmeleri. Böylelikle söylentiler ve gereksiz problemler çıkar.

Değişimin bilinmeyen nedenlerden ötürü korkutucu bir şey olduğunu düşünmeleri.  Bu da çalışanların değişime karşı çıkmalarına yol açabilir. Çalışanlar değişime karşı  korkularını genellikle stres veya moralsizlik olarak ifade ederler.

Değişimin; karar verme yetkilerini etkileyen, kaynaklan ve sorumlulukları kısıtlayan bir durum olduğunu düşünmeleri.

Değişime Karşı Olumsuz Tepkiler

  • Öfke
  • Sarsıntı
  • İnkar
  • Bunalım
  • Suçluluk 
Öfke

Değişim, eğer kişisel ihtiyaçları ve istekleri karşılamazsa çalışanı sinirlendirebilir.

Öfkeli çalışanlar yüksek tansiyon ve stresle karşı karşıya kaldıkları için, değişime faydalı olmaktan çok zarar verebilirler.

Öfke, çalışanın başka insanları suçlamasına ve eleştirmesine neden olur.

Sarsıntı

Büyük boyutlu bir değişim, çalışanların sarsılmasına neden olabilir.

Çalışanın geçireceği sarsıntının derecesi geçici bir karışıklık ve ne olup bittiğinin anlaşılması arasında yaşananlara bağlıdır.

Sarsıntı nedeniyle çalışanlar değişimin faydasını anlayabilecek kapasitede olamazlar.

İnkar

Yeni bir durumun varlığını kabul etmek yerine, bunu inkâr eden çalışanlar, değişimle ilgili her türlü bilgiyi görmezden gelirler ve sürekli reddederler.

Bu kişiler değişimin kendilerini etkilemeyeceğine inanırlar veya uygulanmayacağını düşünürler.

Bunalım

Değişimin olumsuz bir şey olduğunu düşünen çalışanlar bunalıma girerler.

Çalışanlar bunalım yüzünden, dışlandıklarını hissederler, fiziken, ruhen çökerler ve sorumluluklarından uzaklaşırlar.

Suçluluk

Çalışanlar, büyük bir değişimle karşılaştıklarında buna kendilerinin neden olduğunu düşünürler.

Değişime neden gerek duyulduğunu anlamazlar ve bunu performans düşüklüğü olarak görürler.

Bu yüzden kendilerini suçlayan çalışanlar, çalışma isteklerini ve verimliliklerini kaybederler.

Çalışanın değişim karşısında yaşadığı hayal kırıklığı, çok doğal olduğu gibi ortadan kaldırılması da zor bir durumdur.

Değişimle ortaya çıkan gerginliği yatıştırmak için:

Değişimde heyecan ve destek yaratmak için moral depolama aktiviteleri planlayın. Bu tür aktiviteler, çalışanlarınızın size ve diğer çalışanlara, ilgilendikleri şeyleri ve endişelerini anlatmalarını sağlayacaktır.    

Söylentileri ve endişelen yok etmek için her an iletişime açık olun.  Rutin toplantılar yapın. Çalışanlarınızı dinlemeye vaktiniz yoksa, onlarla ilgilendiğinizi gösterin ve değişimi anlamalarını sağlamak   için onlarla görüşebileceğiniz bir toplantı ayarlayın.