Baskı

MentalPress 30

Bu taktiğin özü: “Bundan daha iyi bir iş çıkarmak zorundayım”

Sizi kendinizle savaşır duruma getirir.

Karşı Taktik;

“Bizim teklifimiz böyle bir iş için piyasada görebileceğiniz fiyatlarla rekabet edebilecek niteliğe sahiptir. Bizi ne ile kıyasladığınız hakkında biraz daha bilgi verir misiniz?”