Bir Kararın Üç Bileşeni

MentalPress 30

Bir kararın üç bileşeni vardır;

Olay; Bir karar verilmesine neden olan senaryodur.

Her olay birbirine benzemekle beraber farklılıklar gösterir.

Bu farklılıkları anlayabilmek önemlidir.

Bir kararı uygulamadan önce, etkilerini; olayla direkt veya dolaylı olarak ilgili kişilerin nasıl etkileneceğini düşünmelisiniz. 

Sonuç; Verdiğimiz kararın sonuçları o kararın değerini ortaya koyar. 

Kararın sonuçlarını bilmelisiniz ki, olayı gerektiği gibi ele alıp almadığınızı değerlendirebilirsiniz.

Etkilenen Sistem; Organizasyonun nasıl çalıştığını iyi bilmelisiniz ki, verilen kararın organizasyonun işleyişinde nasıl bir etkisi olacağını belirleyebilesiniz.