Avantaj Dezavantaj

MentalPress 30

Koçluk Diyalogları: Avantaj-Dezavantaj

Örnek: Danışan, uzun zamandır güzel bir ilişki yaşamak, hatta evlenmek iste­diğini söylüyordu. Bir ilişkisinin olmamasının kendi yaşam tarzı açısın­dan ve değer sistemine göre ona sağladığı avantajların farkında değildi. Koç danışanın bu konudaki farkındalığını artırmak için şöyle bir yol izledi:

Koç

Bir ilişkin olmaması durumunun avantajlarını söyler misin?

Danışan

İstediğim şeyi istediğim zaman yapabilirim. Kimseye he­sap vermek zorunda değilim. Sürekli bakımlı olmak zorun­da değilim. Kendime istediğim kadar vakit ayırabilirim.

Koç

Bütün bunları yapabildiğin için kendini nasıl hissediyorsun?

Danışan

Özgür, rahat.

Koç

Bir ilişkin olmaması durumunun dezavantajları nedir?

Danışan

Yalnızlık. Sosyal ortamda kendimi ezik hissediyorum, Düzenli bir hayatım yok,

Koç

Bir ilişkin olmasının sağlayacağını düşündüğün avantajlar nelerdir?

Danışan

Paylaşım, eğlence, arkadaşlık, sevgi, cinsellik, büyümek.

Koç

Bir ilişkin olmasının getireceğini düşündüğün dezavan­tajlar nelerdir?

Danışan

Kıskançlık, kendin olamama, başkasına bağımlı olma, aradı/aramadı diye sürekli düşünme vb.

Danışanın rahat ve özgür hissetmeye olan ihtiyacı ilişki yaşamak isteğinden ağır bastığı için, aslında ilişki yaşamasını engelleyen inançlarının ve duygularının olduğunu fark etti. Ayrıca, ilişkiyi ken­din olamama, bağımlı olma ve kıskançlık yaşama gibi kavramlarla özdeşleştirdiğini anladı. Bunların altında yatan korkularını gördü. Dolayısıyla ilişki isteğini ve ilişki yaşayabileceği inancını sabote eden, sınırlandıran düşünce kalıplarını, korkularını ve duygularını fark etti.

Bu teknikte birbiriyle çatışan iki durumun avantaj ve dezavantajla­rını yazarak görselleştirmek faydalı olur.

İnançların ardında bu inançları besleyen duygular ve korkular var­dır. Danışan, davranışlarını ve yaşamını şekillendiren inançlarını, düşünce kalıplarını fark ettiğinde, bunları dönüştürmek için yolun yarısını geçmiş demektir. Diğer yarısı ise, inançları besleyen duy­guları ve korkuları ifade edip dönüştürmekten geçer.

Uygulama: Danışandan yaşadığı bir kararsızlığı detaylarıyla birlikte anlatmasını isteyin. Danışan olayını anlatırken sizin göreviniz, avantaj ve dezavantajı yaklaşımını kullanmak olmaktır.