24. Kişisel Yetkinlik-1

MentalPress 30

Sitemizin Test bölümünde aşağıdaki ölçekleri kullanarak yetkinliklerinizi ölçün.

 1. Duygularının Farkında Olma
 2. Kendini Doğru Değerlendirme
 3. Özgüven
 4. Özdenetim
 5. Güvenirlilik
 6. Vicdanlılık
 7. Yenilikçilik
 8. Uyumluluk
 9. Başarma Dürtüsü
 10. Bağlılık
 11. İnisiyatif
 12. İyimserlik
 13. Başkalarını Anlamak
 14. Başkalarını Geliştirmek
 15. Hizmete Yönelik olmak
 16. Çeşitlilikten Yararlanmak
 17. Politik Bilinç
 18. İkna Becerileri
 19. İletişim
 20. Çatışma Yönetimi
 21. Liderlik
 22. Değişim Katalizörlüğü
 23. Bağlar Kurmak
 24. İmece
 25. Ekip Yetileri